Breaking News

مقاله بررسی اثرات تعدیل کنندگی کاربرد خاکی و محلول پاشی کلرید پتاسیم و کلرید کلسیم بر صفات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی گیاه سورگوم ( Sorghum bicolor L.) در شرایط تنش شوری در word

 مقاله بررسی اثرات تعدیل کنندگی کاربرد خاکی و محلول پاشی کلرید پتاسیم و کلرید کلسیم بر صفات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی گیاه سورگوم ( Sorghum bicolor L.) در شرایط تنش شوری در word دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ …

Read More »

مقاله ایجاد امنیت در بانک اطلاعاتی عنبیه از طریق رمزنگاری دیداری و جانشینسازی در word

 مقاله ایجاد امنیت در بانک اطلاعاتی عنبیه از طریق رمزنگاری دیداری و جانشینسازی در word دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله ایجاد امنیت در بانک اطلاعاتی عنبیه از طریق رمزنگاری دیداری و جانشینسازی در …

Read More »

محاسبه نیاز آبی کشاورزی پایین دست سد جیرفت با استفاده از روش های پنمن در مونتیث در فائو، بلانی در کریدل و نرم افزار Crop wat در word

 محاسبه نیاز آبی کشاورزی پایین دست سد جیرفت با استفاده از روش های پنمن در مونتیث در فائو، بلانی در کریدل و نرم افزار Crop wat در word دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد محاسبه …

Read More »

نمودهای معماری و شهرسازی سنتی و اسلامی در منطقه در word

 نمودهای معماری و شهرسازی سنتی و اسلامی در منطقه در word دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد نمودهای معماری و شهرسازی سنتی و اسلامی در منطقه در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در …

Read More »

مقاله بررسی تاثیر برخی علف کش های جدید در کنترل علف های هرز کلزا در استان بوشهر در word

 مقاله بررسی تاثیر برخی علف کش های جدید در کنترل علف های هرز کلزا در استان بوشهر در word دارای 15 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله بررسی تاثیر برخی علف کش های جدید در کنترل …

Read More »

مقاله شناسایی و ارزیابی ریسک آلاینده های هیدروکربنی موجود در آب خام مصرف شده و پساب خروجی از پالایشگاه در word

 مقاله شناسایی و ارزیابی ریسک آلاینده های هیدروکربنی موجود در آب خام مصرف شده و پساب خروجی از پالایشگاه در word دارای 7 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله شناسایی و ارزیابی ریسک آلاینده های هیدروکربنی …

Read More »

مقاله بررسی کاربرد سیستمهای رده بندی توده سنگ در تحلیل پایداری شیب در word

 مقاله بررسی کاربرد سیستمهای رده بندی توده سنگ در تحلیل پایداری شیب در word دارای 7 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله بررسی کاربرد سیستمهای رده بندی توده سنگ در تحلیل پایداری شیب در word  کاملا …

Read More »

اثر نیتروژن بر صفات کمی و کیفی سیب زمینی در شرایط یکسان کود مرغی در word

 اثر نیتروژن بر صفات کمی و کیفی سیب زمینی در شرایط یکسان کود مرغی در word دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد اثر نیتروژن بر صفات کمی و کیفی سیب زمینی در شرایط یکسان کود …

Read More »

مقاله ادبیات و گرایشهای میان رشتهای در word

 مقاله ادبیات و گرایشهای میان رشتهای در word دارای 15 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله ادبیات و گرایشهای میان رشتهای در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می …

Read More »

مقاله دستیابی به اطلاعات پاسخگویی پایگاه داده و ایجاد سود بیشتر و اطلاعات کارآمد پاسخگو با استفاده از معماری DRAGOON در ابر در word

 مقاله دستیابی به اطلاعات پاسخگویی پایگاه داده و ایجاد سود بیشتر و اطلاعات کارآمد پاسخگو با استفاده از معماری DRAGOON در ابر در word دارای 1 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله دستیابی به اطلاعات پاسخگویی …

Read More »