Breaking News

رابطه بین روانشناسی دینی و سبک هویت در دانش آموزان دبیرستانی در word

 رابطه بین روانشناسی دینی و سبک هویت در دانش آموزان دبیرستانی در word دارای 4 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد رابطه بین روانشناسی دینی و سبک هویت در دانش آموزان دبیرستانی در word  کاملا فرمت بندی …

Read More »

تاثیر کارافرینی فرهنگی برارتقای اقتصادمقاومتی (مطالعه موردی: منطقه ویژه اقتصادی، بندر امام خمینی (ره) ) در word

 تاثیر کارافرینی فرهنگی برارتقای اقتصادمقاومتی (مطالعه موردی: منطقه ویژه اقتصادی، بندر امام خمینی (ره) ) در word دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد تاثیر کارافرینی فرهنگی برارتقای اقتصادمقاومتی (مطالعه موردی: منطقه ویژه اقتصادی، بندر امام …

Read More »

مقاله روشهای یخ زدایی خطوط فشار قوی خاص در word

 مقاله روشهای یخ زدایی خطوط فشار قوی خاص در word دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله روشهای یخ زدایی خطوط فشار قوی خاص در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  …

Read More »

مقاله بررسی امکان استفاده از حداکثر عمق بارش در روشSCS در word

 مقاله بررسی امکان استفاده از حداکثر عمق بارش در روشSCS در word دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله بررسی امکان استفاده از حداکثر عمق بارش در روشSCS در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم …

Read More »

مقاله مطالعه عددی انتقال حرارت جابجایی طبیعی در یک محفظه حاوی سیال فوق بحرانی در word

 مقاله مطالعه عددی انتقال حرارت جابجایی طبیعی در یک محفظه حاوی سیال فوق بحرانی در word دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله مطالعه عددی انتقال حرارت جابجایی طبیعی در یک محفظه حاوی سیال فوق …

Read More »

مقاله THE EFFECT OF LANDSCAPE POSITION ON ORGANIC CARBON MINERALIZATION ON LAND USE CHANGE ON LORDEGAN COUNTY – IN CHAHARMAHAL AND BAKHTIARI PROVINCE. در word

 مقاله THE EFFECT OF LANDSCAPE POSITION ON ORGANIC CARBON MINERALIZATION ON LAND USE CHANGE ON LORDEGAN COUNTY – IN CHAHARMAHAL AND BAKHTIARI PROVINCE. در word دارای 1 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله THE EFFECT OF …

Read More »

مقاله کاربرد زمین آمار و سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) در پهنه بندی کیفی منابع آبی مورد استفاده در آبزی پروری(مطالعه موردی: حوزه دشت یزد – اردکان) در word

 مقاله کاربرد زمین آمار و سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) در پهنه بندی کیفی منابع آبی مورد استفاده در آبزی پروری(مطالعه موردی: حوزه دشت یزد – اردکان) در word دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله …

Read More »

مقاله ارزیابی کیفی کمی تناسب اراضی برای کشت گندم و سیب زمینی در منطقه سبز آب (گتوند) در word

 مقاله ارزیابی کیفی کمی تناسب اراضی برای کشت گندم و سیب زمینی در منطقه سبز آب (گتوند) در word دارای 2 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله ارزیابی کیفی کمی تناسب اراضی برای کشت گندم و …

Read More »

اثربخشی مداخلات شناختی رفتاری گروهی بر میزان پرخاشگری و رضایت زناشویی زنان 35در20 ساله شهر گرگان در word

 اثربخشی مداخلات شناختی رفتاری گروهی بر میزان پرخاشگری و رضایت زناشویی زنان 35در20 ساله شهر گرگان در word دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد اثربخشی مداخلات شناختی رفتاری گروهی بر میزان پرخاشگری و رضایت زناشویی …

Read More »

نقش پارک های جنگلی در افزایش صنعت گردشگری کلانشهرها با رویکرد توسعه پایدار نمونه موردی پارک جنگلی شهید زارع ساری در word

 نقش پارک های جنگلی در افزایش صنعت گردشگری کلانشهرها با رویکرد توسعه پایدار نمونه موردی پارک جنگلی شهید زارع ساری در word دارای 15 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد نقش پارک های جنگلی در افزایش صنعت …

Read More »