Home / برق قدرت / بررسی اثرات هارمونیک های ولتاژ و جریان بر روی ترانسفورماتورهای قدرت در word

بررسی اثرات هارمونیک های ولتاژ و جریان بر روی ترانسفورماتورهای قدرت در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 بررسی اثرات هارمونیک های ولتاژ و جریان بر روی ترانسفورماتورهای قدرت در word دارای 101 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی اثرات هارمونیک های ولتاژ و جریان بر روی ترانسفورماتورهای قدرت در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

 

بخشی از فهرست مطالب پروژه بررسی اثرات هارمونیک های ولتاژ و جریان بر روی ترانسفورماتورهای قدرت در word

مقدمه

فصل اول: شناخت ترانسفورماتور

1-1 مقدمه

2-1 تعریف ترانسفورماتور

3-1 اصول اولیه

4-1 القاء متقابل

5-1 اصول کار ترانسفورماتور

6-1 مشخصات اسمی ترانسفورماتور

1-6-1 قدرت اسمی

2-6-1 ولتاژ اسمی اولیه

3-6-1 جریان اسمی

4-6-1 فرکانس اسمی

5-6-1 نسبت تبدیل اسمی

7-1 تعیین تلفات در ترانسفورماتورها

1-7-1 تلفات آهنی

2-7-1 تلفات فوکو در هسته

3-7-1 تلفات هیسترزیس

4-7-1 مقدار تلفات هیسترزیس

5-7-1 تلفات مس

8-1 ساختمان ترانسفورماتور

1-8-1 مدار مغناطیسی (هسته)

2-8-1 مدار الكتریكی (سیم پیچها)

1-2-8-1 تپ چنجر

2-2-8-1 انواع تپ چنجر

3-8-1 مخزن روغن

مخزن انبساط

4-8-1 مواد عایق

الف – كاغذهای عایق

ب – روغن عایق

ج – بوشینكهای عایق

5-8-1 وسایل حفاظتی

الف – رله بوخهلتس

ب – رله كنترل درجه حرارت سیم پیچ

ج – ظرفیت سیلی گاژل

9-1 جرقه گیر

1-10 پیچ ارت

فصل دوم: بررسی بین منحنی B-H و آنالیز هارمونیكی جریان مغناطیس كننده

1-2 مقدمه

2-2 منحنی مغناطیس شوندگی

3-2 پس ماند (هیسترزیس)

4-2 تلفات پس ماند (تلفات هیسترزیس)

5-2 تلفات هسته

6-2 جریان تحریك

7-2 پدیده تحریك در ترانسفورماتورها

8-2 تعریف و مفهوم هارمونیك ها

1-8-2 هارمونیك ها

2-8-2 هارمونیك های میانی

9-2 ناپایداری هارمونیكی مرتبط با هسته ترانس در سیستمهای AC-DC

10-2 واكنشهای فركانسی AC-DC

11-2 چگونگی ایجاد ناپایداری

12-2 تحلیل ناپایداری

13-2 كنترل ناپایداری

14-2 جریان مغناطیس كننده ترانسفورماتور

1-14-2 عناصر قابل اشباع

2-14-2 وسایل فرومغناطیسی

فصل سوم : تأثیر هارمونیكهای جریان ولتاژ روی ترانسفورماتورهای قدرت

1-3 مقدمه

2-3 مروری بر تعاریف اساسی

3-3 اعوجاج هارمونیكها در نمونه هایی از شبكه

4-3 اثرات هارمونیك ها

5-3 نقش ترمیم در سیستمهای قدرت با استفاده از اثر خازنها

1-5-3 توزیع هارمونیكهای جریان در یك سیستم قدرت بدون خازن

2-5-3 توزیع هارمونیكهای جریان در یك سیستم پس از نصب خازن

6-3 رفتار ترانسفورماتور در اثر هارمونیكهای جریان

7-3 عیوب هارمونیكها در ترانسفورماتور

1-7-3 هارمونیكهای جریان

1) اثر بر تلفات اهمی

2) تداخل الكترومغناطیسی با مدارهای مخابراتی

3) تأثیر بر روی تلفات هسته

2-7-3 هارمونیك های ولتاژ

1) تنش ولتاژ روی عایق

2) تداخل الكترواستاتیكی در مدارهای مخابراتی

3) ولتاژ تشدید بزرگ

8-3 حذف هارمونیكها

1) چگالی شار كمتر

2) نوع اتصال

3) اتصال مثلث سیم پیچی اولیه یا ثانویه

4) استفاده از سیم پیچ سومین

5) ترانسفورماتور ستاره – مثلث زمین

9-3 طراحی ترانسفورماتور برای سازگاری با هارمونیك ها

10-3 چگونگی تعیین هارمونیكها

11-3 اثرات هارمونیكهای جریان مرتبه بالا روی ترانسفورماتور

12-3 مفاهیم تئوری

1-12-3 مدل سازی

13- 3 نتایج عمل

14-3 راه حل ها

15-3 نتیجه گیری نهایی

فصل چهارم: بررسی عملكرد هارمونیك ها در ترانسفورماتورهای قدرت

1-4 مقدمه

2-4- پدیده هارمونیك در ترانسفورماتور سه فاز

3-4 اتصال ستاره

1-3-4 ترانسفورماتورهای با مدار مغناطیسی مجزا و مستقل

2-3-4 ترانسفورماتورها با مدار مغناطیسی پیوسته یا تزویج شده

4-4 اتصال Yy ستاره با نقطه خنثی

5-4 اتصال Dy

6-4 اتصال yd

7-4 اتصال Dd

8-4 هارمونیك های سوم در عمل ترانسفورماتور سه فاز

9-4 سیم پیچ ثالثیه یا پایداركننده

10-4 تلفات هارمونیك در ترانسفورماتور

1-10-4 تلفات جریان گردابی در هادی های ترانسفورماتور

2-10-4 تلفات هیسترزیس هسته

3-10-4 تلفات جریان گردابی در هسته

4-10-4 كاهش ظرفیت ترانسفورماتور

فصل پنجم: جبران كننده های استاتیك

1-5 مقدمه

2-5 راكتور كنترل شده با تریستور TCR

1-2-5 تركیب TCR و خازنهای ثابت موازی

3-5 راكتور اشباع شدهSCR

1-3-5 شیب مشخصه ولتاژ

نتیجه گیری

منابع و مآخذ

چكیده به زبان انگلیسی

 

مقدمه :
در سیستم  های قدرت پیشرفته انرژی الكتریكی توسط ژنراتورهای سه فاز تولید می شود كه پس از انتقال به صورت سه فاز توزیع می شود . به دلایل اقتصادی از ایستگاه تا مصرف ولتاژ چندین بار افزایش و كاهش می یابد .در هر باز افزایش و كاهش ولتاژ ت سه فاز موردنیاز است . بدین جهت در سیستم  های قدرت سه فاز از تعداد زیادی ترانسفورماتور سه فاز استفاده می شود . برای هر تبدیل ولتاژ از مقداری به مقدار دیگر ممكن است از سه واحد ترانسفورماتور تك فاز یا یك واحد ترانسفورماتور سه فاز استفاده شود . در ترانسفورماتورهای قدرت و توزیع جریان تحریك تنها درصد كوچكی ( 2 تا 6%) از جریان نامی است . پدیده هارمونیك در ترانسفورماتورهای قدرت بسیار مهم است . زیرا تحت شرایط معینی هارمونیك های جریان تحریك باعث عمل عمدی تجهزات حفاظتی می گردند ممكن است باعث تداخل در مدارهای مخابراتی شوند . نظر به این مسئله مهندسین مخابرات و سیستم  انرژی باید قادر به بررسی و حذف چنین شرایط باشند . از این رو هارمونیك در ترانسفورماتور از اهمیت ویژه ای برخوردار است .
اولین مورد از مشكلات اعوجاجات هارمونیكی در سال 1893 در شهر هارتفورد امریكا پیش آمد،به این صورت كه یك موتور الكتریكی با گرم شدن زیاد باعث خرابی عایقبندی خود شد. پس از آزمایشات معلوم شد كه علت این امر تشدید ایجاد شده در خط انتقال ، ناشی از وجود هارمونیكها بوده است.
مشكل بعدی ،یك ژنراتور سه فاز 125 هرتز با ولتاژ 8/3  كیلوولت ساخت شركت جنرال الكتریك امریكا بود. در این موردهمه محاسبات با تقریبهای خوبی انجام شده بودولی بازهم تشدید در خط انتقال بود . با محاسبه اندوكتانس و ظرفیت خازنی خط انتقال و احتمالاً اندوكتانس بار،مشاهده شد كه در فركانس حدود 1600 هرتز ( هارمونیك سیزدهم‌ ) در خط تشدید ایجاد می شود.شكل موجهای ولتاژ ژنراتور نیروگاه و موتور سنكرون دارای مؤلفه های هارمونیكی قابل توجه بودند.
این فرایند محاسبات واندازه گیری توسط یك موج نمای ساده در آن سال انجام شد كه شكل موج را به صورت نقطه به نقطه از طریق قطع و وصل مرتب یك زبانه ،نمونه گیری می كرد. امروزه با استفاده از هارمونیك سنجهای دیجیتال و با بكارگیری الگوریتم های سریع " تبدیل فوریه گسسته " می توان بصورت بدون وقفه اعوجاجات هارمونیكی را اندازه گیری كرد.

چكیده :

در این پایان نامه (پژوهش) به مطالعه ارتباط بین منحنی مغناطیس شوندگی هسته ترانسفور ماتور و ناپایداریهای هارمونیکی ناشی از آن می پردازیم .سپس انواع هارمونیک های ولتاژ و جریان و اثرات آنها را بر روی سیستم های قدرت ، در حالات مختلف مورد بررسی قرار   می دهیم0 در قسمت بعد به بررسی چگونگی حذف هارمونیک ها در ترانسفور ماتور های قدرت با استفاده از اتصالات ستاره ومثلث سیم پیچی ها می پردازیم .و در نها یت نیز جبرانکننده ها ی استاتیک و فیلتر ها را به منظور حذف  هارمونیک های سیستم قدرت مورد مطالعه قرار می دهیم.

 
بخشی از منابع و مراجع پروژه بررسی اثرات هارمونیک های ولتاژ و جریان بر روی ترانسفورماتورهای قدرت در word
1- ماشین های الكتریكی(تحلیل ، بهره برداری ،کنترل)
تالیف: دکتر پ . س. سن      ترجمه: دکتر مهرداد عابدی
2- ماشین های الكتریكی (تحلیل ، بهره برداری ،کنترل)  تالیف :پروفسور بیم بهارا  جلد دوم     ترجمه:دکتر لسانی – دکتر سلطانی   
3-   بررسی هارمونیكهای سیستم  قدرت                                         
تالیف :آریلاگا ، جوس    مترجم : محمد علی شركت معصوم
4-jen- hao  & ou-yean chang" a farst harmonic load flow method for industrial dist system " IEEE 1999
5-alexander  emanuel   , mighao yang  , david  pileggi  "the  engineering economics of power systems  harmonics in sub distribution  feedrs "  IEEE 1999
Abstract :  In This Paper , The First Interlock Of The Transformer Core Magnetism  Crump and Harmonic Instability Due It , Proceed  Study .
And Then Peruse Effects Voltage and Current   Harmonics On The Power System By Different Methods. In The Next Section , Utilize  Star And Delta Connection Windings Power Transformer For Peruse Harmonics Delete Quality . Finally  For  Deleted  Harmonics , Study The Compensator Static And  Leches.

Keywords : Instability  Harmonic , Crump Magnetism ,  Leaches , Power System , Voltage And Current Harmonic , Compensator  Static

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

About admin

Check Also

سیستم توزیع و اطمینان بخشی آن در word

 سیستم توزیع و اطمینان بخشی آن در word دارای 83 صفحه می باشد و دارای …