Home / متفرقه / بررسی رابطه بین تسهیم و بکارگیری دانش بر یادگیری و نوآوری سازمانی مورد مطالعه: شرکتهای تولیدی مواد غذایی در word

بررسی رابطه بین تسهیم و بکارگیری دانش بر یادگیری و نوآوری سازمانی مورد مطالعه: شرکتهای تولیدی مواد غذایی در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 بررسی رابطه بین تسهیم و بکارگیری دانش بر یادگیری و نوآوری سازمانی مورد مطالعه: شرکتهای تولیدی مواد غذایی در word دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی رابطه بین تسهیم و بکارگیری دانش بر یادگیری و نوآوری سازمانی مورد مطالعه: شرکتهای تولیدی مواد غذایی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي بررسی رابطه بین تسهیم و بکارگیری دانش بر یادگیری و نوآوری سازمانی مورد مطالعه: شرکتهای تولیدی مواد غذایی در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن بررسی رابطه بین تسهیم و بکارگیری دانش بر یادگیری و نوآوری سازمانی مورد مطالعه: شرکتهای تولیدی مواد غذایی در word :

سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس ملي چارسوي علوم انساني

تعداد صفحات : 13

چکیده مقاله:

هدف از انجام این پژوهش بررسی رابطه بین تسهیم و به کارگیری دانش و یادگیری و نو آوری سازمانی میباشد جامعه آماری این پژوهش را 60 شرکت تولید کننده مواد غذایی شهرک صنعتی عباس آباد تهران تشکیل میدهد برای جمع آوری داده های مورد نیاز از پرسش نامه محقق ساخته بهره گرفته شده است در هر شرکت تولیدی چند نفر از افراد آگاه به امور مدیریتی از جمله مدیران عالی مدیران تحقیق و توسعه و مدیران زنجیره تامین به عنوان افراد پاسخگو انتخاب شدند بعد از توزیع 240 پرسشنامه در بین افراد تعداد 229 پرسشنامه مناسب تشخیص داده شد و بقیه پرسش نامه ها از تحلیل کنار گذاشته شد. این بررسی به روش توصیفی از نوع همبستگی صورت گرفته و تحلیل داده با استفاده از آزمون همبستگی تحلیل مسیر و مدل معادلات ساختاری صورت گرفته است یافتههای پژوهش نشان میدهد بین تسهیم و به کار گیری دانش و یادگیری سازمانی و نو آوری سازمانی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد علاوه بر این چنین مشاهده شد که یادگیری سازمانی نیز رابطه مثبت و معناداری با نوآوری سازمانی دارد نتایج این پژوهش حاکی از آن است که سازمان ها باید با تسهیم و به کارگیری دانش در افزایش یادگیری سازمانی و نوآوری سازمانی کوشا باشند که نتیجه نهایی آن را ارائه کالا هایی متمایز به مشتریان و افزایش بهره وری سازمان خواهد بود.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

About admin

Check Also

Liquid fuel obtained from ethylene conversion over HدرSAPOدر34 catalyst در word

 Liquid fuel obtained from ethylene conversion over HدرSAPOدر34 catalyst در word دارای 4 صفحه می …