Home / حقوق / فایل و بررسی زندگی شورایی در word

فایل و بررسی زندگی شورایی در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 فایل و بررسی زندگی شورایی در word دارای 36 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل و بررسی زندگی شورایی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل و بررسی زندگی شورایی در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل و بررسی زندگی شورایی در word :

فایل و بررسی زندگی شورایی در word

چكیده:

– زندگی شورایی در ایران تجربه جدیدی است. این تجربه در عرصه نظام صنفی متعاقب تصویب قانون نظام صنفی در 24/12/82 بازتاب عینی یافت.

– ساختار شورای اصناف ایران با الهام از فصل پنجم ق.ن.ص شامل مواد 41 تا 47 و سه آیین‌نامه اجرایی «وظایف و اختیارات»‌، «منابع مالی» و «نحوه انتخابات هیات رییسه» شورای اصناف توضیح داده می‌شود.

– شورا متشكل از 140 عضو از دو مجموع امور صنفی صنوف تولیدی وخدمات فنی (70عضو) و مجمع امور صنفی صنوف توزیعی -خدماتی (70 عضو) است.

– تعداد اعضا شورا از استان تهران 12 عضو، استانهای با جمعیت بیش از سه میلیون 8عضو، استانهای بیش از دو میلیون 6 عضو، استانهای بیش از یك میلیون 4عضو، و استانهای تا یك میلیون یك عضو است.

– شورا از دو بخش اجلاس عمومی و هیات رییسه تشكیل شده است. هیات رییسه متشكل از 7عضو (از هر مجمع سه عضو و یك عضو به عنوان نماینده هیات عالی نظارت به انتخاب وزیر بازرگانی) است.

– با توجه به اهمیت هیات رییسه، نحوه انتخابات اعضاء آن تابع آیین‌نامه اجرایی مستقلی است

– رییس شورا با انتخاب اعضا هیات رییسه انتخاب می‌شود.

– وظایف شورا در قالب وظایف مشورتی، مطالعاتی- فایلاتی و آموزشی، حمایتی- هدایتی، تعاملاتی، اطلاع‌رسانی و تاسیسی توسعه‌ای قابل احصاء است.

– منابع مالی شورا از سه مجرا تعین شود: نخست، حق عضویت مجامع امور صنفی. دوم، كمك های دریافتی از مجامع امور صنفی. سوم، حقوق دریافتی از محل ارائه خدمات فنی و آموزشی.

– با توجه به ضرورت توسعه فعالیت‌های شورا اصول كلی توسعه فعالیت‌های شورا را بایستی در قالب چند اصل بررسی كرد: اصل تدریجی گرایی (Gradualism) ، اصل سنخیت ساختار و وظیفه، اصل تناسب جغرافیایی، اصل مرزگذاری دقیق میان نظارت و اجرا و اصل عدم تبدیل شورا به یك دستگاه بروكراسی جدید.

– درخصوص حوزه‌های مهم فعالیت شورا باید گفت با توجه به اینكه وظایف اصلی حكومت در سه حوزه حفظ نظم و امنیت، تامین رفاه عمومی و توسعه فرهنگ و تمدن قابل احصاء است. شورا می‌تواند در دو وظیفه اخیر بسیار موثر باشد.


فایل و بررسی زندگی شورایی در word
فهرست مطالب

عنوان

صفحه

چكیده…………………………………………………………………………………………..

مقدمه……………………………………………………………………………………………..

ساختار شورای اصناف ایران…………………………………………………………..

انتخابات شورا…………………………………………………………………………………

1.انتخابات اعضا شورا……………………………………………………….

2. انتخابات هیات رییسه شورا…………………………………………

3. انتخابات رییس شورا………………………………………………….

وظایف و اختیارات شورا……………………………………………………………….

منابع مالی شورا…………………………………………………………………………..

اصول كلی توسعه اختیارات شورا…………………………………………………

برخی از عرصه‌های مهم فعالیت شورا………………………………………….

نتیجه گیری………………………………………………………………………………..

مقدمه

زندگی شورایی در ایران تجربه نوینی است. هر چند فصل هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی كه اختصاص به تبیین ابعاد و مختصات زندگی شورایی دارد، تقریباً دو دهه طول كشید تا از انزوا خارج و در فضای سیاسی ایران مجال ظهور یابد. اما متاثر از این فضا، برخی عرصه های كاربردی و حرفه‌ای دیگر نیز پیوستن به موج زندگی شورایی را از اولویت‌های نخست خود قرار دادند. حوزه نظام صنفی كشور نیز به عنوان بزرگترین حوزه متشكل و سازماندهی شده كشور كه در قالب یك نظم سلسه مراتبی و متدرج از فرد صنفی، رسته صنفی، اتحادیه صنفی، مجامع امور صنفی و شورای اصناف كشور، سامان یافته است نیز ضرورت تحقق عینی زندگی شورایی را بیش از پیش احساس كرد.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

About admin

Check Also

اصول و بررسی خیار در word

 اصول و بررسی خیار در word دارای 51 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و …