Home / متفرقه / مقاله اثر نوع ریز نمونه و ترکیبات مختلف هورمونی در کالوس زایی و ساقه زایی گیاه شاهدانه ایرانی (cannabis sativa) در شرایط این ویترو در word

مقاله اثر نوع ریز نمونه و ترکیبات مختلف هورمونی در کالوس زایی و ساقه زایی گیاه شاهدانه ایرانی (cannabis sativa) در شرایط این ویترو در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله اثر نوع ریز نمونه و ترکیبات مختلف هورمونی در کالوس زایی و ساقه زایی گیاه شاهدانه ایرانی (cannabis sativa) در شرایط این ویترو در word دارای 4 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله اثر نوع ریز نمونه و ترکیبات مختلف هورمونی در کالوس زایی و ساقه زایی گیاه شاهدانه ایرانی (cannabis sativa) در شرایط این ویترو در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله اثر نوع ریز نمونه و ترکیبات مختلف هورمونی در کالوس زایی و ساقه زایی گیاه شاهدانه ایرانی (cannabis sativa) در شرایط این ویترو در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله اثر نوع ریز نمونه و ترکیبات مختلف هورمونی در کالوس زایی و ساقه زایی گیاه شاهدانه ایرانی (cannabis sativa) در شرایط این ویترو در word :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
تعداد صفحات: 4
نویسنده(ها):
مهدی موحدی – دانشجوی کارشناسی ارشد اصلاح نباتات، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران
ولی اله قاسمی عمران – استادیار، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی ساری، پژوهشکده ژنتیک و زیست فناوری کشاورزی طبرستان
سپیده ترابی – استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران

چکیده:
شاهدانه (cannabis sativa) گیاهی دولپه متعلق به خانواده cannabinaceae است که ترکیبات متنوعی از متابولیت های ثانویه را تولید میکند. این تحقیق به منظور بهینه سازی کالوس زایی این گیاه در شرایط in vitro صورت پذیرفت. ریزنمونه های برگ، مریستم جانبی، مریستم انتهائی، اپی کوتیل، هیپوکوتیل و کوتیلدون از گیاهچه های استریل رشد یافته در محیط این ویترو جداسازی شده و در شرایط استریل به محیط کشت های حاوی هورمون های شامل BAP ء(0/1، 0/2، 0/5، 1، 2، 3 میلیگرم در لیتر) به تنهایی یا در ترکیب با 0/5 میلی گرم در لیتر IBA کشت شدند. از میان ریز نمونه ها، ریز نمونه برگ بالاترین درصد کال زایی را داشته، ریز نمونه برگ و کوتیلدون به ترتیب بالاترین سطح کالوس را در تمام ترکیبات هورمونی تولید کرده اند. بیشترین وزن تر کالوس تولید شده به ترتیب مربوط به بافت هیپوکوتیل در تیمار 1 میلیگرم درلیتر BA به همراه 0/5 میلی گرم در لیتر IBA و 1 میلیگرم در لیتر TDZ به همراه 0/5 میلی گرم درلیتر IBA در بافت برگ بوده است. تیمار 0/5 میلی گرم در لیتر TDZ به همراه 0/5 میلی گرم IBA در همه ریزنمونه ها کالوسی تولید ننمود.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

About admin

Check Also

مقاله بررسی میزان سم دیازینون در رسوب رودخانه پلرود و گیاه آقطی در word

 مقاله بررسی میزان سم دیازینون در رسوب رودخانه پلرود و گیاه آقطی در word دارای …