Home / متفرقه / مقاله اثر کاهش مصرف آب و نیتروژن در مدیریت رشد چمن اسپورت در word

مقاله اثر کاهش مصرف آب و نیتروژن در مدیریت رشد چمن اسپورت در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله اثر کاهش مصرف آب و نیتروژن در مدیریت رشد چمن اسپورت در word دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله اثر کاهش مصرف آب و نیتروژن در مدیریت رشد چمن اسپورت در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله اثر کاهش مصرف آب و نیتروژن در مدیریت رشد چمن اسپورت در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله اثر کاهش مصرف آب و نیتروژن در مدیریت رشد چمن اسپورت در word :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: اولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
تعداد صفحات: 13
نویسنده(ها):
عزیزاله خندان میرکوهی – استادیار، گروه مهندسی علوم باغبانی و فضای سبز، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
نکیسا بایی – دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه باغبانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
ابراهیم هادوی – استادیار گروه باغبانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

چکیده:
اثر کاهش مصرف آب و نیتروژن با هدف کنترل رشد رویشی چمن های مرسوم در فضای سبز ( چمن اسپورت)، با در نظر گرفتن تامین نیاز گیاه و حفظ کیفیت بصری آن، در آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی با 3 تکرار انجام شد. بذر تجاری چمن با تراکم40 گرم در متر مربع در جعبه های حاوی خاک لوم شنی در اواسط بهار کشت شد. تیمار نیتروژن با استفاده از نیترات آمونیوم در 5 سطح ( 0، 5/0، 1، 5/1 و 2 میلی گرم در متر مربع در ماه، همراه آبیاری) و تیمار رژیم آبیاری در 4 سطح (100%، 80% ، 60% ، 40% ظرفیت زراعی به صورت یک روز در میان) به مدت 5 ماه در طی فصل گرم سال1392 پس از اولین چمن زنی از خرداد ماه اعمال شد. نتایج نشان داد که محدودسازی کاربرد نیتروژن و میزان آبیاری بر صفات ارتفاع، وزن تر و خشک، کلروفیل و پرولین دارای اختلاف معنی دار بود، ولی در شاخص تراکم، شاخص کیفیت و رنگ اثر معنی دار نشان نداد. بدون توجه به سطوح نیتروژن، شاخص کیفیت و رنگ فقط در سطح 40% ظرفیت زراعی کمترین میزان را داشت. نتیجه گیری شد که کاهش کاربرد کود نیتروژنی تا 1 میلی گرم در مترمربع در ماه و رژیم آبیاری تا 60 درصد ظرفیت زراعی ضمن اینکه سبب کاهش رشد رویشی شد، بر دیگر صفات کیفی چمن تاثیر منفی نداشت.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

About admin

Check Also

مقاله تأثیر مقادیر مختلف و زمان محلولپاشی FeدرEDDHA بر عملکرد و اجزای عملکرد آفتابگردان در word

 مقاله تأثیر مقادیر مختلف و زمان محلولپاشی FeدرEDDHA بر عملکرد و اجزای عملکرد آفتابگردان در …