Home / متفرقه / مقاله اعتیاد اینترنتى درتحلیلى اكتشافى از ماهیت اجتماعى در word

مقاله اعتیاد اینترنتى درتحلیلى اكتشافى از ماهیت اجتماعى در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله اعتیاد اینترنتى درتحلیلى اكتشافى از ماهیت اجتماعى در word دارای 26 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله اعتیاد اینترنتى درتحلیلى اكتشافى از ماهیت اجتماعى در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله اعتیاد اینترنتى درتحلیلى اكتشافى از ماهیت اجتماعى در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله اعتیاد اینترنتى درتحلیلى اكتشافى از ماهیت اجتماعى در word :

پیش گفتار
اعتیاد اینترنتى پدیده اى است كه از دسترسى آسان به رایانه و اطلاعات آن لاین ناشى مى شود. و متأسفانه پاى این نوع جدید از اعتیاد فزاینده به كشور ما نیز كشیده شده است. به گفته كارشناسان، خطرات و مشكلات اعتیاد اینترنتى بیش از خطرات ناشى از اعتیاد به مواد مخدر است; چرا كه در اعتیاد به مواد مخدر این جسم آدمى است كه بیش از بیش دچار آسیب مى شود ولى در اعتیاد اینترنتى روح و روان افراد دچار آسیب شده و شرایط طبیعى و سلامت روانى انسان ها را از آن ها مى گیرد. در این مقاله، افراد علل گرایش به اینترنت را، احساس راحتى با آن و برقرارى روابط آسان با دیگران ذكر كرده اند، ولى باید توجه داشت كه صرف وقت زیاد و سرگرمى با فعالیت هاى بیهوده، علاوه بر اینكه از نظر اسلام مذموم است و در مواقعى ممكن است حرام باشد، داراى عواقب و پیامدهاى منفى بسیارى است. از جمله آن ها مى توان به چند مورد زیر اشاره كرد:

1 انزواى اجتماعى; صرف وقت زیاد با این فعالیت ها انسان را از محیط اطراف خود غافل كرده و در بلند مدت به روابط صمیمى میان آن ها ضربه مى زند. در حالى كه، ما به هیچ وجه مجاز نیستیم كه نسبت به ارتباط با والدین و دیگر اعضاى خانواده بى اهمیت باشیم.

2 فروپاشى نظام خانواده: گذراندن بیشتر اوقات با دیگران اهمیت خانواده را در نظر انسان كاهش داده و موجب از هم پاشیده شدن خانواده ها مى شود; چیزى كه امروزه در غرب شاهد هستیم.

3 تخریب شخصیت افراد: شخصیت هایى كه در این دنیاى مجازى ظاهر مى شوند، اغلب تصنعى و كسانى هستند كه خود را از دنیاى واقعى محروم كرده و به یك صفحه نمایش كوچك محدود شده اند. طبیعى است كه چنین افرادى سعى مى كنند خود را به گونه اى عرضه كنند كه در نظر دیگران بهتر جلوه كنند. بنابراین، افرادى كه با چنین كسانى روابط دوستانه برقرار مى كنند، در حقیقت با افراد مجازى و غیرواقعى ارتباط دارند كه در نهایت جز تخریب شخصیت خود فرد حاصلى نخواهد داشت.

4 به هم خوردن روابط كارى: افراد معتاد به اینترنت به دلیل بیخوابى و كم خوابى هاى فراوان نمى توانند به موقع سر كار حاضر شوند و در صورت تكرار چنین بى نظمى هایى، از كار اخراج شده و شرایط مطلوب زندگى را از دست خواهند داد.

5 از آنجایى كه یكى از وسایلى كه دشمنان اسلام براى منحرف كردن جوانان در سراسر جهان به كار مى گیرند، همین وسایل ارتباطى و از جمله اینترنت مى باشد، از این رو، در مواقعى ممكن است افراد با وسوسه دیگران به گناه و كارهاى خلاف شرع كشیده شود.
نكته نهایى اینكه خانواده ها باید كاملا مواظب بوده و علاوه بر تربیت خوب فرزندان خویش و هدایت آن ها در نوع استفاده از وسایل ارتباطى نوین، محیط سالم و مطلوبى را براى جوانانشان فراهم كنند تا جوانان ما كانون گرم و صمیمى خانواده را بر هر جایگزین دیگرى ترجیح دهند.

(مترجم)
چكیده
این نوشتار در پى بررسى تأثیر روابط و ارتباط هاى شخصى در اتاق هاى گپ زنى بر گرایش هاى اینترنتى كاربران مى باشد. روان شناسان براى این پدیده به طور غیرمستقیم مفهوم «اعتیاد اینترنتى» را به كار برده اند. در این تحقیق دو ابزار گرایش هاى اینترنتى مورد استفاده قرار گرفته است: 1 مقیاس كمّى، كه مبتنى بر صرف وقت در اتاق هاى گپ زنى و اینترنت مى باشد; 2 چهار طیف، كه نگارندگان این مقاله براى بررسى میزان گرایش اینترنتى (IPS) توسعه داده اند. نتایج بررسى نشان مى دهد كه میزان گرایش هاى اینترنتى به طور معنادارى با متغیرهاى روابط و ارتباطات شخص معینى همبسته است. علاوه بر آن، تحقیق حاكى از همبستگى قوى میان این عوامل و میزان گرایش اینترنتى در مقایسه با مقیاس هاى كمّى اعتیاد اینترنتى است.

این تحقیق همچنین تأثیر واسطى جنسیت، محل كنترل و اجتماعى بودن را بر رابطه میان اعتیاد اینترنتى و روابط شخصى اتاق هاى گپ زنى بررسى مى كند. جنسیت تأثیر واسطى شدید بر این روابط داشته است.

مقدّمه
مفهوم اعتیاد اینترنتى اخیراً به قاموس مسائل اجتماعى وارد شده است. مقدار زیاد وقتى كه صرف انواع متفاوتى از فعالیت هاى اینترنتى نظیر اتاق هاى گپ زنى و گروه هاى بحث و گفتوگو مى شود، بر روابط اجتماعى، ازدواج، موفقیت هاى تحصیلى، كار، سلامتى و دیگر كاركردهاى اساسى زندگى تأثیر منفى مى گذارد. (یانگ، 1998، كینگ 1996)

با توجه به آنكه 80 درصد خانواده هاى آمریكایى از اینترنت استفاده مى كنند، اعتیاد اینترنتى به عنوان یك بیمارى همه گیر اجتماعى تلقّى مى شود. براى بررسى این مسئله، مركز اعتیاد آن لاین،2 اعتیاد اینترنتى را در 5 نوع طبقه بندى كرده است:
1 اعتیاد جنسى مجازى;3 اعتیاد به اتاق هاى گپ زنى بزرگسالان;
2 اعتیاد به روابط مجازى،4 رفاقت زنده كه در اتاق هاى گپ زنى یا گروه هاى خبرى شكل مى گیرد. “Muds” جایگزین دوستى واقعى و خانواده مى شود.
3 اعتیاد به قماربازى وسواسى، اعتیاد به تجارت هاى وسواسى آن لاین;

4 بار سنگین اطلاعات تحقیق هاى فراوان در بانك هاى اطلاعاتى;
5 اعتیاد به مسابقه هاى كامپیوترى وسواسى یا جنبه هاى برنامه نویسى علم كامپیوتر.
تحقیق حاضر بیشتر حول نوع دوم اعتیاد، یعنى اعتیاد به روابط مجازى، دور مى زند و در مرحله نخست بر گرایش به ارتباط هاى الكترونیكى گپ زنى متمركز است. این نوع مبادله یك نظام ارتباطى گروهى یا توده اى است كه در آن كاربران اینترنتى پیام هاى نوشتارى رد و بدل مى كنند. مدت ارسال پیام هاى كامپیوترى مى تواند به طور آنى یا حتى زمان ارسال مبادله متن باشد ]فاصله اى زمانى میان ارسال و دریافت نباشد.[

جنبه اجتماعى ارتباطات اینترنتى، موضوع اعتیاد را براى تحقیقات جامعه شناختى، قابل بررسى كرده است. گفتنى است كه هم اكنون تعداد قابل توجهى از تحقیقات تجربى و نظرى مربوط به این پدیده از چهارچوب هاى روان شناختى بهره مى جویند.

هدف این مقاله بررسى زمینه اى است كه در آن عوامل اجتماعى كه بر حسب متغیرهاى ارتباطى میان فردى باز نمود مى شود ـ در میان دانشجویان یك دانشگاه بزرگ با اعتیاد اینترنتى پیوند مى خورد. ما همچنین در صدد این هستیم تا مشخص كنیم كه آیا جنسیت، محل كنترل و اجتماعى بودن افراد، میانجى روابط میان متغیرهاى ارتباطى و استفاده از اینترنت مى شود یا نه. این نوع تحلیل ها تحقیق حاضر را در نزدیك شدن آن به فهم پویایى هایى كه لابه لاى پدیده به اصطلاح ـ اعتیاد اینترنتى قرار گرفته اند، نظام مندتر مى سازد. مطالعات قبلى در این موضوع در رویكرد روش شناختى شان بسیار توصیفى بوده اند و سعى

نكرده اند به صورت تجربى و نظام مند شیوه اى را كه در آن تنوع استفاده از اینترنت با عوامل اجتماعى یا روان شناسى اجتماعى تبیین مى شوند، توصیف كنند. ما معتقدیم كه چنین تحلیل هایى، چشم اندازى از پدیده به اصطلاح اعتیاد اینترنتى ارائه خواهد كرد كه از آنچه با چهارچوب هاى روان شناختى عرضه شده و هم اكنون بر بحث ها و تحلیل هاى مربوط به این موضوع سایه افكنده است، متفاوت مى باشد.

بررسى روان شناختى اعتیاد اینترنتى
روان شناسان اعتیاد اینترنتى را «اختلال اعتیاد اینترنتى» نام نهاده اند (IAD); اصطلاحى كه اولین با آن را كلبرگ (1996) به كار برد. طبق نظر كلبرگ، اختلال اعتیاد اینترنتى زمانى وجود دارد كه افراد كاهشى را در فعالیت هاى شغلى، علمى، اجتماعى، روابط كارى، روابط خانوادگى، مالى، روان شناختى یا فیزیكى تجربه مى كنند. كلبرگ اصطلاح موازى با اختلال اعتیاد اینترنتى را قماربازى بیمارگونه مى داند.

در یك مصاحبه آنلاین از 496 كاربر اینترنتى، یانگ (1998) دریافت كه 80 درصد پاسخ دهندگان به اینترنت اعتیاد پیدا كرده اند. وى
نتیجه مى گیرد كه مهم ترین عوامل كمك كننده به اختلال اعتیاد اینترنتى عبارتند از: استعداد یك فرد براى ایفاى نقش هاى متفاوت، طبیعت پنهانى ارتباط كامپیوترى و تصورات مربوط به گسترش روابط میان فردى معنادار. كلبرگ در تشخیص اعتیاد اینترنتى (مشابه با قماربازى افراطى و الكلیسم) از مقیاس هاى زیر استفاده مى كند:

1 احساس سرگرمى با اینترنت (به عنوان مثال، فكر كردن در مورد اتصال قبلى یا پیش بینى اتصال بعدى);
2 احساس اینكه به منظور كسب رضایت باید دقت زیادى را صرف اینترنت كرد;
3 تلاش هاى پى در پى ناموفق براى كنترل یا تقلیل یا توقف استفاده از اینترنت;
4 احساس بى قرارى، بدخلقى، افسردگى یا عصبانیت در هنگام تلاش براى كم كردن یا قطع استفاده در اینترنت;
5 باقى ماندن آنلاین بیشتر از آنچه برنامه ریزى شده بود;

6 احساس خطر نسبت به از دست دادن روابط شخصى، آموزش هاى شغلى یا فرصت هاى شغلى;
7 دروغ گفتن به اعضاى خانواده، دوستان و یا روان درمانگر براى مخفى نگه داشتن میزان اتصال به اینترنت;
8 به كارگیرى اینترنت به عنوان وسیله اى براى فرار از مشكلات. (یانگ 1998)

در یك مصاحبه آن لاین دیگر، از 185 كاربر اینترنتى كه با راهنمایى برنر (1996) انجام گرفت، مشخص شد كه 17 درصد از آنان (با صرف وقت 40 ساعت یا بیشتر در هفته) به اینترنت معتاد شده اند. این مصاحبه گویاى آن بود كه تقریباً نیمى از پاسخ دهندگان به عنوان یك پیامد استفاده آن لاین آثار نامطلوبى را در كارشان تجربه كرده اند. 10 درصد نیز به دلیل استفاده آنلاین، دچار مشكلات كارمندى و مانند آن شده بودند.

در گزارش كجاك (Cojac) میان مقدار زمان استفاده روزانه از اینترنت و میانگین ساعات خواب شبانه رابطه معكوسى وجود دارد. این تحقیق روشن مى سازد كه استفاده از اینترنت بر الگوهاى خواب اثر مى گذارد; پیامدى كه در مورد انواع دیگر اعتیادها، همچون اعتیاد الكلى و مواد مخدر نیز رایج است.
ایده مشتركى كه در اغلب این مطالعات وجود دارد این است كه اعتیاد اینترنتى تحت تأثیر كنش هاى متقابل اجتماعى قرار گرفته است. اما هیچ یك از مطالعات صورت گرفته، شیوه اى را كه در آن اختلال اعتیاد اینترنتى با عوامل اجتماعى همبسته مى شود، به طور تجربى بررسى نكرده اند. علاوه بر آن، هیچ یك از تحقیقات پیشین از چهارچوب هاى مفهومى كه ماهیت جامعه شناختى یافته هاى آنان را تبیین كند، بهره نجسته اند.

هدف ما در بخش بعدى مقاله آن است كه برخى از جنبه هاى ارتباطات كامپیوترى را كه مى تواند به عنوان زمینه اى براى كشف استفاده افراطى از اینترنت از نقطه نظر جامعه شناختى عمل كند، مورد بررسى قرار دهیم.
زمینه جامعه شناختى اعتیاد اینترنتى

بر خلاف فرضیه هاى قبلى، كه بى الگویى ساخت اینترنت، به ویژه اتاق هاى گپ زنى، یك بستر بى هنجارى به وجود مى آورد كه در آن افراد كمتر ملزمند رفتار انحرافى را به نمایش بگذارند و روابط میان فردى ظریف و سطحى مى باشد، تحقیقات اخیر نشان مى دهند كه وسایل ارتباطى الكترونیكى همانند «اتاق هاى چت» طبق استانداردهاى اجتماعى سازمان یافته اند (Bellamy & Hanowicz, 1998) و روابط نوع دوستانه در آن ها معمول است. (Parks,1995)
در حقیقت، ویژگى هاى اجتماعى اتاق هاى گپ زنى مى تواند پیشینه ها و مقدمات اصلى تولید به اصطلاح ـ رفتار اعتیاد آور باشد.
)yong 1996; Suler 1996; King 1998(

ویژگى هاى ارتباطات اینترنتى كه جاذبه اجتماعى آن را گسترش مى دهند عبارتند از:
1 افراد دسترسى آسان و قابل انعطافى دارند; یعنى مى توانند تا 24 ساعت در روز ارتباط برقرار كنند.
2 اینترنت میزان پتانسیل شبكه هاى اجتماعى را افزایش مى دهد. (Wellman 1996).

3 افراد براى نمایش «خود» تقریباً احاطه كامل دارند و مى توانند جنبه هایى از خود را خلق و حفظ كنند كه ممكن است در موقعیت هاى چهره به چهره ارائه آن مشكل باشد. ارتباطات الكترونیكى ویژگى هاى مهم افراد همچون جنسیت، نژاد، سن، معلولیت و مانند آن را بهبود مى بخشند. این ویژگى ها ممكن است بر شكل گیرى روابط اجتماعى در برخوردهاى چهره به چهره اثر نامطلوب بگذارد; همان چیزى كه كینگ (1998) آن را به عنوان جنبه حساس ارتباطات اینترنتى بیان مى كند. در این شیوه، فرد مى تواند در عرضه خود، بسیار گزینشى عمل كند. این امر حس عضویت گروهى را ارتقا مى بخشد; چیزى كه تنها بر تلقّى هاى طرف مقابل بستگى دارد.

4 هویت مخفى افراد بر آنان امكان مى دهد مكاتباتى را رد و بدل كنند كه در وضعیت هاى چهره به چهره متداول بر انتقال آن ها چندان مایل نیستند.
5 اینترنت به افراد اجازه مى دهد از مرزهاى جغرافیایى عبور كنند. همچنین توان مردم را براى مشاركت در ایده هایى كه برایشان مهم است گسترش مى دهد. (كینگ، 1998)

موارد مزبور و نیز عوامل دیگر ممكن است ارتباطات اینترنتى را براى برخى از افراد، كه در ادبیات روان شناسى امروزى به عنوان معتادان اینترنتى نامیده مى شوند، بسیار جذاب كند. در جایى كه نمادهاى ارتباطى رایج حضور ندارند، اینترنت وضعیت كاملا متفاوتى را براى ارتباطات الكترونیكى میان فردى فراهم مى آورد و به افراد امكان مى دهد در روابط متقابلى درگیر شوند كه در مقایسه با محیط هاى چهره به چهره سنتى، آزادانه تر است.
حساس كردن فضاى ذهنى

با توجه به وضعیت نوظهور دانش تجربى و نظرى نسبت به ارتباطات اینترنتى در جامعه شناسى، بیان چهارچوب هایى كه مى تواند براى پدید آوردن تصورات جامعه شناختى در تحقیقات اینترنتى استفاده شود بسیار مفید خواهد بود. در عین حال كه هدف عمده مقاله حاضر كشف ساخت همبسته عوامل ارتباطى اینترنتى است، ما به اصول نظریه كنش متقابل نمادین5 اشاره كرده و از آن ها به عنوان مفاهیم حساس در تحلیل داده ها بهره خواهیم جست.

از دیدگاه جامعه شناختى، «هویت» از تأثیر متقابل میان اتخاذ نقش دیگران در یك موقعیت معین (جایى كه فرایند اتخاذ نقش دیگرى تحت تأثیر نمادهاى موجود در موقعیت هاى اجتماعى است) و كنش هاى متقابل اجتماعى پدید مى آید. این بافت موقعیتى به طور نمادین توسط افراد تعریف شده است. (مید، 1934) جایى كه نمادهاى اطلاعاتى متداول غایبند، اینترنت فضاى موقعیتى كاملا متفاوتى براى نمایش خود ارائه مى كند كه به نوبه خود ممكن است در شكل گیرى هویت تأثیر بگذارد.

در جامعه شناسى، هویت زیر مجموعه اى از «خود» تلقّى مى شود; یعنى خود از چندین هویت تشكیل شده كه ظهور یك هویت معین مشروط به مقتضیات یك موقعیت اجتماعى است. به نظر استرایكر هویت ها طبق یك سلسله مراتب كنار هم قرار مى گیرند و پویایى هاى یك موقعیت اجتماعى است كه هویت خاص یا هویت هاى دیگر را فرا مى خواند. هنگامى كه مردم نقش هاى خویش را هماهنگ مى كنند، سلسله مراتب اصلى، هویت هایى را تعیین مى كند، كه نقش هاى دیگران را تفسیر كرده و پاسخ مى دهند; زمانى كه یك وضعیت كنش متقابل از چارچوب ساختارى جدا مى افتد یا این چارچوب هاى ساختارى نامشخص اند، افراد در انتخاب هویتشان اختیارات بیشترى خواهند داشت. (ترنر، 1998)

نكته مهمى كه مى خواهیم با مفهوم سلسله مراتب هویت به آن تأكید كنیم این است: زمانى كه به طور همزمان عوامل افزایش دهنده جاذبه اینترنت و این ایده را كه اینترنت وضعیتى است داراى چارچوب ساختارى، مورد توجه قرار دهید همچنان كه استرایكر توصیف كرده اینترنت مى تواند به عنوان زمینه اى كارآمد تلقّى شود كه در آن هویت مى تواند بسیار سریع توسط افراد كنترل شود. این شرایط به ویژه براى نمایش دادن «خود ایده آل» مناسب است. در چنین محیط اجتماعى به منظور نمایش خود براى دیگران در مقایسه با وضعیت هاى چهره به چهره تعداد كمى علایم نمادین لازم است. (گافمن، 1959)

این ویژگى یكى از ویژگى هاى مهم جامعه شناختى ارتباطات الكترونیكى است. افراد ممكن است به طور مؤثرى نه فقط یك یا دو، بلكه هر مقدار كه در ضمیرشان وجود دارد از خود هویت نشان دهند. به عبارت دیگر، «خود» مى تواند در این محیط بیشتر از وضعیت هاى چهره به چهره، نظام مند و كامل تر عرضه شود. علاوه بر این، هویت بیشتر در كنترل افراد است و بر خلاف زمینه اجتماعى، به فرد احساس بالاترى از كنترل خود یا رضایت خاطر اعطا مى كند. به هر حال، فرایندهایى كه در لابه لاى این عوامل نهفته اند اجتماعى اند; زیرا هویت هایى كه افراد در محیط ارتباطات الكترونیكى از خود بروز مى دهند همچنان با انتظارات دیگران پیوند خورده است. والتر (1996) در بیانیه خود راجع به بازخورد ارتباطات بر روى اینترنت بر این ایده تأكید مىورزد: «مؤلفه دیگر مدل، بازخورد، نشان مى دهد هنگامى كه كاربران به نمایش هاى نسبى و گزینشى هر كدام پاسخ متقابل مى دهند، این نوع خودنمایى برتر و احساس ایده آل هر كدام از طرفین را در یك سطح بالاترى درشت مى كند.»

تأثیر واسطى جنسیت
مردان و زنان داراى وضعیت هاى فرهنگى متفاوتى مى باشند كه ممكن است شیوه اى كه وضعیت ارتباطات الكترونیكى را تعریف مى كنند تحت تأثیر قرار دهد. ویژگى هاى جنسیتى ابزار اولیه اى هستند كه ما از طریق آن ها خود و دیگران را تفكیك و تعریف مى كنیم. ویژگى هاى جنسیتى اطلاعات اساسى در مورد اینكه چگونه كنش هاى متقابل با دیگران را كنترل كنیم و واقعیت اجتماعى را سامان دهیم در اختیار ما مى گذارند. (اوربین، 1998)
جنسیت به عنوان یك ساخت اجتماعى هیچ گاه به طور نظام مند در تحقیقات مربوط به اعتیاد اینترنتى بررسى نشده است. هدف ما ارزیابى زمینه اى است كه در آن، جنسیت میان به اصطلاح اعتیاد اینترنتى و عوامل ارتباطات اینترنتى پیوند برقرار مى سازد.

با این همه، ویژگى هاى ساختارى اتاق هاى گفتوگو ممكن است به عنوان وسایل اغفال كننده قدرتمندى عمل كنند. از دیدگاه جامعه شناختى افرادى كه از اتاق هاى گفتوگو زیاد استفاده مى كنند ممكن است به عوامل ارتباطى همچون برقرارى روابط دوستانه در اتاق هاى گپ زنى اهمیت فراوان قایل باشند، بر خلاف افرادى كه كمتر از این اتاق ها استفاده مى كنند. آن ها ممكن است بیشتر مایل باشند اتاق هاى گپ زنى را مكان هایى تعریف كنند كه بر احساسات و عواطف تأكید مى شود; یعنى روابط شخصى مهم است، افراد در آنجا شنوندگان خوبى اند و از این قبیل. به دلیل آنكه در فضاى اینترنتى كارهاى بسیارى مى توان در

قالب روابط میان فردى انجام داد، حدس مى زنیم افرادى كه اوقات زیادى پاى اتاق هاى گپ زنى صرف مى كنند آدم هاى نسبتاً خوش مشربى باشند. ما این فرضیه را با بررسى تأثیر واسطى جهت گیرى اجتماعى بودن افراد بر روابط میان میزان گرایش اینترنتى (اصطلاحى كه به جاى اعتیاد اینترنتى به كار خواهیم گرفت) و عوامل متنوع مربوط به ارتباطات اجتماعى پى مى گیریم.

آزادى كه اینترنت براى خودنمایى فراهم مى كند گویاى آن است كه افراد مذكور احتمالا داراى اعتماد به نفس و عزت نفس معمولى هستند. این ایده از طریق ملاحظه تأثیرى كه محل كنترل بر همبستگى گرایش اینترنتى و متغیرهاى ارتباطى متنوع دارد بررسى مى شود.
پرسش هاى تحقیق
بنابر ایده هایى كه در بحث هاى نظرى مطرح شد، این تحقیق تلاش خواهد كرد همبستگى میان اتاق هاى گپ زنى و استفاده از اینترنت و مقیاسى كه گرایش اینترنتى را مى سنجد با خصوصیات ذیل در مورد افراد بررسى كند:
1 تلقّى هاى مربوط به روابط شخصى كه در اینترنت شكل مى گیرد; 2 تلقّى ها از فرایندهاى ارتباطات اتاق هاى گپ زنى; 3 محل كنترل (كه جایگزین سنجش اعتماد به نفس و اطمینان است.)
اجتماعى بودن
میان افرادى كه بر حسب دلیل استفاده شان از چت روم ها به دو دسته «استفاده كنندگان كم» و «استفاده كنندگان زیاد» تقسیم مى شوند، تفاوت هایى وجود دارد. مردان و زنان داراى جهت گیرى هاى فرهنگى متفاوتى هستند كه ممكن است بر شیوه اى كه محیط هاى ارتباطات الكترونیكى را تعریف مى كنند تأثیرگذار باشد. این تفاوت ها به نوبه خود بر ماهیت همبستگى میان مقیاس هاى اعتیاد اینترنتى و رابطه شخصى و عوامل ارتباطى كه در بالا ذكر شد ـ اثر مى گذارد. این تحقیق زمینه اى را مطالعه خواهد كرد كه جنسیت واسطه این روابط است و در هیچ كدام از مطالعات پیشین اعتیاد اینترنتى به آن توجهى نشده است.
روش شناسى
داده هاى این تحقیق از 114 دانشجوى فارغ التحصیل و دوره كارشناسى یك دانشگاه نسبتاً بزرگ در میشیگان در بین ماه هاى آوریل تا ژوئن 1998 انتخاب گردید. دانشجویان دوره كارشناسى از یك كلاس فنى ثبت نام گردیدند كه به مطالعات بنیادى در دانشگاه مى پردازند. بدین ترتیب، جمعیت نمونه نشان دهنده طیف گسترده اى از برنامه ها و جهت گیرى هاى شغلى دانشجویان دوره كارشناسى در دانشگاه است. جمعیت نمونه كامل از میان دانشجویانى انتخاب گردید كه خودشان را به عنوان كاربران چت روم معرفى كرده اند. همه دانشجویان فارغ التحصیل در برنامه چند رشته اى ثبت نام كرده اند. هر دانشجو یك پرسش نامه 104 گزینه اى پر كرد كه تنوع عوامل استفاده از اتاق هاى گپ زنى را مى سنجید.
خلاصه ساختار جمعیتى مورد مطالعه بدین صورت است:
سطح تحصیلات جنس قومیت
G S J S F زن مرد آسیایى سرخ پوست سفیدپوست سیاه پوست
3 15 22 35 39 47 67 2 1 73 37
میانگین سنى: 94/20 13 /4= S
گرایش اینترنتى (IP)
موضوع اساسى این مقاله این است كه اصطلاح اعتیاد اینترنتى، آنچنان كه روان شناسان اظهار كرده اند، طرحى است كه به لحاظ تجربى تأیید نشده است. در نتیجه، در مقاله حاضر براى توصیف چنین افرادى از اصطلاح گرایش اینترنتى بالا استفاده مى شود. چهار گزینه ذیل براى سنجش گرایش اینترنتى به كار مى رود:
1 من بیشتر به جاى كارهایى كه قبلا عادت داشتم، از اینترنت استفاده مى كنم.
2 دیگران (از جمله دوستان و خویشاوندان) از اینكه وقت زیادى صرف اینترنت مى كنم شكایت مى كنند.
3 خویشاوندانم از صرف وقت زیاد روى اینترنت ممانعت مى كنند.
4 صرف وقت زیاد در اینترنت بر فعالیت علمى و كارى من تأثیر گذاشته است.
هر كدام از گزینه هاى بالا از مقیاس طیف لیكرت پنج نقطه اى بهره مى گیرد كه دامنه طبقه بندى پاسخ ها، از غیر موافق تا موافق كشیده مى شود. این 4 گزینه با همدیگر محاسبه مى شوند تا میزان گرایش اینترنتى را تشكیل دهند.
قابلیت اطمینان مقیاس لیكرت 74 است. مقدار امتیازهاى كسب شده براى این نمونه عبارت است از میانگین 4/19 و میانه 7/18
در این بررسى، گرایش اینترنتى بالا به عنوان امتیاز بالاتر از 11 در نظر گرفته شده است. (18= nیا 16% از جمعیت نمونه.) با توجه به مفهومى كه در ادبیات مربوط به اعتیاد اینترنتى ارائه شد، این مقیاس اعتبار بالایى را نشان مى دهد. به منظور مقایسه میان كاربران «معتاد» و «غیر معتاد»، میزان گرایش اینترنتى در دو دسته كدگذارى شد. امتیازات بین 4 تا 11 شامل گرایش اینترنتى پایین است. این گروه 96 مورد یا حدود 84% جمعیت نمونه را در بر مى گیرد. امتیازات بین 12 تا 19 شامل گرایش اینترنتى بالاست. 18 مورد یا حدود 16% از جمعیت نمونه در این گروه قرار مى گیرند.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

About admin

Check Also

Liquid fuel obtained from ethylene conversion over HدرSAPOدر34 catalyst در word

 Liquid fuel obtained from ethylene conversion over HدرSAPOدر34 catalyst در word دارای 4 صفحه می …