Home / متفرقه / مقاله انتقال ژن الآسپارژیناز 2 به ریشه مویین سیبزمینی به منظور تولید پروتئین نوترکیب در word

مقاله انتقال ژن الآسپارژیناز 2 به ریشه مویین سیبزمینی به منظور تولید پروتئین نوترکیب در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله انتقال ژن الآسپارژیناز 2 به ریشه مویین سیبزمینی به منظور تولید پروتئین نوترکیب در word دارای 2 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله انتقال ژن الآسپارژیناز 2 به ریشه مویین سیبزمینی به منظور تولید پروتئین نوترکیب در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله انتقال ژن الآسپارژیناز 2 به ریشه مویین سیبزمینی به منظور تولید پروتئین نوترکیب در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله انتقال ژن الآسپارژیناز 2 به ریشه مویین سیبزمینی به منظور تولید پروتئین نوترکیب در word :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
تعداد صفحات: 2
نویسنده(ها):
آزاده محمدی – پژوهشکده زیست فناوری، دانشگاه شیراز
علی نیازی – پژوهشکده زیست فناوری، دانشگاه شیراز
یونس قاسمی – گروه بیوتکنولوژی دارویی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز
فرزانه آرام – پژوهشکده زیست فناوری، دانشگاه شیراز

چکیده:
امروزه استفاده از گیاهان تراریخت، به عنوان سیستم بیان پروتئینهای نوترکیب دارویی، بسیار مورد توجه قرار گرفته است. یکی ازروشهای تولید پروتئینهای نوترکیب، انتقال ژنهای آنها به سلولهای گیاهی و ایجاد ریشه مویین از این سلولها با استفاده از روشهایانتقال ژن و کشت بافت گیاهی میباشد. آنزیمها کاربرد وسیعی در صنعت، پزشکی، داروسازی و درمان دارند. الآسپارژیناز، یکی از آنزیمهای دارویی مهم به شمار میرود که در مراحل شیمی درمانی، جهت درمان سرطان، به ویژه در درمان لوسمی لنفوبلاستیک حاد ALL در کودکان مورد استفاده قرار میگیرد. در این تحقیق، ژن الاسپاراژیناز 2ansBاز باکتریE.coli YG001 پروکاریوت جداسازی شد و نهایتا چون باید به گیاه (یوکاریوت) منتقل و بیان میگردید، در نتیجه توالی آن بر اساس ترجیح کدونی سیبزمینی تغییر یافت. توالی مذکور به طور مصنوعی سنتز و در ناقل بیانpBI121همسانهسازی گردید. ریشههای تراژن و شاهد در سطوحRNA ،DNA و پروتئین مورد بررسی قرار گرفتند. وجود قطعهbp155 حاصل از تکثیر ژنansBتوسط آغازگرهای اختصاصی، درcDNA و DNAریشههای مویین تراریخت و عدم وجود آن در ریشههای شاهد، حاکی از انتقال این ژن به ژنوم ریشههای تراریخت و نیز بیان این ژن درسطحRNAبود. برای ارزیابی فعالیت پروتئین نوترکیب تولید شده، عمل استخراج پروتئین از ریشههای تراژن انجام گرفت و آنالیز بدست آمده فعالیت بیشتری را نسبت به پروتئین شاهد نشان داد

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

About admin

Check Also

مقاله بررسی میزان سم دیازینون در رسوب رودخانه پلرود و گیاه آقطی در word

 مقاله بررسی میزان سم دیازینون در رسوب رودخانه پلرود و گیاه آقطی در word دارای …