Home / انگليسي با ترجمه / مقاله انگلیسی مجازات و جامعه همدلی و مجازات با ترجمه فارسی در word

مقاله انگلیسی مجازات و جامعه همدلی و مجازات با ترجمه فارسی در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله انگلیسی مجازات و جامعه همدلی و مجازات با ترجمه فارسی در word دارای 33 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله انگلیسی مجازات و جامعه همدلی و مجازات با ترجمه فارسی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله انگلیسی مجازات و جامعه همدلی و مجازات با ترجمه فارسی در word

چکیده     
مقدمه     
نقطه شروع برای مطالعه همدردی و همدلی    
محتوای اجتماعی – قانونی برای حبس افراد پیر و بیمار     
قانون و همدلی در زندگی روزمره در میان زندانیان حبسی     

References

Aday R (2003) Aging Prisoners: Crisis in American Corrections. Westport, CT: Praeger. Anno BJ, Graham C, Lawrence JE and Shansky R (2004) Correctional Health Care: Addressing the Need of Elderly, Chronically Ill, and Terminally Ill Inmates. Washington, DC: National Institute of Corrections, Department of Justice. Bandes SA (ed.) (1999) The Passions of Law. New York: New York University Press. Cavell S (1997) Comments on Veena Das’s essay ‘Language and body: Transactions in the construction of pain’. In: Kleinman A, Das V and Lock M (eds) Social Suffering. Berkeley, CA: University of California Press. Chiu T (2010) It’s about Time: Aging Prisoners, Increasing Costs, and Geriatric Release. Washington, DC: VERA Institute of Justice. Clear TR (1994) Harm in American Penology: Offenders, Victims, and their Communities. Albany, NY: State University of New York Press. Dean CJ (2004) The Fragility of Empathy after the Holocaust. Ithaca, NY: Cornell University Press. Fleury-Steiner B (2008) Dying Inside: The HIV/AIDS Ward at Limestone Prison. Ann Arbor, MI: University of Michigan Press. Foucault M (1977) Discipline and Punish: The Birth of the Prison. New York: Pantheon Books. Garland D (ed.) (2001) Mass Imprisonment: Social Causes and Consequences. Los Angeles, CA: SAGE. Garland D (2005) Penal excess and surplus meaning: Public torture lynchings in twentieth-century America. Law & Society Review 39: 793–834 Goffman E (1961) Asylums: Essays on the Social Situation of Mental Patients and Other Inmates. Garden City, NY: Anchor Books. Halpern J (2001) From Detached Concern to Empathy: Humanizing Medical Practice. New York: Oxford University Press. Halpern J and Weinstein HM (2004) Rehumanizing the other: Empathy and reconciliation. Human Rights Quarterly 26: 561–583

Empathy and punishment

Michelle Brown University of Tennessee, USA

Abstract

With its foundations of injury, harm, and pain, the sociology of punishment is poised to give attention to the role of empathy at precisely those instances of social experience where human connection, understanding, and social knowing are destroyed, avoided, prohibited, or simply impossible. I explore this predicament through a specific case drawn from fieldwork in a geriatric prison, where institutional and intersubjective relations established by prison workers challenge empathic connections. The ‘graying’ of the prison population, one of mass incarceration’s unanticipated consequences, brings issues of pain, death, and dying to the fore. The majority of research to date on aging and dying in prison has had an important descriptive and policy orientation. There has been less of an emphasis upon the theoretical underpinnings of such a turn and the nature of intersubjective relations at the intersection of care and punishment. There have been no intensive ground-level analyses of aging in prison against the backdrop of mass incarceration in the contemporary era. This study seeks to fill that vacuum while offering a more complex understanding of the relevance and limits of empathy to the study of punishment. Keywords aging and illness, catastrophic penal institutions, catastrophic thinking, empathy, mass incarceration

چکیده :

با توجه به بحث صدمات ، آسیب ها و دردها و جامعه شناسی مجازات ها باعث شده که توجه به نقش همدلی در تجربه های اجتماعی و در شرایطی که ارتباط انسانی درک و آگاهی اجتماعی تخریب شده منع شده و یا با اجتناب روبرو است ، غیر ممکن شود. من این مسئله را در مورد خاص حاصل از کارهای زمینه ای در زندان کهنسالان مورد بررسی قرار داده ام. جایی که روابط موسسه ای و درون فردی که به وسیله کارگران زندان ایجاد می شود ، ارتباطات همدلی را تحت تأثیر قرار می دهد. پیر شدن جمعیت زندان یکی از پیامدهای حقیقی است که مسئله درد ، مرگ و مردن در تنهایی را مطرح می سازد. عمده تحقیقاتی که تا کنون در مورد کهنسالی و مرگ در زندان صورت گرفته است از اهمیت بالایی برخوردار بوده و جهت یابی سیاسی گرایی نیز داشته است. البته در مورد مسائل تئوری کار چندانی صورت نگرفته است و ماهیت روابط درون فردی به عنوان مقوله ای از ارتباط مراقبت و حمایت و مجازات نیز ارزیابی نشده است. در این ضمن تحلیل های زمینه ای گسترده ای در مورد پیری در زندان صورت نگرفته و آنچه در دوره معاصر وجود دارد بسیار محدود است. در این مطالعه هدف پوشش خلا موجود و ارائه درکی کامل از روابط و محدودیت های مقوله همدردی و مطالعه مجازات است

کلیدواژه ها : پیری و بیماری ، موسسات کیفری فجایع ، تفکرات فاجعه آمیز ، همدردی ، حبس جمعی

مقدمه :

بررسی مقوله همدردی ، نیازمند مبحث بسیار گسترده ای است که در راستای آن باید در مورد تعهدات زیربنایی علوم اجتماعی و جامعه شناسی مجازات باز فکری صورت گیرد. بر این اساس من همدردی را حالتی اجتماعی تلقی کرده که بر اساس آن دیدگاه های جهت یابی ، مقابله و اقدامات شکل گرفته – و یا قادر به شکل گیری نبوده – و شرایط خاص فرهنگی را پدید می آورد. در این ضمن فیلسوف ، Sherman ، همدردی را اساسا با رفتار توضیح دیگران و ارتباط او درک بازگشت مرتبط دانسته و آن را مقوله ای محوری از علوم اجتماعی می داند. در واقع شکل گیری همدردی ، بخشی از تکامل اجتماعی است و محققانی مثل Halpern و Weinstein نیز معتقدند که در تلاش برای حصول عدالت اجتماعی و بازسازی آن معمولاً روابط باید بر اساس اولویت ها شکل گرفته و به طور کلی نگریسته می شود. او می گوید من به راهکارهای مواجه با عوامل همدردی در زندگی روزمره توجه خاص دارم که آن را مبنی بر مفهوم شکست خورده همدردی می دانم. من تصور می کنم که نیاز همدردی مسئله ای از سوء توجه و یا عدم شناسایی است که بر اساس آن فرد درگیر پیچیدگی های درک دوسویه می شود من معقتدم که در دنیای روزمره و در شرایطی که آسیبی وارد می شود – محل جنایت و مجازات – همدردی به شکلی صورت می گیرد که ناقص بوده و در ابعاد اجتماعی مبهم است و درگیر مقوله مکانی می شود که شاید با امتناع و اجتناب روبرو شود. بر این اساس شرایط استراتژیک برای تحقیقات جرم شناسی و اجتماعی پدید می آید. با توجه به ساختار آسیب ها ،

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

About admin

Check Also

مقاله انگلیسی مدیریت درآمد و تجربه مالی مدیر عامل شرکت با ترجمه فارسی در word

 مقاله انگلیسی مدیریت درآمد و تجربه مالی مدیر عامل شرکت با ترجمه فارسی در word …