Home / متفرقه / مقاله بررسی تاثیر عصاره آللوپاتیک آفتابگردان بر جوانه زنی، فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانت و در? آمیلاز گیاهچه سوروف در word

مقاله بررسی تاثیر عصاره آللوپاتیک آفتابگردان بر جوانه زنی، فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانت و در? آمیلاز گیاهچه سوروف در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله بررسی تاثیر عصاره آللوپاتیک آفتابگردان بر جوانه زنی، فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانت و در? آمیلاز گیاهچه سوروف در word دارای 4 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسی تاثیر عصاره آللوپاتیک آفتابگردان بر جوانه زنی، فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانت و در? آمیلاز گیاهچه سوروف در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله بررسی تاثیر عصاره آللوپاتیک آفتابگردان بر جوانه زنی، فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانت و در? آمیلاز گیاهچه سوروف در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بررسی تاثیر عصاره آللوپاتیک آفتابگردان بر جوانه زنی، فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانت و در? آمیلاز گیاهچه سوروف در word :

سال انتشار: 1391

محل انتشار: دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر

تعداد صفحات: 4

نویسنده(ها):

سمیه زلقی – دانشجوی کارشناسی ارشد شناسایی و مبارزه با علف های هرز دانشگاه آزاد اسل
روزبه فرهودی – هیات علمی دانشکده کشاورزی و علوم دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
ناظر آریان نیا – هیات علمی دانشکده کشاورزی و علوم دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر

چکیده:

این تحقیق جهت بررسی تاثیر دگر آسیبی عصاره آبی اندام هوایی آفتابگردان با غلظت ( 25 و 50 و 75 و 100 درصد) بر جوانه زنی، رشد گیاهچه، فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانت و – آمیلاز گیاهچه های سوروف در قالب طرح کاملا تصادفی در چهار تکرار در سال 1390 در دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر انجام شد. نتایج نشان دادند که افزایش عصاره آبی آفتابگردان سبب کاهش وزن تر گیاهچه، درصد جوانه زنی آنزیم های پراکسیداز و کاتالاز و آلفا آمیلاز در سوروف شد. عصاره آبی آفتابگردان همچنین سبب افزایش غلظت مالون دی آلدهید در بافت گیاهچه گیاهان هدف شد. کاهش جوانه زنی و رشد گیاهچه سوروف ناشی از کاهش فعالیت آنزیم آلفا آمیلاز و تخریب غشا سلولی گیاهچه سوروف تحت تاثیر ترکیبات آللوپاتیک آفتابگردان بود.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

About admin

Check Also

مقاله بررسی میزان سم دیازینون در رسوب رودخانه پلرود و گیاه آقطی در word

 مقاله بررسی میزان سم دیازینون در رسوب رودخانه پلرود و گیاه آقطی در word دارای …

Home / متفرقه / مقاله بررسی تاثیر عصاره آللوپاتیک آفتابگردان بر جوانه زنی، تخریب غشاهای سلولی و ?در آمیلاز گیاهچه های ارزن وحشی ، سورگوم وحشی و سوروف در word

مقاله بررسی تاثیر عصاره آللوپاتیک آفتابگردان بر جوانه زنی، تخریب غشاهای سلولی و ?در آمیلاز گیاهچه های ارزن وحشی ، سورگوم وحشی و سوروف در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله بررسی تاثیر عصاره آللوپاتیک آفتابگردان بر جوانه زنی، تخریب غشاهای سلولی و ?در آمیلاز گیاهچه های ارزن وحشی ، سورگوم وحشی و سوروف در word دارای 1 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسی تاثیر عصاره آللوپاتیک آفتابگردان بر جوانه زنی، تخریب غشاهای سلولی و ?در آمیلاز گیاهچه های ارزن وحشی ، سورگوم وحشی و سوروف در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله بررسی تاثیر عصاره آللوپاتیک آفتابگردان بر جوانه زنی، تخریب غشاهای سلولی و ?در آمیلاز گیاهچه های ارزن وحشی ، سورگوم وحشی و سوروف در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بررسی تاثیر عصاره آللوپاتیک آفتابگردان بر جوانه زنی، تخریب غشاهای سلولی و ?در آمیلاز گیاهچه های ارزن وحشی ، سورگوم وحشی و سوروف در word :

سال انتشار: 1392
محل انتشار: همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
تعداد صفحات: 1
نویسنده(ها):
سمیه زلفی – دانشجوی کارشناسی ارشد شناسایی و مبارزه با علف های هرز دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر، شوشتر، ایران
روزبه فرهودی – استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر، شوشتر، ایران

چکیده:
این تحقیق جهت بررسی تاثیر دگرآسیبی عصاره آفتابگردان بر جوانه زنی، رشد گیاهچه، فعالیت آنزیم های کاتالاز، پراکسیداز، آلفاآمیلاز و غلظت مالون دی آلدهید در گیاهچه ارزن وحشی، قیاق و سوروف به صورت طرح کاملا تصادفی در 4 تکرار و سه آزمایش جداگانه انجام شد. غلظت عصاره های آفتابگردان عبارت از 25، 50، 75 و 100 درصد بود. افزایش غلظت عصاره آفتابگردان سبب کاهش درصد جوانه زنی، وزن تر گیاهچه، فعالیت آنزیم کاتالاز، پراکسیداز و آلفا آمیلاز گیاهچه های هدف شد در حالیکه غلظت مالون دی آلدهید افزایش یافت. با افزایش غلظت عصاره آفتابگردان فعالیت آنزیم آلفا آمیلاز در گیاهچه های هدف کاهش یافت. در عصاره 100 درصد آفتابگردان درصد جوانه زنی قیاق، سوروف و ارزن وحشی به ترتیب 73/3، 51/1 و 4/9 درصد بود. کمترین فعالیت آنزیم آلفا آمیلاز تحت تاثیر عصاره 100 درصد آفتابگردان در گیاهچه های ارزن وحشی، قیاق و سوروف به ترتیب به میزان 2/3، 1/3 و 1/7 نانومول بر بذر بر دقیقه دیده شد.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

About admin

Check Also

مقاله بررسی میزان سم دیازینون در رسوب رودخانه پلرود و گیاه آقطی در word

 مقاله بررسی میزان سم دیازینون در رسوب رودخانه پلرود و گیاه آقطی در word دارای …