Home / متفرقه / مقاله بررسی رابطه ی بین رفتارهای جنسی و رسانه های ارتباطی (اینترنت،ماهواره و تلفن همراه)در نوجوانان شهر مرزی زاهدان در word

مقاله بررسی رابطه ی بین رفتارهای جنسی و رسانه های ارتباطی (اینترنت،ماهواره و تلفن همراه)در نوجوانان شهر مرزی زاهدان در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله بررسی رابطه ی بین رفتارهای جنسی و رسانه های ارتباطی (اینترنت،ماهواره و تلفن همراه)در نوجوانان شهر مرزی زاهدان در word دارای 11 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسی رابطه ی بین رفتارهای جنسی و رسانه های ارتباطی (اینترنت،ماهواره و تلفن همراه)در نوجوانان شهر مرزی زاهدان در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله بررسی رابطه ی بین رفتارهای جنسی و رسانه های ارتباطی (اینترنت،ماهواره و تلفن همراه)در نوجوانان شهر مرزی زاهدان در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بررسی رابطه ی بین رفتارهای جنسی و رسانه های ارتباطی (اینترنت،ماهواره و تلفن همراه)در نوجوانان شهر مرزی زاهدان در word :

سال انتشار: 1391
محل انتشار: همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت، چالشها و رهیافتها
تعداد صفحات: 11
نویسنده(ها):
محبوبه قویدل حیدری – کارشناس ارشد روانشناسی تربیت ، مشاور هسته ی مشاوره ی ناحیه 2 آموزش و پرو
یحیی کاظمی – دکترای علوم تربیتی دانشگاه سیستان و بلوچستان
زهرا نیک منش – دکتری روانشناسی
فاطمه آذرخرداد – کارشناسی ارشد

چکیده:
ایران همانند تمامی کشورها، تحت تاثیر عوامل متعدد توسعه ای و اجتماعی پیچیده ای است که نوجوانان را در معرض خطرات ناشی از رفتارهای پرخطر جنسی قرار م یدهد؛ انتقال فرهنگ و اندیشه های غربی به کشورهای اسلامی، فرهنگ اینجوامع را در معرض تغییر ارزش ها و الگوهای رفتاری قرار داده است به طوری که این کشورها را با آسیب ها و معضلات بسیاری به ویژه در شهرهای مرزی مواجه نموده، حل این معضلات درگرو شناسایی ابعاد مسأله، کسب آمار، اطلاعات دقیق وبررسی علل می باشد. در این زمینه، بررسی رفتارهای جنسی و رسانه های جنسی ضروری به نظر می رسد. لذا هرگونه برنامه ریزی برای توسعه استراتژیهای مناسب جهت پاسخ به نیازهای این گروه، مستلزم بررسی وضعیت موجود این گروه می باشد. هدف این مطالعه بررسی رابطه رفتارهای جنسی نوجوانان 16-14زاهدانی با رسانه ها است. این تحقیق در سال 1389 بر روی تعداد 368 نوجوان ( 165 دختر 195 پسر) 14 تا 16 ساله شهر زاهدان، با استفاده از پرسشنامه های محققساخته ی رفتار های جنسی و رسانه های ارتباطی(اینترنت، ماهواره و تلفن همراه) انجام شد، روش نمونه گیری از نوع تصادفی خوشه ای است. نتایج بدست آمده براساس روشهای آماری مانند، تحلیل واریانس وآزمون کروسکال والیس بدست آمد. پس از تکمیل پرسشنامه ها و گرد آوری اطلاعات لازم، داده های پژوهش از طریق آمار استنباطی با استفاده از برنامه آماریspss تحلیل گردید.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

About admin

Check Also

مقاله بررسی میزان سم دیازینون در رسوب رودخانه پلرود و گیاه آقطی در word

 مقاله بررسی میزان سم دیازینون در رسوب رودخانه پلرود و گیاه آقطی در word دارای …