Home / متفرقه / مقاله توسعه پایدار و توریسم در word

مقاله توسعه پایدار و توریسم در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله توسعه پایدار و توریسم در word دارای 22 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله توسعه پایدار و توریسم در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله توسعه پایدار و توریسم در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله توسعه پایدار و توریسم در word :

سال انتشار: 1389

محل انتشار: همایش منطقه ای توریسم و توسعه

تعداد صفحات: 22

نویسنده(ها):

حمید رفیعی – کارشناس اشتغال و تامین منابع اداره کل صنایع دستی و گردشگری استان یزد
سمیه نوری زاده فیروزآبادی – دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد

چکیده:

ایران در بین 10 کشور اول جهان از لحاظ وجود جاذبههای توریستی قرار دارد. با این که این جاذبهها شرط لازم توسعه صنعت توریسم میباشد ولی امنیت سفر، وجود تاسیسات مناسب اقامتی و تفریحی و همچن ین تلاش برای معرفی جاذبهها و جلب توریستهای خارجی از عوامل مهم در توسعه صنعت توریسم می – باشند. روند سه دهه اخیر ورود توریست به ایران نشان میدهد که عوامل موثر در جذب توریست خارجی به ایران متزلزل بوده و این روند دچار نوسانات زیادی شده است. با ای ن وصف شناسا یی علل و ی افتن راهکارهای مناسب جهت جلب گردشگران و انجام برنامهری زی مناسب (سرما یهگذار ی و ;.) از اهمی ت بسزایی برخوردار است. طبق آمار شورای مسافرت و جهانگردی10/9 درصد از کل تو لی د ناخالص مل یGNP) 10/7درصد اشتغال، 11/4درصد سرمایهگذاری و 11 درصد مالیات جهان از صنعت گردشگر ی است 3 امروز صنعت گردشگری 4 به اندازهای در توسعه اقتصادی- اجتماعی کشورها اهمیت دارد که اقتصاددانان آن را (صادرات نامریی) نام نهادند. این صنعت به عنوان یکی از بزرگترین منابع درآمد جهان به حساب می- آید. سیاستهای کلان گردشگری باید همواره با منابع و مصالح محیطی طرح و اجرا شوند . در غی ر ای ن صورت، گسترش این صنعت میتواند در منابع طبیعی، ملی و حتی میراث فرهنگ ی اثرات مخرب ی بر جا بگذارد. برای حفاظت بهتر از محیط زیست مورد استفاده ای ن صنعت و حرکت کردن در جهت توسعه پایدار، باید زمینههای معقول و منطقی فراهم کرد. در این می ان زیرساخت ها ی مناسب گردشگر ی نقش . بسزایی در ایجاد توسعه پایدار دارند در این تحقیق سعی میشود تعریفی جامع و کامل از توسعه پایدار، گردشگری پایدار، زیرساخت و انواع زیرساختهای گردشگری ارائه شود. هم چنین با مدد از تجربیات موفق داخل و خارج از کشور، الزامات توسعه پایدار گردشگری با استفاده از مزیتهای رقابتی بومی و شرایط فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی کشور با رویکرد نقش زیرساخت ها بیان میگردد و از این طریق، موانع، محدودیتها و چالش های پیش روی توسعه پایدار گردشگری در کشور، شناسایی خواهد شد و با الهام از تجربی ات سا یر کشورها، ش یوههای جذب سرمایهگذاری داخلی و خارجی با افزایش مشارکت بخش خصوصی در توسعه زیرساخت های گردشگری به منظور توسعه پایدار گردشگری بیان خواهد شد

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

About admin

Check Also

مقاله بررسی میزان سم دیازینون در رسوب رودخانه پلرود و گیاه آقطی در word

 مقاله بررسی میزان سم دیازینون در رسوب رودخانه پلرود و گیاه آقطی در word دارای …