Home / متفرقه / مقاله شبیه سازی عددی اثر زوایه آبگیری بر الگوی جریان در قوس 180 درجه به کمک نرم افزار CCHE2D در word

مقاله شبیه سازی عددی اثر زوایه آبگیری بر الگوی جریان در قوس 180 درجه به کمک نرم افزار CCHE2D در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله شبیه سازی عددی اثر زوایه آبگیری بر الگوی جریان در قوس 180 درجه به کمک نرم افزار CCHE2D در word دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله شبیه سازی عددی اثر زوایه آبگیری بر الگوی جریان در قوس 180 درجه به کمک نرم افزار CCHE2D در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله شبیه سازی عددی اثر زوایه آبگیری بر الگوی جریان در قوس 180 درجه به کمک نرم افزار CCHE2D در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله شبیه سازی عددی اثر زوایه آبگیری بر الگوی جریان در قوس 180 درجه به کمک نرم افزار CCHE2D در word :

سال انتشار: 1390

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: 8

نویسنده(ها):

محسن مغربی – دانش آموخته کارشناسی ارشد عمران آب، دانشگاه تربیت مدرس تهران

چکیده:

انتخاب محل مناسب آبگیری برای موفقیت پروژه ضروری است. یک محل مناسب م یتواند اختلال در آبرسانی را که به دلیل ورود رسوب به داخل آبگیر به وجود م یآید، به حداقل کاهش دهد. در انتخاب محل آبگیر، قوس رودخانه از اهمیت زیادی برخوردار است. در این مناطق پدیده رسو بگذاری و فرسایش به طور همزمان انجام م یشود. وجود جریان حلزونی در محل انحنای رودخانه موجب رانده شدن رسوبات نزدیک کف به سمت قوس داخلی و حرکت آب صا فتر سطحی به سمت قوسبیرونی م یشود. پدیده فوق موجب م یشود که قسمت محدب رودخانه محل بسیار مناسبی برای احداث آبگیر باشد. در این مقاله با استفاده از مدل عددی CCHE2D به بررسی اثر زاویه آبگیری بر روی الگوی جریان در زاوی ههای آبگیری 30و60 و 90 درجه در قوس تند پرداخته شده است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان م یدهد که زاویه آبگیری در قوس بر روی مشخصات جریان در قوس اثر فراوانی را دارد و در بین زوایای معرفی شده در قوس مورد نظر آبگیری در زاویه 90 درجه دارای مشخصات هیدرولیکی مناس بتری است

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

About admin

Check Also

مقاله بررسی میزان سم دیازینون در رسوب رودخانه پلرود و گیاه آقطی در word

 مقاله بررسی میزان سم دیازینون در رسوب رودخانه پلرود و گیاه آقطی در word دارای …