Home / اقتصاد - حسابداري - مديريت / مقاله مدیریت استراتژیک در word

مقاله مدیریت استراتژیک در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله مدیریت استراتژیک در word دارای 104 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله مدیریت استراتژیک در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله مدیریت استراتژیک در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله مدیریت استراتژیک در word :

هنر وعلم تدوین ، اجراوارزیابی تصمیمات ،وظیفه ای چندگانه است که سازمان را قادر می سازد به هدفهای بلند مدت خود دست یابد.فرایند مدیریت وتصمیم گیری استراتژیک در بر گیرنده 3مرحله تدوین استراتژیها،اجرای استراتژیهای تنظیم شده وارزیابی استراتژیها است.

 

تدوین استراتژی

(strategy formulation)

:

عبارت استاز تعیین ماًموریت موًسسه،شناسایی عواملی که در محیط خارجی،سازمان را تهدید می کنند

با فرصتهایی را بوجود می آورند.شناسایی نقاط قوت و ضعف داخلی سازمان ،تعیین هدفهای بلند مدت در نظر گرفتن استراتژهای گوناگون وانتخاب استراتژیهای خاص جهت ادامه فعالیت.

در متن حاضر ضمن ارایه ی برخی تعاریف رایج از اصطلاحات کاربردی در برنامه ریزی ومدیریت تصمیم گیری استراتژیک وبه خصوص تعاریفی از استراتژی ومدیریت استراتژیک،مراحل تدوین،اجرا وارزیابی استراتژی شرح داده شده است.

برای تدوین استراتزی ابتدا پیش نیازهای آن ،شامل1- ماًموریت سازمان،2- آرمان وارزشهای سازمان و3-ویژگیهای هر کدام شرح داده شده است. رویکردهای موجود برای تدوین استراتژی معرفی شده اند ودر نهایت، الگوی زنجیره ارزش برای تشخیص نقاط قوت وضعف در سازمان وتکنیکهای

pest,swot

،همچنین الگوی 5نیروی پورتر برای تحلیل محیط خارجی شرح داده شده اند.

در قسمت بعد مراحل اجرای استراتژی وارزیابی آن معرفی شدهاند ودر نهایت با ارایه ی یک مطالعه ی موردی مربوط به برنامه ریزی استراتژیک معاونت پژوهشی دانشکده ی علوم پزشکی دانشگاه کرمان مطلب پایان می پذیرد.

 

 

                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

About admin

Home / متفرقه / مقاله مدیریت استراتژیک در word

مقاله مدیریت استراتژیک در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله مدیریت استراتژیک در word دارای 5 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله مدیریت استراتژیک در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله مدیریت استراتژیک در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله مدیریت استراتژیک در word :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: کنفرانس بین المللی مدیریت در قرن 21
تعداد صفحات: 5
نویسنده(ها):
مهشید کاوه – دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل

چکیده:
آیا تا بحال از خود پرسیده اید که چرا بعضی از شرکتهای بزرگ وموفق در مدت زمان کوتاهی با از دست دادن سهم بزرگی از بازار خود به موقعیتی تأسف بارنزول می کنندوچرا بعضی از شرکت های گمنام به یکباره به جایگاه مهمی در صحنه بازار بین المللی رسیده اند؟ آیا در این مورد فکر کرده اید که چرا بعضی از موسسات می توانند نوسانات سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی را تحمل کنندوبعضی دیگر نمی توانند تحمل کنندواز ادامه راه باز می مانند؟ این مقاله به بحث مدیریت استراتژیک می پردازد.ابتدا بحث با تعریفی پیرامون مدیریت استراتژیک واستراتژی آغاز می شود وسپس به ترتیب به فرایند مدیریت استراتژیک ،ویژگی های مدیریت استراتژیک ،مزایای مدیریت استراتژیک ،ضرورت مدیریت استراتژیک،مکاتب مدیریت استراتژیک ودر نهایت نقش مدیریت وبرنامه ریزی استراتژیک را در بازاریابی شرکت گری هوند مورد تحلیل وبررسی قرار می دهد.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

About admin

Check Also

مقاله بررسی تاثیر دینامیکی بر ظرفیت باربری پی نواری واقع بر حفره زیر زمینی در خاک رس در word

 مقاله بررسی تاثیر دینامیکی بر ظرفیت باربری پی نواری واقع بر حفره زیر زمینی در …

Home / متفرقه / مقاله مدیریت استراتژیک در word

مقاله مدیریت استراتژیک در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله مدیریت استراتژیک در word دارای 3 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله مدیریت استراتژیک در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله مدیریت استراتژیک در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله مدیریت استراتژیک در word :

سال انتشار: 1392
محل انتشار: همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
تعداد صفحات: 3
نویسنده(ها):
ماهرخ لطف اللهی حقی – دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات،گروه مدیریت دولتی، اصفهان، ایران
اللهویردی حاذقی راد – دانشگاه اورمیه.دانشکده دامپزشکی،گروه علوم درمانگاهی،اورمیه ،ایران
هادی شهاب غیور – دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مهاباد،گروه مدیریت کشاورزی، مهاباد، ایران
فیروز شیری قلعه جوقی – دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مهاباد،گروه مدیریت کشاورزی، مهاباد، ایران

چکیده:
هدف اصلی مدیریت استراتژیک ، پاسخ به این سئوال است که چرا برخی از سازمانها موفق و برخی دیگر ناموفق هستند .علل نا موفق بودن سازمانها ممکن است تغییر سلایق مصرف کنندگان ، فعالیتهای رقبا ، اقدامهای دولت ، رویدادهای پیشبینی نشده و یا مهمتر از همه اشتباهات استراتژیک مدیران شرکت یا سازمان باشد .اگر استراتژی محیط بیرونی و محیطدرونی سازمان در جهت پاسخگویی به نیازهای مشتریان باشد، و از طرفی بتواند قوتها ، ضعفها ، فرصتها و تهدیداتاحتمالی را شناسایی نماید، در عرصه بازارهای جهانی موفق خواهد بود.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

About admin

Check Also

مقاله بررسی تاثیر دینامیکی بر ظرفیت باربری پی نواری واقع بر حفره زیر زمینی در خاک رس در word

 مقاله بررسی تاثیر دینامیکی بر ظرفیت باربری پی نواری واقع بر حفره زیر زمینی در …