Home / اقتصاد - حسابداري - مديريت / مقاله مدیریت منابع انسانی (Human Resource Managment (H.R.M در word

مقاله مدیریت منابع انسانی (Human Resource Managment (H.R.M در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله مدیریت منابع انسانی (Human Resource Managment (H.R.M در word دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله مدیریت منابع انسانی (Human Resource Managment (H.R.M در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله مدیریت منابع انسانی (Human Resource Managment (H.R.M در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله مدیریت منابع انسانی (Human Resource Managment (H.R.M در word :

مدیریت منابع انسانی Human Resource Managment (H.R.M)

2

مقدمه

    پیدایش این علم در حقیقت به توسع علم مدیریت باز میگردد.مدیریت به معنای حرفه ای از لحاظ زمانی نهایتا ًبه یک قرن ونیم قبل بازمیگرددامّا معنای عام مدیریت به ابتدای تشکیل جوامع مربوط میشود.

3

مراحل توسع مدیریت :

                           1- مکتب کلاسیک ها (10-10) : تکید بر ساختار ومنابع زیرزمینی وفنّی .                             – مکتب نئوکلاسیک ها(10-10) : تکید بر عامل انسانی در کنار عامل فنّی.

                           – مکتب سیستمی (10-10) : نگاه کل گرایانه.

             – مکتب اقتضائی (10تا کنون) : هیچ روشی فی نفسه قابل رد یا تردید

4

تعاریف واهداف مدیریت منابع انسانی

مدیریت منابع انسانی : عبارت است ازجذب واستخدام آموزش وبهسازی به کارگیری وانتصاب ونگهداشت منابع انسانی درجهت تحقق اهداف سازمان .

این چهارفرآیند فرآیندهای اساسی مدیریت منابع انسانی می باشند .

5

وظایف مدیریت منابع انسانی

   این وظایف در قالب چرخه ای بنام چرخ مدیریت منابع انسانی معّرفی می گردند.( هرمدلی که در قالب چرخه داده شود به این معناست که عناصر مدل نسبت به هم رجحان ندارند واگر هریک از اجزا نباشد چرخه ازهم گسسته میشود ومدیریت منابع انسانی نیز صورت نمی گیرد امّا در سلسله مراتب عناصر نسبت به هم رجحان والویّت دارند .)

6

تمام فعالیّتهای مدیریت منابع انسانی برای رسیدن به اهداف زیر است :

بهره وری بیشتر                                        Productivity   

رضایت شغلی بیشترJob satisfaction                                                                                                                    

بهبود کیفیت زندگی کاری Qualitiy of worklife 

افزایش انگیزه Motivation  

7

سیر توسع مدیریت منابع انسانی

سیر توسع مدیریت منابع انسانی به طور خلاصه به دوره تقسیم میگردد:

                1- دور رفاه (11-110) : به جنگ جهانی اوّل باز میگردد.    

                  – دور سرپرستی کارکنان (میان دو جنگ) :دورهبین دو جنگ جهانی است.

                – دور مدیریت پرسنلی (10-10) .                                               

              – دور مدیریت پیشرفته (10-10) .                                                                

             – دور کارآفرینی (10-10) .

   – دور فرا کارافرینی (10 تاکنون) .      

 

8

عوامل مؤثر بر مدیریت منابع انسانی

   به طور کلّی دو دسته عوامل وجودارند که عبارتند از:

1- عوامل درونی : که در اختیار سازمان میباشد ماتند مموریت و رسالات سازمان سیاست ها و خط مشی های جوّ و فرهنگ سازمان و…

 2- عوامل بیرونی : که همان عوامل محیطی هستند و خارج از سازمان میباشند مانند رقبا مشتریان قوانین ومقررات تکنولوژی شرایط اقتصادی سهامداران اتحادیّه های کارگری و…

9

سیستم مدیریت منابع انسانی

  سیستم مجموعه ای از اجزاست که برای رسیدن به هدف مشترک با هم تعامل وهمکاری دارند .هم فرآیندهای مدیریت منابع انسانی باید در قالب سیستمی باشند .از مهمترین پی آمدهای تفکّر سیستمی آن بود که روابط تعاملی را جایگزین روابط علّی ومعلولی کرد .در مکتب کلاسیک ها روابط علّی ومعلولی برقرار بود یعنی گفته میشد که هر گاه متغییرمستقل تغییر کند متغییر وابسته نیز تغییر میکند . در تعاملی گفته میشود نه تنها متغییروابسته تحت تثیر متغییر مستقل تغییر میکند بلکه خود نیز متغییر مستقل را تحت تثیر قرار میدهد .

به طوری که مشاهده خواهد شد سیستم مدیریت منابع انسانی دارای یک سری ورودی ها پردازشگرها خروجی ها و بازخوردها میباشد .

10

تجزیه وتحلیل شغل

درادبیات مدیریت منابع انسانی تجزیه وتحلیل شغل یاJob analysis  پایه واساس مدیریت منابع انسانی خوانده شده است. یعنی هرفعالیّتی که درسازمان انجام میدهیم پایه واساس اش به تجزیه وتحلیل شغل باز میگردد.

به عنوان مثال برای جذبآموزشارتقاء تنزیل کم کردن حوادث وسوانح و….باید شغل را تجزیه وتحلیل کنیم یا به عبارت ساده ترشغل را به خوبی بشناسیم .

  به فرآیند تلاش وکاوش سیستماتیک به منظور شناسائی وظایف مسئولیت ها تکالیف ارتباطات اختیارات و شرایط فیزیکی وجسمی یک شغل تجزیه وتحلیل شغل گفته میشود .

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

About admin