Home / متفرقه / مقاله کاربرد آنالیز تصویر و روش های میکروسکوپی در تخمین مقدار گچ و تخلخل خاک های گچی در word

مقاله کاربرد آنالیز تصویر و روش های میکروسکوپی در تخمین مقدار گچ و تخلخل خاک های گچی در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله کاربرد آنالیز تصویر و روش های میکروسکوپی در تخمین مقدار گچ و تخلخل خاک های گچی در word دارای 2 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله کاربرد آنالیز تصویر و روش های میکروسکوپی در تخمین مقدار گچ و تخلخل خاک های گچی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله کاربرد آنالیز تصویر و روش های میکروسکوپی در تخمین مقدار گچ و تخلخل خاک های گچی در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله کاربرد آنالیز تصویر و روش های میکروسکوپی در تخمین مقدار گچ و تخلخل خاک های گچی در word :

سال انتشار: 1384

محل انتشار: نهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: 2

نویسنده(ها):

فرهاد خرمالی – استادیار گروه خاکشناسی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده:

حضـور گــچ باعــث بــروز اخـتلالات متعــدد در خصوصــیات فیزیکــی، شیمیایی و حاصلخیزی خاک ها می گردد (1) عـدم ایجـاد سـاختمان خاک، نداشتن خاصیت خمیرایی و پیوستگی در خاک های با بـیش از %25 گچ، عدم تعادل و یا بی نظمی در جذب آب به وسـیله گیـاه و یـا سیمانی شدن گچ در منطقه ریشه از جمله معضلات این خاک ها اسـت (.2) از آنجا که این خصوصیات وابسته به تخ لخل، مقدار گچ و فابریک گچ می باشد، مطالعه عوامل مذکور در خـاک هـای گچـی از اهمیـت خاصی برخوردار اسـت . در ایـن مطالعـه دو روش مـورد اسـتفاده قـرار گرفت : .1 روش میکرومورفولوژیک و کاربرد آنالیز تصـویر در تخمـین مقدار گچ و تخلخل خاک هـای گچـی و .2 روش فیزیکـی و معمـول اندازه گیری مقدار گچ و تخلخل . در نهایت قابلیت روش اول از طریـق
مقایسه آن با روش فیزیکی مورد ارزیابی قرار گرفت .

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

About admin

Check Also

مقاله بررسی میزان سم دیازینون در رسوب رودخانه پلرود و گیاه آقطی در word

 مقاله بررسی میزان سم دیازینون در رسوب رودخانه پلرود و گیاه آقطی در word دارای …