Home / متفرقه / کیفیت اصل فردی کردن مجازاتها در حقوق کیفری ایران و فرانسه در word

کیفیت اصل فردی کردن مجازاتها در حقوق کیفری ایران و فرانسه در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 کیفیت اصل فردی کردن مجازاتها در حقوق کیفری ایران و فرانسه در word دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد کیفیت اصل فردی کردن مجازاتها در حقوق کیفری ایران و فرانسه در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي کیفیت اصل فردی کردن مجازاتها در حقوق کیفری ایران و فرانسه در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن کیفیت اصل فردی کردن مجازاتها در حقوق کیفری ایران و فرانسه در word :

سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي رويکردهاي نوين در علوم انساني

تعداد صفحات : 14

چکیده مقاله:

اصل فردی کردن مجازاتها به عنوان یکی از اصول مترقی حاکم بر مجازاتها، که استثنایی سهل و ممتنع بر اصل قانونی بودن مجازاتها وارد نموده است به معنی اعمال و اجرای مجازات متناسب با شخصیت و ویژگیهای جسمی، روانی و اجتماعی فردمجرم است که به اعتبار ماهیت جرم ارتکابی و یا خصوصیات مجنی علیه از طرف مقنن پیشبینی شده اسیت و از سوی قوای قضائیه و مجریه به منصه ظهور رسیده است و ممکن است حسب مورد منجر به تشدید تخفیف یا تعلیق و… مجازات شود . در این مقاله به بررسی سیر تاریخی مفهوم فردی کردن مجازاتها در مکاتب حقوقی مختلف پرداخته شده است. همچنین به جایگاه فردی کردن مجازات در حقوق کیفری ایران و چگونگی و کیفیت آن در حقوق ایران پرداخته شد. حقوق کیفری ایران از به کار بستن اصل فردی کردن مجازاتها به دنبال رسیدن به اهداف اجتماعی و فردی از جمله بازپروری و برقراری یدالت درجامعه میباشد و در این راه از ابزارهای مهمی در زمینه فردی کردن مجازاتها بهره میبرد از جمله در نظر گرفتن رایط و وضعیت فرد مجرم و همننین توجه قاضی به پرونده شخصیت فرد میباشد، زیرا در تشخیص چگونگی برخورد با مجرم بسیار با اهمیت میباشد. برای عملی کردن فردی کردن مجازاتها در حقوق کیفری ایران از شیوههای قضایی و جنایی استفاده شدهاست و اصل فردی کردن مجازاتها به عنوان عاملی در زمینه پیشگیری از جرم قلمداد شده است. آقای ژان پرادل قاضی سابق دادگستری فرانسه و استاد و مدیر کنونی موسسه علوم جنایی پواتیه در این زمینه معتقد است که کیفرهای کوتاه مدت حبس توده وسیعی از مجازاتها را در حقوق فرانسه تشکیل میدهند و با توجه به اینکه بر این کیفرها از جهت جرمزا بودن اشکال وارد شده است بنابراین لازم شد که اقدامات دیگری به جای آنها پیشبینی شوند.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

About admin

Check Also

Liquid fuel obtained from ethylene conversion over HدرSAPOدر34 catalyst در word

 Liquid fuel obtained from ethylene conversion over HدرSAPOدر34 catalyst در word دارای 4 صفحه می …