Home / 2016 / اکتبر (page 2)

Monthly Archives: اکتبر 2016

مقاله بررسی غلظت هیدروکربن های نفتی کل، پلی هیدروآروماتیک ها و آلیفاتیکها در خاک مناطق نقتی استان بوشهر در word

 مقاله بررسی غلظت هیدروکربن های نفتی کل، پلی هیدروآروماتیک ها و آلیفاتیکها در خاک مناطق نقتی استان بوشهر در word دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله بررسی غلظت هیدروکربن های نفتی کل، پلی هیدروآروماتیک …

Read More »

مقاله استخراج متن فارسی از تصاویر ثابت در حوزه موجک در word

 مقاله استخراج متن فارسی از تصاویر ثابت در حوزه موجک در word دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله استخراج متن فارسی از تصاویر ثابت در حوزه موجک در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم …

Read More »

مقاله مدل سازی سه بعدی استاتیکی پارامترهای پتروفیزیکی مخزن آسماری در میدان نفتی اهواز در word

 مقاله مدل سازی سه بعدی استاتیکی پارامترهای پتروفیزیکی مخزن آسماری در میدان نفتی اهواز در word دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله مدل سازی سه بعدی استاتیکی پارامترهای پتروفیزیکی مخزن آسماری در میدان نفتی …

Read More »

مقاله ساخت و تعیین مشخصات غشا زئولیتی نانو ساختار ZSMدر5 در word

 مقاله ساخت و تعیین مشخصات غشا زئولیتی نانو ساختار ZSMدر5 در word دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله ساخت و تعیین مشخصات غشا زئولیتی نانو ساختار ZSMدر5 در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم …

Read More »

مقاله پترولوژی نفوذی گرانیتوئیدی شمال شرق روستای علی آباد، جنوب اردستان(اصفهان، ایران) در word

 مقاله پترولوژی نفوذی گرانیتوئیدی شمال شرق روستای علی آباد، جنوب اردستان(اصفهان، ایران) در word دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله پترولوژی نفوذی گرانیتوئیدی شمال شرق روستای علی آباد، جنوب اردستان(اصفهان، ایران) در word  کاملا …

Read More »

مقاله برنامه ریزی و تصمیم گیری تحت عدم قطعیت و دینامیک در پروژه های EPC (کلید در دست) با استفاده از تئوری فازی در word

 مقاله برنامه ریزی و تصمیم گیری تحت عدم قطعیت و دینامیک در پروژه های EPC (کلید در دست) با استفاده از تئوری فازی در word دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله برنامه ریزی و …

Read More »

مقاله اثر دو تنظیم کننده رشد بر عملکرد و زمان برداشت هندوانه رقم کریسمون سوئیت در word

 مقاله اثر دو تنظیم کننده رشد بر عملکرد و زمان برداشت هندوانه رقم کریسمون سوئیت در word دارای 3 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله اثر دو تنظیم کننده رشد بر عملکرد و زمان برداشت هندوانه …

Read More »

مقاله تعیین الگوهای پیشروی رطوبتی، در خاکهای با بافت متوسط به روش آبیاری زیرزمینی تراوا با کاربرد عمودی لوله ها در word

 مقاله تعیین الگوهای پیشروی رطوبتی، در خاکهای با بافت متوسط به روش آبیاری زیرزمینی تراوا با کاربرد عمودی لوله ها در word دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله تعیین الگوهای پیشروی رطوبتی، در خاکهای …

Read More »

مقاله بررسی استانداردهای EPAآمریکا در خصوص استفاده از لجن تصفیه خانه های فاضلاب در زمین های کشاورزی در word

 مقاله بررسی استانداردهای EPAآمریکا در خصوص استفاده از لجن تصفیه خانه های فاضلاب در زمین های کشاورزی در word دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله بررسی استانداردهای EPAآمریکا در خصوص استفاده از لجن تصفیه …

Read More »

مقاله بررسی خواص پوزولانی کاشی های ضایعاتی در word

 مقاله بررسی خواص پوزولانی کاشی های ضایعاتی در word دارای 7 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله بررسی خواص پوزولانی کاشی های ضایعاتی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز …

Read More »