Home / 2016 / اکتبر (page 20)

Monthly Archives: اکتبر 2016

مقاله تحلیل و بررسی معماری همساز با اقلیم شهر کاشمر بر مبنای مدل ماهانی در word

 مقاله تحلیل و بررسی معماری همساز با اقلیم شهر کاشمر بر مبنای مدل ماهانی در word دارای 5 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله تحلیل و بررسی معماری همساز با اقلیم شهر کاشمر بر مبنای مدل …

Read More »

مقاله کنترل عوامل فیزیکی مواد موجود در پسماندهای ناشی از حفاری در word

 مقاله کنترل عوامل فیزیکی مواد موجود در پسماندهای ناشی از حفاری در word دارای 5 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله کنترل عوامل فیزیکی مواد موجود در پسماندهای ناشی از حفاری در word  کاملا فرمت بندی …

Read More »

مقاله مکان یابی شبکه های حسگربی سیم مبتنی برالگوریتم جستجوی بهینه باکتری تعدیل یافته در word

 مقاله مکان یابی شبکه های حسگربی سیم مبتنی برالگوریتم جستجوی بهینه باکتری تعدیل یافته در word دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله مکان یابی شبکه های حسگربی سیم مبتنی برالگوریتم جستجوی بهینه باکتری تعدیل …

Read More »

مقاله انتقال حرارت جابجایی آزاد درمحفظه با بافل مورب پرشده از نانوسیال در word

 مقاله انتقال حرارت جابجایی آزاد درمحفظه با بافل مورب پرشده از نانوسیال در word دارای 4 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله انتقال حرارت جابجایی آزاد درمحفظه با بافل مورب پرشده از نانوسیال در word  کاملا …

Read More »

مقاله بررسی تأثیر رژیم های آبیاری و مقادیر مختلف نیتروژن بر عملکرد و بازده مصرف آب در گوجه فرنگی در word

 مقاله بررسی تأثیر رژیم های آبیاری و مقادیر مختلف نیتروژن بر عملکرد و بازده مصرف آب در گوجه فرنگی در word دارای 7 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله بررسی تأثیر رژیم های آبیاری و مقادیر …

Read More »

مقاله روش‌شناسی الگو در انتقال ارزش‌ها در word

 مقاله روش‌شناسی الگو در انتقال ارزش‌ها در word دارای 31 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله روش‌شناسی الگو در انتقال ارزش‌ها در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و …

Read More »

مقاله طراحی شیب سراسری معدن باریت مهدی آباد یزد با روشهای تحلیلی و عددی در word

 مقاله طراحی شیب سراسری معدن باریت مهدی آباد یزد با روشهای تحلیلی و عددی در word دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله طراحی شیب سراسری معدن باریت مهدی آباد یزد با روشهای تحلیلی و …

Read More »

مقاله مقایسه میزان فنل کل و آنزیم پراکسیداز در دو رقم متحمل و حساس خیار سالم و مایه زنی شده با دو سویهFusarium oxysporum f.sp radicisدرcucumerinum در word

 مقاله مقایسه میزان فنل کل و آنزیم پراکسیداز در دو رقم متحمل و حساس خیار سالم و مایه زنی شده با دو سویهFusarium oxysporum f.sp radicisدرcucumerinum در word دارای 15 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله …

Read More »

مقاله A Socioدرpolitical Prospect toward Translation of Satire:A Case Study of Obeyd Zakani The Mice and The Cat Translation from Persian into English در word

 مقاله A Socioدرpolitical Prospect toward Translation of Satire:A Case Study of Obeyd Zakani The Mice and The Cat Translation from Persian into English در word دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله A Socioدرpolitical Prospect …

Read More »

مقاله تاثیز غنی سازی شیر و فرآورده های لبنی با برخی ریش مغذی ها بر امنیت غذایی در word

 مقاله تاثیز غنی سازی شیر و فرآورده های لبنی با برخی ریش مغذی ها بر امنیت غذایی در word دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله تاثیز غنی سازی شیر و فرآورده های لبنی با …

Read More »