Home / 2017

Yearly Archives: 2017

مقاله لزوم تغییر سیستم باربری در معدن مس سرچشمه در word

 مقاله لزوم تغییر سیستم باربری در معدن مس سرچشمه در word دارای 5 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله لزوم تغییر سیستم باربری در معدن مس سرچشمه در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در …

Read More »

مقاله به کارگیری نشانگرمولکولی SدرSAP به منظور بررسی تنوع ژنتیکی موجود درمیان برخی ارقام برنج ایرانی در word

 مقاله به کارگیری نشانگرمولکولی SدرSAP به منظور بررسی تنوع ژنتیکی موجود درمیان برخی ارقام برنج ایرانی در word دارای 4 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله به کارگیری نشانگرمولکولی SدرSAP به منظور بررسی تنوع ژنتیکی موجود …

Read More »

مقاله تدوین استراتژی های بهینه سیستم مدیریت پسماند شهری با استفاده از روش SWOT و ماتریس QSPM (مطالعه موردی: شهرداری منطقه 8 تهران) در word

 مقاله تدوین استراتژی های بهینه سیستم مدیریت پسماند شهری با استفاده از روش SWOT و ماتریس QSPM (مطالعه موردی: شهرداری منطقه 8 تهران) در word دارای 18 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله تدوین استراتژی های …

Read More »

مقاله جداسازی و همسانه سازی (cDNA (cloning ژن منگنز پراکسیداز (mnp) از قارچ خوراکی دکمه ای سفید (Agaricus bisporus)، مقدمه ای بر دست ورزی ژنتیکی در word

 مقاله جداسازی و همسانه سازی (cDNA (cloning ژن منگنز پراکسیداز (mnp) از قارچ خوراکی دکمه ای سفید (Agaricus bisporus)، مقدمه ای بر دست ورزی ژنتیکی در word دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله جداسازی …

Read More »

مقاله تاثیر تغذیه بر رشد و تکوین مراحل لاروی کشتی چسب خزر،Balanus improvisus (Cirripedia: Balanidate) در word

 مقاله تاثیر تغذیه بر رشد و تکوین مراحل لاروی کشتی چسب خزر،Balanus improvisus (Cirripedia: Balanidate) در word دارای 1 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله تاثیر تغذیه بر رشد و تکوین مراحل لاروی کشتی چسب خزر،Balanus …

Read More »

مقاله اتحاد ملی، انسجام اسلامی در word

 مقاله اتحاد ملی، انسجام اسلامی در word دارای 18 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله اتحاد ملی، انسجام اسلامی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. این …

Read More »

مقاله تاثیرسطوح مختلف نیتروژن و محلول پاشی با آمینوکلات آهن بر میزان کلروفیل و درصد اسانس بذرشوید Anethum graveolans) در word

 مقاله تاثیرسطوح مختلف نیتروژن و محلول پاشی با آمینوکلات آهن بر میزان کلروفیل و درصد اسانس بذرشوید Anethum graveolans) در word دارای 4 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله تاثیرسطوح مختلف نیتروژن و محلول پاشی با …

Read More »

مقاله بررسی سیستم جدید تصفیه پسابهای نفتی در پایانه نفتی خارک و مقایسه آن با سیستم قدیمی در word

 مقاله بررسی سیستم جدید تصفیه پسابهای نفتی در پایانه نفتی خارک و مقایسه آن با سیستم قدیمی در word دارای 11 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله بررسی سیستم جدید تصفیه پسابهای نفتی در پایانه نفتی …

Read More »

مقاله ظرفیت های صنعت زنبورداری استان زنجان دراشتغال زایی وتولید در word

 مقاله ظرفیت های صنعت زنبورداری استان زنجان دراشتغال زایی وتولید در word دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله ظرفیت های صنعت زنبورداری استان زنجان دراشتغال زایی وتولید در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم …

Read More »

مقاله Photodegradation of acetophenone and toluene in water by nano TiO2 supported on zeolite NaY در word

 مقاله Photodegradation of acetophenone and toluene in water by nano TiO2 supported on zeolite NaY در word دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله Photodegradation of acetophenone and toluene in water by nano TiO2 supported …

Read More »