Home / 2017 / مارس

Monthly Archives: مارس 2017

امضای کور گروهی کوانتومی در ارتباطات امن در word

 امضای کور گروهی کوانتومی در ارتباطات امن در word دارای 4 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد امضای کور گروهی کوانتومی در ارتباطات امن در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز …

Read More »

مقاله بررسی نحوه استخراج عصاره برگ عناب، شناسایی ترکیبات شیمیایی و کاربرد آن در طب سنتی در word

 مقاله بررسی نحوه استخراج عصاره برگ عناب، شناسایی ترکیبات شیمیایی و کاربرد آن در طب سنتی در word دارای 4 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله بررسی نحوه استخراج عصاره برگ عناب، شناسایی ترکیبات شیمیایی و …

Read More »

Genetic Algorithm Method for Exergoeconomic Optimization of SingleدرEffect EjectorدرAbsorption Refrigeration Cycle در word

 Genetic Algorithm Method for Exergoeconomic Optimization of SingleدرEffect EjectorدرAbsorption Refrigeration Cycle در word دارای 17 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد Genetic Algorithm Method for Exergoeconomic Optimization of SingleدرEffect EjectorدرAbsorption Refrigeration Cycle در word  کاملا فرمت بندی …

Read More »

مقاله Warpage Minimization in The Plastic Injection Moulding Using FE Analysis, ANN Model and Genetic Algorithm در word

 مقاله Warpage Minimization in The Plastic Injection Moulding Using FE Analysis, ANN Model and Genetic Algorithm در word دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله Warpage Minimization in The Plastic Injection Moulding Using FE Analysis, …

Read More »

Evaluation the Exchange rate uncertainty impact on Tehran stock fundamental metals industry index در word

 Evaluation the Exchange rate uncertainty impact on Tehran stock fundamental metals industry index در word دارای 18 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد Evaluation the Exchange rate uncertainty impact on Tehran stock fundamental metals industry index در …

Read More »

مقاله بررسی زیبایی شناسی در معماری از دیدگاه قرآن در word

 مقاله بررسی زیبایی شناسی در معماری از دیدگاه قرآن در word دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله بررسی زیبایی شناسی در معماری از دیدگاه قرآن در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در …

Read More »

بررسی رابطه بین استفاده از مهارت های اساسی تدریس و بهبود عملکرد تحصیلی دانش آموزان مقطع متوسطه اول شهرستان مهر در word

 بررسی رابطه بین استفاده از مهارت های اساسی تدریس و بهبود عملکرد تحصیلی دانش آموزان مقطع متوسطه اول شهرستان مهر در word دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد بررسی رابطه بین استفاده از مهارت های …

Read More »

مقاله ارائه روشی نو در تعیین نقاط نمونه اندازه گیری و ارزیابی کیفیت توان در شبکه های توزیع در word

 مقاله ارائه روشی نو در تعیین نقاط نمونه اندازه گیری و ارزیابی کیفیت توان در شبکه های توزیع در word دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله ارائه روشی نو در تعیین نقاط نمونه اندازه …

Read More »

حدود در شرب خمر در word

 حدود در شرب خمر در word دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد حدود در شرب خمر در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. توجه : در …

Read More »

بررسی رابطه عزت نفس واثربخشی مدیران درمدارس راهنمایی شهرستان مهران درسال تحصیلی 95در94 در word

 بررسی رابطه عزت نفس واثربخشی مدیران درمدارس راهنمایی شهرستان مهران درسال تحصیلی 95در94 در word دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد بررسی رابطه عزت نفس واثربخشی مدیران درمدارس راهنمایی شهرستان مهران درسال تحصیلی 95در94 در …

Read More »