Home / 2017 / ژوئن

Monthly Archives: ژوئن 2017

مقاله OPTIMUM DREDGING AND SUITABLE DISPOSAL IN SHAHID RAJAEE PORT1 در word

 مقاله OPTIMUM DREDGING AND SUITABLE DISPOSAL IN SHAHID RAJAEE PORT1 در word دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله OPTIMUM DREDGING AND SUITABLE DISPOSAL IN SHAHID RAJAEE PORT1 در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم …

Read More »

بررسی و تعیین مناسب ترین آرایش کاشت و تراکم بوته بر عملکرد غلاف سبز و دانه باقلا رقم برکت ( Vicia faba L) در word

 بررسی و تعیین مناسب ترین آرایش کاشت و تراکم بوته بر عملکرد غلاف سبز و دانه باقلا رقم برکت ( Vicia faba L) در word دارای 7 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد بررسی و تعیین مناسب …

Read More »

مقاله مقایسه کیفی مخازن ذخیره آب شرب کامپوزیتی (فلز اصلاح شده) با مخازن بتنی موجود در word

 مقاله مقایسه کیفی مخازن ذخیره آب شرب کامپوزیتی (فلز اصلاح شده) با مخازن بتنی موجود در word دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله مقایسه کیفی مخازن ذخیره آب شرب کامپوزیتی (فلز اصلاح شده) با …

Read More »

مقاله بررسی خواص گیاهان قرآنی انجیر و زیتون و نقش آن ها در تغذیه در word

 مقاله بررسی خواص گیاهان قرآنی انجیر و زیتون و نقش آن ها در تغذیه در word دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله بررسی خواص گیاهان قرآنی انجیر و زیتون و نقش آن ها در …

Read More »

بررسی عملکرد قابلیت اطمینان توربین بادی متصل به شبکه مبتنی برروش بلوک دیاگرام در word

 بررسی عملکرد قابلیت اطمینان توربین بادی متصل به شبکه مبتنی برروش بلوک دیاگرام در word دارای 21 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد بررسی عملکرد قابلیت اطمینان توربین بادی متصل به شبکه مبتنی برروش بلوک دیاگرام در …

Read More »

مقاله ارائه چارچوب مفهومی سنجش آسیب پذیری شهرها در برابر زلزله مطالعه موردی: شهر اردکان در word

 مقاله ارائه چارچوب مفهومی سنجش آسیب پذیری شهرها در برابر زلزله مطالعه موردی: شهر اردکان در word دارای 2 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله ارائه چارچوب مفهومی سنجش آسیب پذیری شهرها در برابر زلزله مطالعه …

Read More »

مقاله بررسی موانع کشت زراعی گیاه هالوفیت سالیکورنیا با بهره برداری از آب دریا در word

 مقاله بررسی موانع کشت زراعی گیاه هالوفیت سالیکورنیا با بهره برداری از آب دریا در word دارای 4 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله بررسی موانع کشت زراعی گیاه هالوفیت سالیکورنیا با بهره برداری از آب …

Read More »

گزارش کارآموزی خط تولید كارخانه كاشی صبا در word

 گزارش کارآموزی خط تولید كارخانه كاشی صبا در word دارای 85 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد گزارش کارآموزی خط تولید كارخانه كاشی صبا در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز …

Read More »

مقاله هماهنگی بهینه رله های اضافه جریان با استفاده از الگوریتم SADE در word

 مقاله هماهنگی بهینه رله های اضافه جریان با استفاده از الگوریتم SADE در word دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله هماهنگی بهینه رله های اضافه جریان با استفاده از الگوریتم SADE در word  کاملا …

Read More »

مقاله مطالعه موردی تولید انرژی الکتریکی با استفاده ازتوربین های انبساطی در ایستگاه تقلیل فشار گازنیروگاه نکا در word

 مقاله مطالعه موردی تولید انرژی الکتریکی با استفاده ازتوربین های انبساطی در ایستگاه تقلیل فشار گازنیروگاه نکا در word دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله مطالعه موردی تولید انرژی الکتریکی با استفاده ازتوربین های …

Read More »