Home / 2017 / آگوست

Monthly Archives: آگوست 2017

مقاله استفاده از مدل شبکه عصبی مصنوعی در راهبری تصفیه خانه های نیمه مکانیکال (مطالعه موردی: تصفیه خانه فاضلاب شماره یک پرکندآباد مشهد) در word

 مقاله استفاده از مدل شبکه عصبی مصنوعی در راهبری تصفیه خانه های نیمه مکانیکال (مطالعه موردی: تصفیه خانه فاضلاب شماره یک پرکندآباد مشهد) در word دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله استفاده از مدل …

Read More »

اندازه گیری تومورمارکرهای CA15در3 و CEA جهت بررسی وضعیت عود سرطان پستان در word

 اندازه گیری تومورمارکرهای CA15در3 و CEA جهت بررسی وضعیت عود سرطان پستان در word دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد اندازه گیری تومورمارکرهای CA15در3 و CEA جهت بررسی وضعیت عود سرطان پستان در word  کاملا …

Read More »

مقاله اثرات کوتاه مدت و میان مدت هیدرولیکی و زیست محیطی آب حاوی یون کلسیم بر محیط های متخلخل ریزدانه در word

 مقاله اثرات کوتاه مدت و میان مدت هیدرولیکی و زیست محیطی آب حاوی یون کلسیم بر محیط های متخلخل ریزدانه در word دارای 7 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله اثرات کوتاه مدت و میان مدت …

Read More »

مقاله ارزیابی خطر لرزهای برای شهر چابهار به روش احتمالاتی در word

 مقاله ارزیابی خطر لرزهای برای شهر چابهار به روش احتمالاتی در word دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله ارزیابی خطر لرزهای برای شهر چابهار به روش احتمالاتی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم …

Read More »

پاورپوینت انواع نسخه های linu در word

توجه : این پروژه به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد  پاورپوینت انواع نسخه های linu در word دارای 58 اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در Power Point می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل پاور پوینت پاورپوینت انواع نسخه های linu در word  …

Read More »

بررسی رابطه ی بین عدالت سازمانی و تعهد سازمانی کارکنان شرکت زمزم در استان گلستان در word

 بررسی رابطه ی بین عدالت سازمانی و تعهد سازمانی کارکنان شرکت زمزم در استان گلستان در word دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد بررسی رابطه ی بین عدالت سازمانی و تعهد سازمانی کارکنان شرکت زمزم …

Read More »

مقاله تاثیر آموزش خودمراقبتی بر كیفیت زندگی بیماران مبتلا به انفاركتوس میوكارد در word

 مقاله تاثیر آموزش خودمراقبتی بر كیفیت زندگی بیماران مبتلا به انفاركتوس میوكارد در word دارای 5 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله تاثیر آموزش خودمراقبتی بر كیفیت زندگی بیماران مبتلا به انفاركتوس میوكارد در word  کاملا …

Read More »

تاثیر فعالیت های انسانی بر خصوصیات هیدروژئوشیمیایی و کیفیت آب زیرزمینی در دشت مرند، شمال غرب ایران در word

 تاثیر فعالیت های انسانی بر خصوصیات هیدروژئوشیمیایی و کیفیت آب زیرزمینی در دشت مرند، شمال غرب ایران در word دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد تاثیر فعالیت های انسانی بر خصوصیات هیدروژئوشیمیایی و کیفیت آب …

Read More »

مقاله مقایسه ناهمگنی مخزنی بین واحدهای مخزنی سازندهای دالان و کنگان و بررسی عوامل کنترل کننده آن در میادین خلیج فارس در word

 مقاله مقایسه ناهمگنی مخزنی بین واحدهای مخزنی سازندهای دالان و کنگان و بررسی عوامل کنترل کننده آن در میادین خلیج فارس در word دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله مقایسه ناهمگنی مخزنی بین واحدهای …

Read More »

مقاله بررسی پتانسیل ایجاد نیروگاه تلمبه ذخیرهای در طرح جایگزین انتقال آب بینحوضهای بهشتآباد در word

 مقاله بررسی پتانسیل ایجاد نیروگاه تلمبه ذخیرهای در طرح جایگزین انتقال آب بینحوضهای بهشتآباد در word دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله بررسی پتانسیل ایجاد نیروگاه تلمبه ذخیرهای در طرح جایگزین انتقال آب بینحوضهای …

Read More »