Home / متفرقه / گزارش کارآموزی مطالعه و طراحی پل در word

گزارش کارآموزی مطالعه و طراحی پل در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 گزارش کارآموزی مطالعه و طراحی پل در word دارای 63 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد گزارش کارآموزی مطالعه و طراحی پل در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي گزارش کارآموزی مطالعه و طراحی پل در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن گزارش کارآموزی مطالعه و طراحی پل در word :

گزارش کارآموزی مطالعه و طراحی پل در word

فصل اول
آشنایی كلی با مكان كارآموزی

شركت مهندسین مشاور اتحاد راه ، مشاور پروژه های راهسازی وزارت راه و ترابری در استانهای اصفهان ، فارس ، كهكیلویه و بویراحمد و چهارمحال و بختیاری می باشد.

نمودار سازمانی شركت به صورت زیر می باشد.

– امور اداری
شامل قسمتهای حسابداری ، دبیرخانه و كارگزینی و ; می باشد.

– طراحی سازه ( طراحی پل )
شامل مهندسین طراح پل ، مترورهای پل و نقشه كش ها می باشد.

– طراحی مسیر ( طراحی راه )
شامل مهندسین طراح راه ، مترورهای راه و نقشه كش ها می باشد.

فصل دوم
ارزیابی بخش های مرتبط با رشته عمران

– مهندسین طراح پل
فارغ التحصیلان رشته عمران در مدارج كارشناسی ارشد و دكترا با گرایشات مختلف مانند : سازه ، خاك و پی ، هیدرولیك ، رودخانه و; می باشند.

– مهندسین طراح راه
فارغ التحصیلان رشته عمران در مدارج كارشناسی و كارشناسی ارشد با گرایش راه هستند.

– نقشه كش ها
فارغ التحصیلان رشته عمران و معماری در مدارج دیپلم فنی و كاردانی هستند.

– مترورها
فارغ التحصیلان رشته عمران و معماری در مدارج كاردانی و كارشناسی می باشند.

* بطوركلی فقط امور اداری این شركت از فارغ التحصیلان رشته عمران استفاده نمی نمود.

فصل سوم
آزمون آموخته ها و نتایج

بخش اول
فهرست نشریات تیپ مورد استفاده در طراحی پلها وآبروها

نشریه شماره 83
مچموعه نقشه های تیپ اجرائی آبروها

شماره تبپ عنوان نقشه
1 توضیحات

2 طرز تعیین طول آبرو
طرز تعیین ابعاد قسمت پلكانی كف آبرو
طرز تعیین تغییر شیب شیروانی در جهت زاویه a
3 تیپ دیوارهای پای خاكریز و بالی شكل اطراف آبروها
4 طریقه اجرای دال و رادیه آبروی دالی در شیبهای بیشتر از 10% و طرز آهن بندی قسمتهای اضافی دال آبرو

5 فرمولهای طریقه تعیین طول آبروها در طول دیوارها
– حداكثر زاویه محور آبرو با خط عمودبر محور راه (a) 45 درجه می باشد .
– حداكثر شیب طولی آبرو ) z ) 30% می باشد.
د – 1 آبروی دالی همسطح یك دهانه یك متری به ارتفاع یك متر
د – 2 آبروی دالی همسطح دو دهانه یك متری به ارتفاع یك متر
د – 3 آبروی دالی زیرخاكی یك دهانه یك متری به ارتفاع یك متر
د – 4 آبروی دالی همسطح یك دهانه یك متری به ارتفاع یك متر(مورب)
د – 5 آبروی دالی همسطح دو دهانه یك متری به ارتفاع یك متر(مورب)
د – 6 آبروی دالی همسطح یك دهانه دو متری به ارتفاع دو متر
د – 7 آبروی دالی همسطح دو دهانه دو متری به ارتفاع دو متر
د – 9 آبروی دالی همسطح یك دهانه دو متری به ارتفاع دو متر(مورب)
د – 10 آبروی دالی همسطح دو دهانه دو متری به ارتفاع دو متر(مورب)
د – 11 آبروی دالی همسطح یك دهانه سه متری به ارتفاع دو متر
د – 12 آبروی دالی همسطح سه دهانه دو متری به ارتفاع دو متر
د – 13 آبروی دالی زیرخاكی یك دهانه سه متری به ارتفاع دو متر
د – 14 آبروی دالی زیرخاكی سه دهانه سه متری به ارتفاع دو متر
د – 15 آبروی دالی همسطح یك دهانه سه متری به ارتفاع دو متر(مورب)
د – 16 آبروی دالی همسطح سه دهانه سه متری به ارتفاع دو متر(مورب)

د – 17 آبروی دالی همسطح یك دهانه چهارمتری به ارتفاع سه متر
د – 18 آبروی دالی همسطح سه دهانه چهارمتری به ارتفاع سه متر
د – 19 آبروی دالی همسطح یك دهانه چهارمتری به ارتفاع سه متر(مورب)
د – 20 آبروی دالی همسطح سه دهانه چهارمتری به ارتفاع سه متر(مورب)
د – 21 آبروی دالی همسطح یك دهانه پنج متری به ارتفاع سه متر
د – 22 آبروی دالی همسطح سه دهانه پنج متری به ارتفاع سه متر
شماره تیپ عنوان نقشه
د – 23 آبروی دالی همسطح یك دهانه پنج متری به ارتفاع سه متر(مورب)
د – 24 آبروی دالی همسطح سه دهانه پنج متری به ارتفاع سه متر(مورب)
د – 25 آبروی دالی همسطح یك دهانه شش متری به ارتفاع چهارمتر
د – 26 آبروی دالی همسطح سه دهانه شش متری به ارتفاع چهارمتر
د – 27 آبروی دالی همسطح یك دهانه شش متری به ارتفاع چهارمتر(مورب)

د – 28 آبروی دالی همسطح سه دهانه شش متری به ارتفاع چهارمتر(مورب)
د – 29 آبروی دالی همسطح یك دهانه هفت متری به ارتفاع چهارمتر
د – 30 آبروی دالی همسطح سه دهانه هفت متری به ارتفاع چهارمتر
د – 31 آبروی دالی همسطح یك دهانه هفت متری به ارتفاع چهارمتر(مورب)

د – 32 آبروی دالی همسطح سه دهانه هفت متری به ارتفاع چهارمتر(مورب)

د – 33 آبروی دالی همسطح یك دهانه هشت متری به ارتفاع چهارونیم متر
د – 34 آبروی دالی همسطح سه دهانه هشت متری به ارتفاع چهارونیم متر
د – 35 آبروی دالی همسطح یك دهانه هشت متری به ارتفاع چهارونیم متر(مورب)
د – 36 آبروی دالی همسطح سه دهانه هشت متری به ارتفاع چهارونیم متر(مورب)

د – 37 ابعادومشخصات آبروهای دالی مورب همسطح به ارتفاعهای مختلف
دهانه m 1 2 3 4
ارتفاع m از6/0تا1 از1تا2 از1تا2 از2تا3 از1تا2 از2تا3

دهانه m 5 6 7 8
ارتفاع m از1تا2 از2تا3 از3تا4 از2تا3 از3تا4 از2تا3 از3تا4 از3تا4 از4تا5/4

د – 38 ابعادومشخصات آبروهای دالی زیرخاكی به ارتفاعهای مختلف
دهانه m 1 2 3 4
ارتفاع m از6/0تا1 از1تا2 از1تا2 از2تا3 از1تا2 از2تا3

دهانه m 5 6 7 8
ارتفاع m از1تا2 از2تا3 از3تا4 از2تا3 از3تا4 از2تا3 از3تا4 از3تا4 از4تا5/4

ق – 1 آبروی قوطی همسطح یك دهانه یك متری به ارتفاع یك متر
ق – 2 آبروی قوطی همسطح سه دهانه یك متری به ارتفاع یك متر
ق – 3 آبروی قوطی زیرخاكی یك دهانه یك متری به ارتفاع یك متر
ق – 4 آبروی قوطی زیرخاكی سه دهانه یك متری به ارتفاع یك متر
شماره تیپ عنوان نقشه
ق – 5 آبروی قوطی همسطح یك دهانه یك متری به ارتفاع یك متر(مورب)
ق – 6 آبروی قوطی همسطح سه دهانه یك متری به ارتفاع یك متر(مورب)
ق – 7 آبروی قوطی همسطح یك دهانه دو متری به ارتفاع دو متر
ق – 8 آبروی قوطی همسطح سه دهانه دو متری به ارتفاع دو متر

ق – 9 آبروی قوطی زیرخاكی یك دهانه دو متری به ارتفاع دو متر
ق – 10 آبروی قوطی زیرخاكی سه دهانه دو متری به ارتفاع دو متر
ق – 11 آبروی قوطی همسطح یك دهانه دو متری به ارتفاع دو متر(مورب)
ق – 12 آبروی قوطی همسطح سه دهانه دو متری به ارتفاع دو متر(مورب)
ق – 13 آبروی قوطی همسطح یك دهانه سه متری به ارتفاع دو متر
ق – 14 آبروی قوطی همسطح سه دهانه سه متری به ارتفاع دو متر
ق – 15 آبروی قوطی زیرخاكی یك دهانه سه متری به ارتفاع دو متر
ق – 16 آبروی قوطی زیرخاكی سه دهانه سه متری به ارتفاع دو متر
ق – 17 آبروی قوطی همسطح یك دهانه سه متری به ارتفاع دو متر(مورب)
ق – 18 آبروی قوطی همسطح سه دهانه سه متری به ارتفاع دو متر(مورب)
ق – 19 آبروی قوطی همسطح یك دهانه چهارمتری به ارتفاع سه متر

ق – 20 آبروی قوطی همسطح سه دهانه چهارمتری به ارتفاع سه متر
ق – 21 آبروی قوطی زیرخاكی یك دهانه چهارمتری به ارتفاع سه متر
ق – 22 آبروی قوطی زیرخاكی سه دهانه چهارمتری به ارتفاع سه متر
ق – 23 آبروی قوطی همسطح یك دهانه چهارمتری به ارتفاع سه متر(مورب)
ق – 24 آبروی قوطی همسطح سه دهانه چهارمتری به ارتفاع سه متر(مورب)

ط – 1 آبروی طاقی زیرخاكی یك دهانه دومتری به ارتفاع دومتر m10-1= ارتفاع خاك روی آبرو
ط – 2 آبروی طاقی زیرخاكی یك دهانه سه متری به ارتفاع دومتر m10-1= ارتفاع خاك روی آبرو
ط – 3 آبروی طاقی زیرخاكی سه دهانه سه متری به ارتفاع دومتر m10-1= ارتفاع خاك روی آبرو
ط – 4 آبروی طاقی زیرخاكی یك دهانه چهارمتری به ارتفاع سه متر m7-1= ارتفاع خاك روی آبرو
ط – 5 آبروی طاقی زیرخاكی یك دهانه چهارمتری به ارتفاع سه متر m10-7= ارتفاع خاك روی آبرو

ط – 6 آبروی طاقی زیرخاكی سه دهانه چهارمتری به ارتفاع سه متر m7-1= ارتفاع خاك روی آبرو
ط – 7 آبروی طاقی زیرخاكی سه دهانه چهارمتری به ارتفاع سه متر m10-7= ارتفاع خاك روی آبرو
ط – 8 آبروی طاقی زیرخاكی یك دهانه پنج متری به ارتفاع سه متر m7-1= ارتفاع خاك روی آبرو
ط – 9 آبروی طاقی زیرخاكی یك دهانه پنج متری به ارتفاع سه متر m10-7= ارتفاع خاك روی آبرو
شماره تیپ عنوان نقشه
ط – 10 آبروی طاقی زیرخاكی سه دهانه پنج متری به ارتفاع سه متر m7-1= ارتفاع خاك روی آ

برو
ط – 11 آبروی طاقی زیرخاكی سه دهانه پنج متری به ارتفاع سه متر m10-7= ارتفاع خاك روی آبرو
ط – 12 آبروی طاقی زیرخاكی یك دهانه شش متری به ارتفاع چهارمتر m7-1= ارتفاع خاك روی آبرو
ط – 13 آبروی طاقی زیرخاكی یك دهانه شش متری به ارتفاع چهارمتر m10-7= ارتفاع خاك روی آبرو
ط – 14 آبروی طاقی زیرخاكی سه دهانه شش متری به ارتفاع چهارمتر m7-1= ارتفاع خاك روی آبرو
ط – 15 آبروی طاقی زیرخاكی سه دهانه شش متری به ارتفاع چهارمتر m10-7= ارتفاع خاك روی آبرو
ط – 16 ابعادومشخصات آبروهای طاقی
دهانه m 2 3 4 5 6
ارتفاع m از1تا2 از1تا2 از1تا2 از2تا3 از1تا2 از2تا3 از1تا2 از2تا3 از3تا4

راه آهن بندرعباس – بافق
ایران – كامپساكس

DWG NO عنوان نقشه TITEL

1410/000011B طرح دیوارهای برگشتی درجاساخته بدون خاكریز ، پل یك دهانه SB-A. SINGLE-SPAN,RETURN WALLS
IN SITU CAST WITHOUT FILL
LAY OUT

1410/000012C طرح دیوارهای برگشتی درجاساخته
باخاكریز ، پل یك دهانه SB-A. SINGLE-SPAN,RETURN WALLS
IN SITU CAST IN FILL
LAY OUT

1410/000013B روسازه درجاساخته
پل یك دهانه SB-A. SINGLE-SPAN
IN SITU CAST
SUPERSTRUCTURE

1410/000014C طرح دیوارهای برگشتی درجاساخته بدون خاكریز ، پل چنددهانه SB-A. MULTI-SPAN,RETURN WALLS
IN SITU CAST WITHOUT FILL
LAY OUT

1410/000015C روسازه درجاساخته بدون خاكریز
پل چنددهانه SB-A. MULTI-SPAN
IN SITU CAST WITHOUT FILL
SUPERSTRUCTURE

1410/000016C طرح دیوارهای برگشتی درجاساخته
باخاكریز ، پل چنددهانه SB-A. MULTI-SPAN,RETURN WALLS
IN SITU CAST IN FILL
LAY OUT

1410/000017C
روسازه درجاساخته باخاكریز
پل چنددهانه SB-A. MULTI-SPAN
IN SITU CAST IN FILL
SUPERSTRUCTURE

1410/000018B تكیه گاهها ، ضربه گیرها ، درزهای انبساط و لایه های عایق درجاساخته
پل چنددهانه SB-A. MULTI-SPAN
IN SITU CAST
BEARINGS,DAMPERS,EXP.JOINTS AND INSUL.LAYER

1410/000021B طرح دیوارهای برگشتی پیش ساخته بدون خاكریز ، پل یك دهانه SB-A. SINGLE-SPAN,RETURN WALLS
PRECAST WITHOUT FILL
LAY OUT

1410/000022C
طرح دیوارهای برگشتی پیش ساخته باخاكریز ، پل یك دهانه SB-A. SINGLE-SPAN,RETURN WALLS
PRECAST IN FILL
LAY OUT

1410/000023B روسازه پیش ساخته
پل یك دهانه SB-A. SINGLE-SPAN
PRECAST
SUPERSTRUCTURE

1410/000024C طرح دیوارهای برگشتی پیش ساخته بدون خاكریز ، پل چنددهانه SB-A. MULTI-SPAN,RETURN WALLS
PRECAST WITHOUT FILL
LAY OUT

1410/000025C روسازه پیش ساخته بدون خاكریز
پل چنددهانه SB-A. MULTI-SPAN
PRECAST WITHOUT FILL
SUPERSTRUCTURE

1410/000026C

طرح دیوارهای برگشتی پیش ساخته باخاكریز ، پل چنددهانه
SB-A. MULTI-SPAN,RETURN WALLS

PRECAST IN FILL
LAY OUT
DWG NO عنوان نقشه TITEL

1410/000027C روسازه پیش ساخته باخاكریز
پل چنددهانه SB-A. MULTI-SPAN

PRECAST IN FILL
SUPERSTRUCTURE

1410/000028B اجزا تیرپیش ساخته SB-A
PRECAST
BEAM ELEMENTS

1410/000029B تكیه گاهها ، ضربه گیرها ، درزهای انبساط و لایه های عایق پیش ساخته
پل چنددهانه SB-A. MULTI-SPAN
PRECAST

BEARINGS,DAMPERS,EXP.JOINTS AND INSUL.LAYER

1410/000031B كوله ودیوارهای برگشتی
پیش ساخته / درجاساخته SB-A. IN SITU CAST/ PRECAST
SUBSTRUCTURE
ABUTMENT.FRONT-AND RETURN WALLS

1410/000032B آرماتورگذاری كوله
پیش ساخته / درجاساخته SB-A. IN SITU CAST/ PRECAST
SUBSTRUCTURE. ABUTMENT
REINFORCED CONCRETE

1410/000033D كوله ودیوارهای جناحی
پیش ساخته / درجاساخته SB-A. IN SITU CAST/ PRECAST
SUBSTRUCTURE
ABUTMENT,WING WALLS

1410/000034B پایه
پیش ساخته / درجاساخته SB-A. IN SITU CAST/ PRECAST
SUBSTRUCTURE
PIER

1410/000035A آبریز(زهكش)
پیش ساخته / درجاساخته SB-A
IN SITU CAST/ PRECAST
DRAINAGE

پیش ساخته / درجاساخته SB-A. IN SITU CAST/ PRECAST
EDGE ELEMENT
RAILINGS

1410/000041B
طرح دیوارهای جناحی درجاساخته بدون خاكریز ، پل یك دهانه SB-A. SINGLE-SPAN, WING WALLS
IN SITU CAST WITHOUT FILL
LAY OUT

1410/000042B طرح دیوارهای جناحی درجاساخته باخاكریز ، پل یك دهانه SB-A. SINGLE-SPAN, WING WALLS
IN SITU CAST IN FILL
LAY OUT

1410/000043C طرح دیوارهای جناحی درجاساخته بدون خاكریز ، پل چنددهانه SB-A. MULTI-SPAN, WING WALLS
IN SITU CAST WITHOUT FILL
LAY OUT

1410/000044C طرح دیوارهای جناحی درجاساخته باخاكریز ، پل چنددهانه SB-A. MULTI-SPAN, WING WALLS
IN SITU CAST IN FILL
LAY OUT

1410/000045B طرح دیوارهای جناحی پیش ساخته بدون خاكریز ، پل یك دهانه SB-A. SINGLE-SPAN, WING WALLS

PRECAST WITHOUT FILL
LAY OUT

1410/000046B طرح دیوارهای جناحی پیش ساخته باخاكریز ، پل یك دهانه
SB-A. SINGLE-SPAN, WING WALLS
PRECAST IN FILL
LAY OUT
DWG NO عنوان نقشه TITEL

1410/000047C طرح دیوارهای جناحی پیش ساخته بدون خاكریز ، پل چنددهانه SB-A. MULTI-SPAN, WING WALLS
PRECAST WITHOUT FILL
LAY OUT

1410/000048C طرح دیوارهای جناحی پیش ساخته باخاكریز ، پل چنددهانه SB-A. MULTI-SPAN, WING WALLS
PRECAST IN FILL
LAY OUT
1.4.10/0000.50 پل یك دهانه SB-A.BRIDGE SINGLE-SPAN

1410/000051 پایه خاص
پیش ساخته / درجاساخته SB-A. IN SITU CAST/ PRECAST
SUBSTRUCTURE

SPECIAL PIER

1420/000011A طرح پل یك دهانه بادهانه های 10و15متری باتیرهای پیش ساخته SB-B10 AND SB-B15.PRECAST GIRDERS
SINGLE-SPAN
LAY OUT

1420/000012B آرماتورگذاری وابعاددال پل یك دهانه بادهانه های 10و15متری
باتیرهای پیش ساخته SB-B10 AND SB-B15. PRECAST GIRDERS
SINGLE-SPAN.SLAB
DIMENSIONS AND REINFORCEMENT

1420/000013C آرماتورگذاری وابعاد تیرپیش ساخته پل یك دهانه
بادهانه های 10و15متری SB-B10 AND SB-B15. PRECAST GIRDERS
SINGLE-SPAN.GIRDER
DIMENSIONS AND REINFORCEMENT

1420/000014B طرح پل چنددهانه با

دهانه های 10و15متری باتیرهای پیش ساخته SB-B10 AND SB-B15. PRECAST GIRDERS
MULTI-SPAN
LAY OUT

1420/000015B آرماتورگذاری وابعاددال پل چنددهانه بادهانه های 10و15متری
باتیرهای پیش ساخته SB-B10 AND SB-B15. PRECAST GIRDERS
MULTI-SPAN.SLAB
DIMENSIONS AND REINFORCEMENT

1420/000016B آرماتورگذاری وابعاد تیرپیش ساخته پل چنددهانه
بادهانه های 10و15متری SB-B10 AND SB-B15. PRECAST GIRDERS
MULTI-SPAN.GIRDER
DIMENSIONS AND REINFORCEMENT

1420/000021A
طرح پل یك دهانه بادهانه های 20و25متری باتیرهای پیش ساخته SB-B20 AND SB-B25. PRECAST GIRDERS
SINGLE-SPAN
LAY OUT

1420/000022B آرماتورگذاری وابعاددال پل یك دهانه بادهانه های 20و25متری
باتیرهای پیش ساخته SB-B20 AND SB-B25. PRECAST GIRDERS
SINGLE-SPAN. SLAB
DI

MENSIONS AND REINFORCEMENT

1420/000023B آرماتورگذاری نرمه وابعاد
تیرپیش ساخته پل یك دهانه
بادهانه های 20و25متری SB-B20 AND SB-B25. PRECAST GIRDERS
SINGLE-SPAN.GIRDER
DIMENSIONS AND

MILD REINFORCEMENT

1420/000024A آرماتورگذاری تیرپیش تنیده
پیش ساخته پل یك دهانه بادهانه20متری
SB-B20. PRECAST GIRDERS
SINGLE-SPAN. GIRDER
PRESTRESSED REINFORCEMENT
DWG NO عنوان نقشه TITEL

1420/000025A
آرماتورگذاری تیرپیش تنیده
پیش ساخته پل یك دهانه بادهانه25متری SB-B25. PRECAST GIRDERS
SINGLE-SPAN. GIRDER
PRESTRESSED REINFORCEMENT
1.4.20/0000.26A

طرح پل چنددهانه بادهانه های 20و25متری باتیرهای پیش ساخته SB-B20 AND SB-B25. PRECAST GIRDERS
MULTI-SPAN
LAY OUT
1.4.20/0000.27B آرماتورگذاری نرمه و ابعاد دال پل چند دهانه بادهانه های 20و25متری
باتیرهای پیش ساخته SB-B20 AND SB

-B25. PRECAST GIRDERS
MULTI-SPAN. SLAB
DIMENSIONS AND
MILD REINFORCEMENT

1420/000028B آرماتورگذاری دال پیش تنیده پل چنددهانه بادهانه های 20و25متری
باتیرهای پیش ساخته SB-B20 AND SB-B25. PRECAST GIRDERS
MULTI-SPAN. SLAB
PRESTRESSED REINFORCEMENT

1420/000029B آرماتورگذاری نرمه و ابعاد تیر
پیش ساخته پل چند دهانه
بادهانه های 20و25متری SB-B20 AND SB-B25. PRECAST GIRDERS
MULTI-SPAN. GIRDER
DIMENSIONS AND
MILD REINFORCEMENT

1420/000030A آرماتورگذاری تیرپیش تنیده پیش ـ ساخته پل 2دهانه بادهانه 20متری SB-B20. PRECAST GIRDERS
MULTI-SPAN. GIRDER,2 SPANS
PRESTRESSED REINFORCEMENT

1420/000031A آرماتورگذاری تیرپیش تنیده پیش ـ ساخته پل 3دهانه بادهانه 20متری SB-B20. PRECAST GIRDERS
MULTI-SPAN. GIRDER,3 SPANS
PRESTRESSED REINFORCEMENT

1420/000032A آرماتورگذاری تیرپیش تنیده پیش ـ ساخته پل 2دهانه بادهانه 25متری SB-B25. PRECAST GIRDERS
MULTI-SPAN. GIRDER,2 SPANS
PRESTRESSED REINFORCEMENT

1420/000033B آرماتورگذاری تیرپیش تنیده پیش ـ ساخته پل 3دهانه بادهانه 25متری SB-B25. PRECAST GIRDERS
MULTI-SPAN. GIRDER,3 SPANS
PRESTRESSED REINFORCEMENT

1420/000041A ابعاد كوله ی پل

m 10 < ارتفاع دیواركوله SB-B. SUBSTRUCTURE
ABUTMENT. H<10m
DIMENSIONS

1420/000042 آرماتورگذاری كوله ی پل
m 10 < ارتفاع دیواركوله SB-B. SUBSTRUCTURE
ABUTMENT. H<10m
REINFORCEMENT

1420/000043C جداول ابعاد و آرماتورگذاری

كوله ی پل
m 10 < ارتفاع دیواركوله SB-B. SUBSTRUCTURE
ABUTMENT. H<10m
SCHEDULES, DIMENSIONS AND REINFORCEMENT

1420/000044B ابعاد پایه ی ، پل
بادهانه 10و15متری SBB10 AND SB-B15. SUBSTRUCTURE
PIER
DIMENSIONS

1420/000045C
آرماتورگذاری پایه ی ، پل
بادهانه 10و15متری SB-B10 AND SB-B15. SUBSTRUCTURE
PIER
REINFORCEMENT
DWG NO عنوان نقشه TITEL

1420/000046A ابعاد پایه ی ، پل بادهانه 20و25متری SB-B20 AND SB-B25. SUBSTRUCTURE
PIER
DIMENSIONS
1.4.20/0000.47A
آرماتورگذاری پایه ی ، پل
بادهانه 20و25متری SB-B20 AND SB-B25. SUBSTRUCTURE
PIER
REINFORCEMENT

1420/000048B ابعادپایه خاص پل
SB-B. SUBSTRUCTURE

SPECIAL PIER
DIMENSIONS
1.4.20/0000.49A آرماتورگذاری پایه خاص پل
SB-B. SUBSTRUCTURE
SPECIAL PIER
REINFORCEMENT
1.4.20/0000.50A ترازهای زیرسازه پل SB-B. SUBSTRUCTURES
LEVELS

1420/000051B تكیه گاهها

ضربه گیرها SB-B
BEARINGS
DAMPERS AND ABSORBERS

1420/000052B درزانبساط ، بلوكهای مهارتیر
ولایه عایق SB-B
EXPANSION JOINTS,STOP BLOCKS AND
INSULATION LAYER
1.4.20/0000.53A نردههای پل SB-B
RAILINGS

1420/000054A زهكش پل(آبریز) SB-B
DRAINAGE
1.4.20/0000.55B پلها درقوس SB-B
BRIDGES IN CURVE

1420/000060 ابعاد كوله ی پل

m 10 >= ارتفاع دیواركوله SB-B.SUBSTRUCTURE
ABUTMENT. H>=10m
DIMENSIONS

1420/000061 جزئیات وابعاد كوله ی پل
m 10 >= ارتفاع دیواركوله SB-B. SUBSTRUCTURE
ABUTMENT. H>=10m
DIMENSIONS,DETAILS

1420/000062 آرماتورگذاری كوله ی پل
m 10 >= ارتفاع دیواركوله SB-B. SUBSTRUCTURE
ABUTMENT. H>=10m
REINFORCEMENT

1420/000063C جداول آرماتورگذاری وابعاد
كوله ی پل
m 10 >= ارتفاع دیواركوله SB-B. SUBSTRUCTURE
ABUTMENT. H>=10m
SCHEDULES, DIMENSIONS AND REINFORCEMENT

1420/000071A طرح پل یك دهانه درجاساخته بادهانه های 10و15متری SB-B10 AND SB-B15.IN SITU CAST
SINGLE-SPAN

LAY OUT

1420/000072A آرماتورگذاری و ایعاد دال
پل یك دهانه درجاساخته
بادهانه های 10و15متری
SB-B10 AND SB-B15. IN SITU CAST
SINGLE-SPAN. SLAB
DIMENSIONS AND REINFORCEMENT
DWG NO عنوان نقشه TITEL

1420/000073A آرماتورگذاری و ایعاد تیر
پل یك دهانه درجاساخته
بادهانه های 10و15متری SB-B10 AND SB-B15. IN SITU CAST
SINGLE-SPAN. GIRDER
DIMENSIONS AND REINFORCEMENT

1420/000074A
طرح پل چنددهانه درجاساخته بادهانه های 10و15متری SB-B10 AND SB-B15. IN SITU CAST
MULTI-SPAN
LAY OUT

1420/000075A آرماتورگذاری و ایعاد دال
پل چنددهانه درجاساخته
بادهانه های 10و15متری SB-B10 AND SB-B15. IN SITU CAST
MULTI-SPAN.SLAB
DIMENSIONS AND REINFORCEMENT

1420/000076A آرماتورگذاری و ایعاد تیر
پل چند دهانه درجاساخته
بادهانه های 10و15متری SB-B10 AND SB-B15. IN SITU CAST
MULTI-SPAN. GIRDER
DIMENSIONS AND REINFORCEMENT

1420/000081A طرح پل یك دهانه درجاساخته بادهانه های 20و25متری SB-B20 AND SB-B25. IN SITU CAST
SINGLE-SPAN
LAY OUT

1420/000082A
آرماتورگذاری و ایعاد دال
پل یك دهانه درجاساخته
بادهانه های 20و25متری SB-B20 AND SB-B25. IN SITU CAST
SINGLE-SPAN. SLAB

DIMENSIONS AND REINFORCEMENT

1420/000083A آرماتورگذاری نرمه و ایعاد تیر
پل یك دهانه درجاساخته
بادهانه های 20و25متری SB-B20 AND SB-B25. IN SITU CAST
SINGLE-SPAN. GIRDER
DIMENSIONS AND MILD REINFORCEMENT

1420/000084 آرماتورگذاری تیر پیش تنیده
پل یك دهانه درجاساخته
بادهانه های 20متری SB-B20. IN SITU CAST
SINGLE-SPAN. GIRDER

PRESTRESSED REINFORCEMENT

1420/000085 آرماتورگذاری تیر پیش تنیده
پل یك دهانه درجاساخته
بادهانه های 25متری SB-B25. IN SITU CAST
SINGLE-SPAN. GIRDER
PRESTRESSED REINFORCEMENT

1420/000086A طرح پل چنددهانه درجاساخته بادهانه های 20و25متری SB-B20 AND SB-B25. IN SITU CAST

MULTI-SPAN
LAY OUT

1420/000087A آرماتورگذاری نرمه و ایعاد دال
پل چنددهانه درجاساخته
بادهانه های 20و25متری SB-B20 AND SB-B25. IN SITU CAST
MULTI-SPAN. SLAB
DIMENSIONS AND
MILD REINFORCEMENT

1420/000088A آرماتورگذاری دال پیش تنیده
پل چنددهانه درجاساخته
بادهانه های 20و25متری SB-B20 AND SB-B25. IN SITU CAST
MULTI-SPAN. SLAB
PRESTRESSED REINFORCEMENT

1420/000089A آرماتورگذاری نرمه و ایعاد تیر
پل چنددهانه درجاساخته
بادهانه های 20و25متری SB-B20 AND SB-B25. IN SITU CAST
MULTI-SPAN. GIRDER
DIMENSIONS AND
MILD REINFORCEMENT
DWG NO عنوان نقشه TITEL

1420/000090 آرماتورگذاری تیر پیش تنیده
پل دودهانه درجاساخته
بادهانه های 20متری SB-B20. IN SITU CAST
MULTI-SPAN. GIRDER,2 SPANS

PRESTRESSED REINFORCEMENT

1420/000091 آرماتورگذاری تیر پیش تنیده
پل سه دهانه درجاساخته
بادهانه های 20متری SB-B20. IN SITU CAST
MULTI-SPAN. GIRDER,3 SPANS
PRESTRESSED REINFORCEMENT

1420/000092

آرماتورگذاری تیر پیش تنیده
پل دودهانه درجاساخته
بادهانه های 25متری SB-B25. IN SITU CAST
MULTI-SPAN. GIRDER,2 SPANS
PRESTRESSED REINFORCEMENT

1420/000093 آرماتورگذاری تیر پیش تنیده
پل سه دهانه درجاساخته
بادهانه های 25متری SB-B25. IN SITU CAST
MULTI-SPAN. GIRDER,3 SPANS
PRESTRESSED REINFORCEMENT

1450/000000A
ابعادوجزئیات آرماتورگذاری
آبروی دالی بادهانه 1 متری SC-A01
DIMENSIONS AND REINFORCEMENT
DETAILS

1450/000026

ابعادوجزئیات آرماتورگذاری
آبروی دالی درجاساخته
بادهانه 2 متری SC-A02
IN SITU CAST
DIMENSIONS AND REINFORCEMENT

DETAILS

1455/000050 ابعادوجزئیات آرماتورگذاری
لوله زانوئی (خرطومی)
به قطر 8/0متری SP PIPE SIPHON
DIMENSIONS AND REINFORCEMENT

DETAILS

1456/000000A ابعادوجزئیات
دیوارهای حایل SW-RETAINING WALLS
DIMENSIONS
DETAILS
1.4.56/0000.01A دیاگرامهای طراحی
دیوارهای حایل SW-RETAINING WALLS

DESIGN DIAGRAMS

1456/000075 ابعادوجزئیات
حایل ها SR-REVETMENTS
DIMENSIONS

DETAILS

1457/000025 ابعادوجزئیات آرماتورگذاری
قناتها SG-GHANATS
DIMENSIONS AND REINFORCEMENT
DETAILS

1460/000050B ابعادوجزئیات آرماتورگذاری
تونلها و گالریها ST-TUNNELS AND GALLERIES
DIMENSIONS AND REINFORCEMENT
DETAILS
1.4.50/0000.51 تونل گردوتخم مرغی CIRCULAR TUNNEL
MODIFILD HOASE SHOE TUNNEL

1479/000000 جزئیات سنگ بنائی STONE MASONARY
SECTIONS
DETAILS

1470/000050 ابعادوجزئیات آرماتورگذاری
پایه های بتنی مسلح REINFORCED CONCRETE PILES
DIMENSIONS AND REINFORCEMENT
DETAILS
DWG NO عنوان نقشه TITEL
1.4.75/0000.01 نقشه كلی پل روگذر OVPASS BRIDGE
GENERAL PLAN
1.4.75/0000.02 آرماتورگذاری پل روگذر OVERPASS BRIDGE

REINFORCEMENT
1.4.75/0000.03 جزئیات پل روگذر OVERPASS BRIDGE
DETAILS
1.4.75/0000.04 نرده كشی مسیر روگذر ROAD OVERPASS
RAILING

نشریه آزمایشگاه مكانیك خاك

DWG NO عنوان نقشه TITEL
S.D 001 سنگ بنائی و طبقه بندی بتن STON MASONRY &
CONCRETE CLASSIFICATION
S.D 001A ملاحظات كلی GENERAL NOTES
S.D 002 , S.D 003 آبروی دالی با دهانه های 6/0و8/0و1و5/1و2متری وباارتفاع به ترتیب 6/0و8/0و1و2/1و5/1 متری SLAB CULVERT
.6 – .8 – 1 – 15 – 2 m SPAN
S.D 004 آرماتورگذاری آبروی دالی با دهانه های 6/0و8/0و1و5/1و2 متری SLAB CULVERT .6 – .8 – 1 – 15 – 2 m
SPAN REINFORCEMENT STEEL
S.D 004A آبروی دالی با دهانه های 2و3 متری
وباارتفاع به ترتیب 2و5/2 متری SLAB CULVERT

2 – 3 m SPAN
S.D 004B حالت خاص آبروی دالی SLAB – CULVERT
SPECIAL – CASE
S.D 004C حالت خاص پل دالی SLAB – BRIDGE
SPECIAL – CASE
S.D 005 آبروی دالی با دهانه های 3و4و5و6 متری
وباارتفاع به ترتیب 3و3و4و4 متری SLAB CULVERT

3 – 4 – 5 – 6m SPAN
S.D 006 آبروی دالی كج با دهانه های 3و4و5و6 متری SKEW SLAB CULVERT
3 – 4 – 5 – 6m SPAN
S.D 007 آرماتورگذاری آبروی دالی با دهانه های 3و4و5و6 متری SLAB CULVERT 3 – 4 – 5 – 6m SPAN
REINFORCEMENT STEEL
S.D 008 آرماتورگذاری آبروی دالی كج با دهانه های 3و4و5و6 متری بازاویه 30 SLAB CULVERT 3 – 4 – 5 – 6m SPAN IN SKEW AT 30`
REINFORCEMENT STEEL
S.D 009 آرماتورگذاری آبروی دالی كج با دهانه های 3و4و5و6 متری بازاویه 45 SLAB CULVERT 3 – 4 – 5 – 6m SPAN IN SKEW AT 45`
REINFORCEMENT STEEL

S.D 011 آبروی قوسی با دهانه های 2و4و6 متری
وباارتفاع 1و5/1و2 متری ARCH CULVERT
2 – 4 – 6 m SPAN
S.D 012 , S.D 013 آبنما IRISH CROSSING
S.D 014 , S.D 015 مقطع عرضی راه ROAD CROSS SECTION
S.D 021 آبروی قوطی بادهانه های6/0و8/0و1و5/1و2و3متری وباارتفاع به ترتیب 6/0و8/0و1و5/1و2و3 متری BOX CULVERT
.6 – .8 – 1 – 15 – 2 – 3m SPAN
S.D 022 آبروی قوطی كج بادهانه های 6/0و8/0و1و5/1و2
3 متری SKEW BOX CULVERT
.6 – .8 – 1 – 15 – 2 – 3m SPAN
S.D 023 آبروی قوطی دو دهانه با دهانه های 2تا2متری
و2تا3متری وباارتفاع به ترتیب 3و4 متری 2 SPANS BOX CULVERT
2* 2m & 2* 3m

S.D 024 آرماتورگذاری آبروی قوطی بادهانه های 6/0و8/0و1و5/1و2و3متری BOX CULVERT
REINFORCEMENT STEEL
.6 – .8 – 1 – 15 – 2 – 3m SPAN

DWG NO عنوان نقشه TITEL
S.D 025 آرماتورگذاری آبروی قوطی كج بادهانه های 6/0و8/0و1و5/1و2و3متری SKEW BOX CULVERT
REINFORCEMENT STEEL
.6 – .8 – 1 – 15 – 2 – 3m SPAN
S.D 026 آرماتور گذاری آبروی قوطی دو دهانه با دهانه های 2تا2متری و2تا3متری 2 SPANS BOX CULVERT
REINFORCEMENT STEEL
2* 2m & 2* 3m
S.D 027 آرماتور گذاری آبروی قوطی كج دو دهانه

با دهانه های 2تا2متری و2تا3متری 2 SPANS SKEW BOX CULVERT
REINFORCEMENT STEEL
2* 2m & 2* 3m
S.D 036 پل بادهانه های 2تا10 متری و با عرض 8 متر
Hmax= 1+.5L0 و Hmin =.7+.15L0 BRIDGE L0 = 2 – 10m
b = 8m
S.D 037 پل چند دهانه با دهانه های 2تا10 متری وباعرض 8متری Hmax= 1+.5L0 و Hmin =.7+.15L0 MULTI SPAN BRIDGE
L0 = 2 – 10m b = 8m
S.D 038 آرماتورگذاری پل بادهانه های2 تا 5 متری و ب عرض 8 متر BRIDGE L0 = 2 – 5m
REINFORCEMENT STEEL b = 8m
S.D 039 آرماتورگذاری پل بادهانه های6 تا10 متری و با عرض 8 متر BRIDGE L0 = 6 – 10m
REINFORCEMENT STEEL b = 8m
S.D 040 پل با دهانه های 8و10و12 متری BRIDGE 8 – 10 – 12 m SPAN
S.D 041 پل با دهانه های15و18و20 متری BRIDGE 15 – 18 – 20m SPAN
S.D 042 آرماتورگذای پل با دهانه 8 متری 8m. SPAN BRIDGE
REINFORCEMENT STEEL

S.D 043 آرماتورگذای پل با دهانه 10 متری 10m. SPAN BRIDGE
REINFORCEMENT STEEL
S.D 044 آرماتورگذای پل با دهانه 12 متری 12m. SPAN BRIDGE
REINFORCEMENT STEEL
S.D 045 آرماتورگذای پل با دهانه 15 متری بخش 1 15m. SPAN BRIDGE
REINFORCEMENT STEEL PART 1
S.D 046 آرماتورگذای پل با دهانه 15 متری بخش 2 15m. SPAN BRIDGE
REINFORCEMENT STEEL PART 2
S.D 047 آرماتورگذای پل با دهانه 18 متری بخش 1 18m. SPAN BRIDGE
REINFORCEMENT STEEL PART 1
S.D 048 آرماتورگذای پل با دهانه 18 متری بخش 2 18m. SPAN BRIDGE
REINFORCEMENT STEEL PART 2
S.D 049 آرماتورگذای پل با دهانه 20 متری بخش 1 20

m. SPAN BRIDGE
REINFORCEMENT STEEL PART 1
S.D 050 آرماتورگذای پل با دهانه 20 متری بخش 2 20m. SPAN BRIDGE
REINFORCEMENT STEEL PART 2
S.D 051 آرماتورگذاری پل كج بادهانه های 8و10و12 متری REINFORCEMENT STEEL FOR
SKEW BRIDGE 8 – 10 – 12m SPAN
S.D 052 آرماتورگذاری پل كج بادهانه های 15و18و20 متری REINFORCEMENT STEEL FOR
SKEW BRIDGE 15 – 18 – 20m SPAN
S.D 053 پل چند دهانه MULTI SPAN BRIDGE

S.D 054 آرماتورگذای پل چند دهانه با دهانه 10 متری بخش 1 10m . MULTI SPAN BRIDGE
REINFORCEMENT STEEL PART 1
DWG NO عنوان نقشه TITEL
S.D 055 آرماتورگذای پل چند دهانه با دهانه 10 متری بخش 2 10m . MULTI SPAN BRIDGE
REINFORCEMENT STEEL PART 2
S.D 056 آرماتورگذای پل چند دهانه با دهانه 15 متری بخش 1 15m . MULTI SPAN BRIDGE
REINFORCEMENT STEEL PART 1
S.D 057 آرماتورگذای پل چند دهانه با دهانه 15 متری بخش 2 15m . MULTI SPAN BRIDGE
REINFORCEMENT STEEL PART 2
S.D 058 آرماتورگذای پل چند دهانه با دهانه 20 متری بخش 1 20m . MULTI SPAN BRIDGE
REINFORCEMENT STEEL PART 1
S.D 059 آرماتورگذای پل چند دهانه با دهانه 20 متری بخش 2 20m . MULTI SPAN BRIDGE
REINFORCEMENT STEEL PART 2
S.D 070 , S.D 071 لوله بتنی به قطر 6/0و8/0و1 متری CONCRETE PIPE
SPAN .6 – .8 – 1m
S.D 072 لوله سیفونی به قطر 8/0 متری .8 PIPE SIPHON

S.D 073 آرماتورگذاری قناتها REINFORCEMENT OF GHANATS
S.D 080 نگهدارندهها REVETMENTS
S.D 081 گابیون GABIONS
S.D 082
دیوار برگشتی
دیوار حایل

دیوار حایل در آب RETURN WALL REVETMENTS WALL
RETAINING WALL IN WATER
S.D 083 دیوار حایل RETAINING WALL
S.D 084 تونلها و گالریها TUNNELS AND GALLERIES
S.D 085 نردهها و حصار ایمنی HANDRAILS AND SAFETY BARRIERS

S.D 086 آبروی شهری
مجرای روباز زهكش
دیرك (میله) تلفن و بلوكهای بتنی CUTTER AND JUBE
DRAINAGE CATCH PIT
TELEPHONE POST
CONCRETE BLOCKS
S.D 087 آرماتورگذاری پایه های بتنی پل REINFORCED CONCRETE PILES
S.D 088 علائم راه ROAD MARKINGS AND SIGNALS
S.D 089 تقاطع های سه راه 3 LEG INTERSECTIONS
S.D 090 تقاطع های چهار راه 4 LEG INTERSECTIONS

S.D 091
دیاگرام های تعریض – شعاع قوس و شیب عرضی – سرعت طراحی – شعاع قوس – شتاب
WIDENING GROSSFALL DIAGRAM

S.D 092 دیاگرام قوس قائم DIAGRAM FOR PARAGRAPH
S.D 101 ایستگاه باسكول WEIGHING STATION
S.D 102 خانه ی ایستگاه تعمیر و نگهداری HOUSE FOR MAINTENANCE STATION
S.D 103 دفاتر ایستگاه تعمیر و نگهداری OFFICES FOR MAINTENANCE STATION
S.D 104 ایستگاه (قرارگاه) بهداشت SANITARY POST
DWG NO عنوان نقشه TITEL
S.D 105 نرده كشی ایستگاه تعمیر و نگهداری FENCING FOR MAINTENANCE STATION
S.D 106 ساختمان ژنراتور GENERATOR HOUSE
S.D 107- S.D 116 بهمن گیر AVALANCH GALLERY
S.D 117 برف گیر (بهمن گیر) SNOW TUNNEL
S.D 118 , S.D 119 پل با دهانه 5/3 متری 35m BRIDGE
S.D 120 , S.D121 پل با دهانه 5/3 متری با خاكریزی (زیرزمی

نی) 35m BRIDGE IN FILL
S.D 122 , S.D 123 پل با دهانه5 متری 5m BRIDGE
S.D 124 , S.D 125 پل با دهانه5 متری باخاكریزی (زیرزمینی) 5m BRIDGE IN FILL
S.D 126 , S.D 127 پل چند دهانه با دهانه 5 متری 5m MULTISPAN BRIDGE
S.D 128 , S.D 129 پل با دهانه7 متری 7m BRIDGE
S.D 130 , S.D 131 پل چند دهانه با دهانه 7 متری 7m MULTISPAN BRIDGE
S.D 132 , S.D 133 پل با دهانه10 متری 10m BRIDGE
S.D 134 , S.D 135 پل چند دهانه با دهانه 10 متری 10m MULTISPAN BRIDGE
S.D 136 , S.D 137 كوله های پلهای زیرزمینی و همسطح ABUTMENTS FOR ELEMENT BRIDGES

بخش دوم
مطالعات مرحله اول طراحی پل

2-1 شرح مسیر
– نقشه موقعیت محور

2-2 مشخصات محل پل
– عكس های درباره موقعیت پل
– جمعیت استان و منطقه ، چند درصد جمعیت شهری و چند درصد روستایی ، جمعیت عشایر ، فعالیت مردم ( دامداری و كشاورزی
و ; ) ، وضعیت خاك ، آب ، جنگل و پوشش گیاهی و وضعیت اقتصادی مردم

2-3 شرایط اقلیمی محل پل
– موقعیت پل در چه طول و عرض جغرافیایی قرار دارد.
– میانگین و حداكثرو حداقل دما ، متوسط بارش ، حداكثر تعداد روزهای یخبندان ، ارتفاع محل پل

2-4 مستحدثات موجود در محدوده طرح
بررسی مستحدثاتی در محدوده پل كه مانع عملیات اجرایی گردد.

2-5 زمین شناسی
2-5-1 زمین شناسی عمومی
نقشه پهنه های رسوبی – ساختاری عمده ایران
2-5-2 چینه شناسی و سنگ شناسی منطقه مورد مطالعه
نقشه زمین شناسی محدوده مورد مطالعه

2-5-3 زمین شناسی ساختمانی منطقه
وضعیت گسل ها ، چین خوردگی ها ، راستای محوری ناودیس ها و تاقدیس های احتمالی
2-5-4 لرزه خیزی منطقه مورد بررسی
نقشه منحنی های هم شدت زمین لرزه های ایران

نقشه پهنه بندی مقدماتی خطر نسبی زمین لرزه در ایران
2-5-5 زمین شناسی تفضیلی ساختگاه پل
2-5-6 آزمایشات پیشنهادی مورد نیاز برای پل
1 آزمایشات ضربه و نفوذ استاندارد (spt)
2. آزمایش دانه بندی و تعیین حدود اتربرگ در لایه های متفاوت جنس زمین
3 تعیین درصد رطوبت ، وزن مخصوص در لایه های مختلف و تعیین عمق آب زیرزمینی
4 آزمایشات سه محوری بر روی نمونه دست نخورده اشباع به تعداد لایه های خاك و تعیین پارامترهای c و
5 آزمایشات تحكیم بر روی نمونه های دست نخورده ریزدانه قابل تحكیم
6 آزمایشات برشی مستقیم در نمونه های لایه های متفاوت جنس خاك
7 انجام آزمایشات cpt برای خاكهای با spt بین 1 الی 3 ( فاقد ذرات با اندازه شن )
8 در مورد پل ها چنانچه به سنگ برخورد شود حفاری در سنگ 3 متر ادامه یافته و نوع ، میزان RQD و مقاومت محوری سنگ تعیین گردد.
چنانچه در گمانه های درخواستی جهت شناسایی ژئوتكنیك ترانشه های سنگی به لایه های سنگ برخورد شود لازم است آزمایشات زیر انجام گیرد.
الف- تعیین جنس سنگ ، میزان Fracturelog , RQD , Core recovery و ضخامت ، فاصله درزه ها و مواد پركننده و مشخصات كیفی لایه ها در تمام عمق.
ب- انجام آزمایش Pressure Meter جهت تعیین k و مدول ارتجاعی محیط در فواصل 12 متری.
ج- انجام آزمایش بارگذاری نقطه ای ( Point Load Test ) در م

حل به منظور تعیین مقاومت سنگ برای لایه های مختلف.
د- تعیین پارامترهای فیزیكی نمونه های سنگ های متفاوت از قبیل وزن مخصوص ، مقاومت فشاری ، مقاومت برشی ، مدول یانگ ، ضریب پواسیون و سرعت امواج S,P حداقل به تعداد 3 عدد در هر گمانه و همچنین تعیین مقاومت برشی در محل درزه ها.

2-6 منابع و معادن
منابع سنگی قابل استفاده در پروژه ، سیمان ، میلگرد

2-7 مطالعات هیدرولوژی و هواشناسی و هیدرولیكی و آبشستگی
2-7-1 مطالعات هیدرولوژی

هدف از ارائه مطالعات هیدرولوژی تعیین حداكثر دبی سیلاب برای دوره بازگشت معین می باشد ، از آنجایی كه سازه های آبی مانند پل ، سیل بند ، سد و ; بر حسب اهمیت و حساسیت به تخریب ویا مقدار هزینه ای كه صرف احداث آن می شود یا خطراتی كه ممكن استبه لحاظ جانی

ومالی در اثر خراب شدن ببار آورد با دوره بازگشت مشخص طراحی می شوند ، محاسبات
آب باران پس از رسیدن به سطح زمین و جریان بر روی آن تحت تاثیر عواملی قرار می گیرد كه توجه به این عوامل در محاسبه مقدار رواناب لازم است . قسمتی از بارش ها پس از رسیدن به زمین در آن نفوذ كرده و به سفره های آب زیرزمینی می پیوندد . قسمت دیگری به صورت تبخیر به جو باز می گردد كه این تبخیر ممكن است مستقیما انجام شود و یا به صورت تعرق گیاهان در آید ، یا به صورت تبخیر از زمینهای مرطوب رخ دهد . عواملی از قبیل میزان نفوذ پذیری زمین ، پستی و بلندی ، شیب زمین ، درجه حرارت ،رطوبت محیط و میزان شدت وزش باد در محل از جمله عواملی هستند كه در شدت و ضعف پدیده های نامبرده مؤثرند .

از آنجا كه دبی حد اكثر مبنای محاسبات هیدرولیكی قرار می گیرد ، برای محاسبه آن از روشهای S.C.S،كراسینك، معادله منحنی پوش ، كریگر ، فولر و ایسكوفسكی استفاده كرده و از مقایسه نتایج این روشها و میانگین گرفتن از نتایج قابل قبول ، دبی طرح برای حوضه مورد بحث بدست می آید . و شامل :
– نقشه موقعیت حوزه آبریز با مقیاس 25000/1
– جدول پارامترهای مهم آماری بارندگی های سالانه
– پراكندگی بارشهای سالانه
– جدول میانگین شاخص بارش سالانه در دوره سی ساله مطالعاتی
– نظام بارندگی ( روند تغییرات بارندگی در ماه های مختلف سال )
– جدول میانگین جمع بارندگی در ایستگاههای مطا

لعاتی
2-7-2 مطالعات هواشناسی و اقلیم شناسی
* اقلیم منطقه : برای شناسایی نوع اقلیم هرمنطقه فرمولهای متعددی از قبیل ترانسفو ، ایوانف ، دومارتن ، بارات و; كه هر یك با استفاده از پارامترهای جوی مختلف ، اقلیم منطقه را مشخص می سازد.
حداقل دما ، حداكثر دما ، میانگین حداقل دما ، میانگین حداكثر دما ، متوسط دمای روزانه ، میانگین نم نسبی ، متوسط بارش سالانه ، حداكثر تعداد روزهای یخبندان
2-7-3 مطالعات هیدرولیكی
به طور كلی هیدرولیك یك رودخانه برای بدست آوردن عمق جریان هنگام یك سیلاب با دبی مشخص ، سرعت جریان در هر مقطع دلخواه ومشخصات جریان اعم از عمق نرمال وعمق بحرانی برای پیش بینی وقوع پرش هیدرولیكی در رودخانه وهمچنین پروفیل سطح جریان آب و نوع شیب رودخانه انجام می گیرد .

پرش یا جهش هیدرولیكی از نوع جریان های متغیر سریع است كه از تغییر حالت جریان از فوق بحرانی به تحت بحرانی ایجاد می شود كه در نهایت علاوه بر افت انرژی محسوس و كاهش قابل توجه میزان سرعت از ابتدا تا انتهای یك بازه طولی از رودخانه ، تلاطم و پیچش سطحی آب ایجاد می كند . فوق بحرانی یا تحت بحرانی بودن جریان را عدد فرود جریان تعیین می كند . عدد فرود ، پارامتر دینامیكی بدون بعدی است كه تاثیر نیروی ثقل را نشان می دهد.
این عدد در هر مقطع به صورت زیر تعیین می شود :
(1/2) ^g D) ( Fr =V/
: Dعمق هیدرولیكی
g : شتاب ثقل
V: سرعت متوسط

اگر 1> Fr باشد در این صورت جریان در طول بازه مورد مطالعه از رودخانه وضعیت فوق بحرانی خواهد داشت ،
و اگر1 Fr <باشد در این صورت جریان درطول بازه موردمطالعه ازرودخانه وضعیت تحت بحرانی خواهد داشت .
در ضمن عبور یك جریان از انحنای رودخانه بسته به اینكه سرعت و شدت جریان به چه میزان باشد و تغییر مسیر و تنگی انحنا از چه نسبتی برخوردار باشند ، مقداری افت انرژی وآشفتگی و احتمالاٌ انسداد بوجود می آید كه این انسداد می تواند باعث افزایش ارتفاع آب در بالادست گردد كه این مساله در محاسبات هیدرولیكی ارایه شده به طور كامل مد نظر قرار داده شده است .
روشهای هیدرولیكی تخمین دبی و تراز آب سیلاب بر اساس تحلیل دستی یا كامپیوتری معادلات دیفرانسیل ساده شده یا معادلات دیفرانسیل كل حاكم بر جریان متغیر، بنا شده اند . رودخانه ها را می توان به دو صورت جریان متغیر تدریجی دایمی وجریان غیر دایمی مدل سازی كرد . در روند یابی جریان متغیر تدریجی دایمی ، فرض اصل بر دایمی بودن جریان و متغیر بودن عمق آب در طول رودخانه می باشد. روش های مختلفی برای حل معادله جریان متغیر تدریجی دایمی ارائه شده است كه می توان آنها را به دو گروه كلی تقسیم بندی نمود .
الف) گروه اول شامل روشهایی است كه در آنها ابتدا موقعیت تعدادی مقطع عرضی در مسیر رودخانه تعیین شده ، سپس برایدبی مورد نظر مقادیر عمق جریان در مقاطع مذكور محاسبه می گردد . روش گام به گام استاندارد ، معروفترین روش این گروه است .

ب) گروه دوم شامل روشهایی است كه در آنها ابتدا عمق های مختلفی بین دو محدوده مورد نظر فرض میشوند و سپس فاصله وموقعیت مقاطع عرضی كه این عمق ها در آن مقاطع رخ می دهند محاسبه می گردد .
بهترین روش این گروه ، روش گام به گام مستقیم می باشد .
در روند یابی جریان غیر دائمی ، فرض بر متغیر بودن عمق و دبی جریان نسبت به زمان ومكان می باشد .
در این حالت معادلات حاكم بر جریان با ساده كردن معادله عمومی پیوستگی

واندازه حركت برای حالت جریان یك بعدی بدست می آید . معادلات حاصله به حالات سنت و نانت موسومند .
حل همزمان معادلات سنت و نانت برای شرایط مرزی غیر دائمی ، مقادیر عمق دبی جریان را در نقاط و زمانهای مختلف در طول رودخانه ارائه خواهد داد . حل این معادلات عموما با استفاده از روشهای عددی انجام می پذیرد . برای مطالعه جریان یك بعدی متغیر تدریجی در حالت های دائمی و غیر دائمی ، نرم افزارهای مختلف كامپیوتری تهیه شده اند كه هر یك توانایی و قابلیت مخصوص خود را دارند .
در زیر نحوه محاسبه ارتفاع حد اكثر آب هنگام عبور دبی سیلاب طرح و چگونگی تعیین نوع جریان در محل پل آورده شده است .

رابطه منینگ :

Q = 1/n S(1/2) R(2/3) A
n: ضریب زبری منینگ كه مقادیر آن از جدول 7-12 بدست می آید .
S: شیب حوضه بر حسب m/m .
R : شعاع هیدرولیكی كه برابر است با R = A/P
A: سطح مقطع عبور آب بر حسب m^2 .
P : محیط مقطع عبور آب بر حسب m .

2-7-4 بررسی آبشستگی

2-7-4-1 مقدمه
لازمه طراحی صحیح پل وابنیه مشابه ، شناسایی و منظور نمودن كلیه عواملی است كه ممكن است به صورت مستقیم یا غیر مستقیم در طول عمر مفید یك سازه باعث تخریب یا كاهش كارایی آن گردد . پدیده
آبشستگی اطراف پایه پل ها از جمله عوامت مهمی است كه باعث تخریب كامل یا موضعی پل ها در نقاط مختلف دنیا شده است و ایران نیز از این موضوع مستثنی نیست .
یكی از عمده ترین مشكلات سازه هایی نظیر پل ها كه پایه های آنها داخل آب رودخانه قابل فرسایش قرار می گیرند ، آبشستگی ایجاد شده در اطراف پایه ها است .
شكست كامل یا مو ضعی برخی از پل ها به علت فرسایش اطراف پایه ها اتفاق می افتد

.فرسایش ممكن است در پایه ها ویا سواحل رودخانه رخ دهد كه این فرسایش در مرحله بعدی می تواند منجر به تغییر كلی مسیر جریان ودر نتیجه در پارامترهای طراحی سازه شود .
به علت طبیعت پیچیده مساله فرسایش ، برآورد دقیق آن در اطراف پایه ها هنوز موضوع تحقیق می باشد و در واقع اكثر روش های بر آورد عمق فرسایش بر مبنای نتایج آزمایشگاهی می باشد .

در سیلاب های سالانه، آبشستگی در اطراف پایه های پل ها پدیدار شده و احتمال تخریب آنها در صورتی كه برای محافظت آنها طرحی اندیشیده نشود ، حتمی است . این مطلب وقتی بحرانی تر می شود كه بدانیم پل ها درست زمانی تخریب می شوند كه بیشترین احتیاج را به راه های دسترسی ، برای كمك به آسیب دیدگان از بلایابی طبیعی داریم .
نظر به اینكه در خصوص محافظت پل در برابر آبشستگی به طور كامل تحقیق نشده است و این پدیده به لحاظ اقتصادی هزینه سنگینی را به دنبال دارد، گاهی اوقات با توجه به نوع پروژه ها ، آبشستگی به مقدار كم ، قابل قبول فرض می شود .
رودخانه ها سالیان متمادی در جریان بوده اند و مانند هر سیستم طبیعی دیگری در خلال جریان خود ، به سمت تعادل پیش رفته اند . تعادل رودخانه زمانی است كه میزان رسوب ورودی و خروجی در هر بازه از آن با یكدیگر مساوی باشد . رودخانه به طور طبیعی برای رسیدن به چنین حالتی ، رفتارهایی از خود نشان می دهد كه در نهایت منجر به تعادل فیزیكی آن می گردد .
با این وجود سیلاب های سالیانه عامل مهمی دربر هم زدن این سیستم بوده و سالانه مقد

ار زیادی فرسایش در مسیر رودخانه را باعث می شوند . در این میان جنس بستر ، شیب رودخانه ، ابعاد مقطع و میزان دبی عواملی هستند كه هر كدام دارای نقشی در تعیین شكل رودخانه می باشند . پدیده آبشستگی زمانی اتفاق می افتد كه به هر دلیل تنش برشی بین جریان آب ، بستر و دیواره آبراهه از میزان لازم حهت حركت ذرات تشكیل دهنده مقطع بیشتر شود .
برای تعیین عمق آبشستگی در مجاورت پایه یك پل ، نیاز به شناخت كافی از این پدیده و انواع مختلف آن میباشد تا با توجه به اطلاعات موجود ، روش مناسب برای تخمین عمق فرسایش مشخص گردد . عمق نهایی آبشستگی ایجاد شده در مجاورت پایه پل برابر مجموع عمق های فرسایش ناشی از آبشستگی عمومی ، تنگ شدگی و میزان آن به شدت و بزرگی سیلاب بستگی دارد .
روابط پیشنهاد شده در این زمینه اكثرا میزان فرسایش موضعی در اطراف پایه پل ها را به دقت زیاد بیان میكنند به طور كلی چهار روش كاربردی تعیین و پیش بینی عمق آبشستگی به اتفاق مورد استفاده قرار میگیرد كه در زیر شرح داده می شود .
2-7-4-2 رفتارنگاری آبشستگی
این روش بر اساس استفاده از وسایل ویژه و مجهز به منظور رفتارنگری آبشستگی ایجاد شده در محل پایه پل استوار است . این روش ، روش دقیقی است كه بیشتر برای پل های ساخته شده مناسب می باشد تا به این طریق ، مشكلات موجود شناسایی شده و طرح مورد نظر در برابر تهدیدهای ناشی از آبشستگی ، محافظت و یا تقویت گردد .
نتایج این روش همچنین می تواند برای طراحی و اجرای پل های مشابه كه در شرایط مشابه محیطی ساخته خواهد شد ، مورد استفاده قرار گیرند . عمده ترین مشكلی كه در این رابطه وجود دارد این است كه بعضی از راه حلهای مورد استفاده در این روش به كارگیری دستگاه های پیشرفته و مجهز كه بتواند در زیر آب عمل رفتارنگاری را با دقت انجام دهند ، بسیار گران و پر هزینه می باشند .

2-7-4-3 مدل سازی فیزیكی
با استفاده از این روش می توان رفتار آبشستگی را هم برای پل ها ی در دست احداث و هم برای پل های ساخته شده بررسی نمود . البته نباید فراموش كرد كه این روش هزینه های قابل توجهی را برای تهیه مدل آزمایشی پل مورد بررسی به همراه خواهد داشت و همچنین مشكلات مربوط به تطبیق شرایط واقعی با مدل را نیز دارد .

2-7-4-4 مدل سازی عددی و كامپیوتری
با استفاده از مدل های عددی و كامپیوتری روشی نسبتا دقیق و سریع برای تعیین عمق آبشستگی می باشد . این روش اساسا مبتنی بر روابط ریاضی بوده ، به طوری كه در ابتدا با استفاده از روابط مربوط به فرسایش بستر رودخانه و تئوری های ارائه شده در رابطه با هیدرولیك پل ها و آبشستگی آنها ، یك مدل عددی تهیه می گردد .
پس از این مرحله و با توجه به مدل عددی تهیه شده برای پل مورد نظر یك مدل كامپیوتری كه قابل انطباق با شرایط و حالات مختلف باشد ،ساخته می شود .

2-7-4- 5 كاربرد روابط تحلیلی – تجربی
استفاده از روابط تحلیلی – تجربی ساده ترین ، سریع ترین و ارزان ترین روش برای تخمین آبشستگی پایه پل است كه بر تجربیاتی كه در طول سالیان زیاد به دست آمده ، استوار می باشد . این روابط ، نتایج تعدادزیادی آزمایشات آزمایشگاهی و مطالعات موردی بر پل های ساخته شده است .
2-7-5 انواع آبشستگی پل
آبشستگی در پل ها متشكل ازسه مؤلفه آبشستگی عمومی ، آبشستگی تنگ شدگی و آبشستگی موضعی است كه هر كدام تحت شرایط رودخانه و پل از قبیل شرایط رسوبی ،دبی، شیب بستر ، زاویه جریان نسبت به امتداد پل، طول پل ، موفولوژی رودخانه و شكل پایه ها و كوله های پل و ;. می توانند تعیین كننده باشند .
2-7-5-1 آبشستگی عمومی
فرسایش و آبشستگی عمومی زمانی اتفاق می افتد كه ظرفیت حمل رسوب رودخانه بر اثر عوامل طبیعی مانند سیلاب یا تغییرات ایجادشده توسط بشر مانند احداث سد ، افزایش یابد .
این نوع فرسایش ، فرسایشی است كه در تمام بازه رودخانه و بنا به شرایطی می تواند اتفاق افتاده و فقط مختص محدوده احداث پل نمی باشد . البته كناره های قرار گرفته در قسمت های مقعر از پیچ های پلان رودخانه دارای پتانسیل بیشتری نسبت به وقوع این نوع آبشستگی می باشند. برای محاسبه این نوع فرسایش و آبشستگی ، باید شرایط هیدرولیكی و تغییرات ایجاد شده در شرایط مورفولوژیك و هیدرولیكی رودخانه در بلندمدت بررسی شود ؛ این نوع فرسایش در رودخانه های با دبی جریان و رسوب بالا می تواند تعیین كننده باشد.

2-7-5-5 آبشستگی تنگ شدگی
آبشستگی تنگ شدگی زمانی اتفاق می افتد كه سطح مقطع جریان با یك تنگ شدگی طبیعی یا یك پل تنگ كننده جریان كاهش یابد .
به علاوه با تعیین سرعت Vc ، سرعتی كه ماده بستر با اندازه D50 شروع به حركت می كند و مقایسه آن با سرعت V ، سرعت میانگین جریان در محل پل می توان نوع آبشستگی تنگ شدگی پل را تعیین نمود ؛ به این صورت در شرایطی كه Vc > V باشد ، آبشستگی بستر زنده و در صورتی كه Vc < V باشد ، آبشستگی آب زلال اتفاق می افتد . رابطه محاسبه Vc به صورت زیر است :

( Vc = Ku y1^(1/6) D50^(1/3

2-8 سازه پل
تعیین حدود اندازه های مورد نیاز بخش های به وجود آورنده پلی كه ترافیك عبوری راه موجود در تحت خود را با توجه به مسائل ترابری با معیارهای سازه ای تامین نماید ، با عناوین اشاره شده طی ردیف های آینده فصل اخیر گزارش ، پیگیری می گردد .
2-8-1 بارگذاری
مقادیر بار زنده ای كه برای طراحی پل ها در نظر گرفته می شود ، مطابق مندرجات آیین نامه بار گذاری پل ها ، نشریه شماره 139 دفتر تحقیقات و معیارهای فنی به شرح زیر می باشد :
2-8-1-1 بار نوع اول ( عادی )
1- معرف اثر محورهای سنگین ، اثر قطار كامیون ها و وسایل نقلیه معمولی است كه به طور معمول در سطح راه ها تردد می نمایند ؛ یك كامیون به وزن 400 كیلو نیوتن و به طول 10 متر كه 3 متر جلو و3 متر عقب آن خالی است.
2- در بقیه طول عبور بار یكنواختی به میزان 5 كیلونیوتن بر متر طول كه به طور پیوسته یا نا پیوسته و به طول های لازم كه بحرانی ترین اثر را ایجاد كند ، قرار داده می شود .
2-8-1-2 بار نوع دوم
در طرح تمامی پل هایی كه امكان عبور تانك یا تریلی تانك بر از روی آنها وجود دارد ، باید اثر بار غیر عادی شامل دو نوع بار نظامی به شرح زیر در محاسبات منظور شود :
1- بار تانك 700 كیلو نیوتنی .
2- بار تریلی تانك بر 900 كیلو نیوتنی .
سایر بارهای وارده به اجزای مختلف پل ، مانند نیروی باد و جریان آب نیز بر طبق ضوابط همین آیین نامه محاسبه خواهد شد . بارگذاری زلزله طبق آیین نامه زلزله پل های ایران انجام می گیرد . طراحی اجزای مختلف پل با توجه به مندرجات آیین نامه پل سازی ( AASHTO – 2002) صورت می گیرد. در واریانتهای فلزی ، طرح و اجرای جوشكاری بر اساس آیین نامه جوشAWS-1/5 كنترل می گردد .
2-8-2 سیستم های سازه ای پل

از لحاظ كاربردی پل ها به سه گروه اصلی تقسیم می گردند :
1- پل هایی كه برای عبور از رودخانه یا كانال انتقال آب ، احداث و طول آنها تابع دبی سیلاب رودخانه میباشد .
2- پل های دره ای كه به منظوردوری جستن از خاكریز بلند ، احداث و طول آنها بر اساس مسائل فنی و اجرایی تعیین می گردد و سطح زیر آنها بسیار بزرگتر از سطح مورد نیاز عبور آب می باشد ، كه پل مورد مطالعه از همین نوع می باشد .
3- پل های تقاطع با راه آهن و بطور كلی پل های تقاطع غیر همسطح .
2-8-2-1 عرشه پل
یكی از مهم ترین اجزای پل ها عرشه می باشد ، بطوری كه حدود 40تا50 درصد قیمت نهایی پل را عرشه پل تشكیل می دهد. دلیل این اهمیت ، حاكم بودن بار مرده و بار تر

افیك عبوری در طراحی است ؛ بر خلاف كوله ها وپایه ها كه معمولا بارهایی همچون بار زلزله و ; در طراحی آنها كنترل كننده می باشد .
در مورد عرشه پل تنوع گزینه ها زیاد می باشد كه می تواند از سه دیدگاه مورد بررسی قرار گیرد :
الف) از نظر نوع و رفتار سازه .
ب) از نظر نحوه و محل ساخت و امكانات اجرایی .
ج) از نظر مصالح مورد مصرف .

الف) از نظر نوع و رفتار، سازه پل را می توان در دو دسته مورد بررسی قرار داد :
دسته اول، سازه های یكسره و قابی شكل یا به عبارت جامع تر ، سازه های نامعین می باشد . در سازه های یكسره ، عرشه می تواند به صورت یك تیر ممتد بر روی تكیه گاه یعنی كوله ها و پایه ها قرار گیرد ، بدون آنكه بار قائم آن لنگر یا برشی در كوله ها یا پایه ها ایجاد نماید . در سازه های قابی نیز اتصال خمشی بین عرشه وتكیه گاه برقرار بوده و كل سیستم پل بصورت یك قاب عمل می نماید .

از محاسن این نوع پل ها می توان به موارد زیر اشاره نمود :
1- لرزش و افت اعضا كمتر می باشد .
2- معمولا ارزان تر از پل دهانه ساده می باشند .
3- با توجه به پخش لنگرهای خمشی ، اعضا ظریف تر و زیبا تر می باشند .
4- تعداد درزهای انبساط كه تجربه نشان داده است از معضلات زمان بهره برداری پل می باشد كمتر از حالت دهانه ساده است . البته با تمهیداتی می

توان درز انبساط را در پل های با دهانه ساده به حداقل ممكن رساند .
5- استفاده از دهانه های بلند تر از نوع بتن مسلح امكان پذیر می گردد .
از معایب این پل ها می توان به تولید نیروهای داخلی تحت تاثیر انقباض و انبساط حرارتی و نیروهای ناشی از نشست تكیه گاهی اشاره نمود كه خود موجب تولید نیرو و گشتاورهای ثانویه در سازه پل شده و نیروهای طراحی را افزایش خواهد داد. همچنین خرابی یا آب بردگی قسمتی از پل موجب خرابی كل پل خواهد گردید .
احداث این نوع پل ها نیز نیاز به عوامل اجرایی فنی قوی دارد .
دسته دیگر ، سازه های معین استاتیكی ( پل های تك دهانه ساده ) می باشند .
از محاسن این پل ها می توان به موارد زیر اشاره نمود :
1- از لحاظ طراحی و اجرا ، نیاز به خدمات مهندسی كمتری دارد .
2- زمان ساخت تا حدودی كمتر از پل های یكسره است .
3- نشست پایه ها ، سبب افزایش تنش در سیستم عرشه نمی گردد .
از معایب این پل ها نیز می توان به بزرگتر بودن مقاطع نسبت به حالت یكسره و قابی شكل اشاره نمود كه موجب افزایش هزینه های ساخت خواهد شد .
البته قابل ذكر است كه راه حل استفاده از مزایای دو دسته فوق بطور همزمان در برخی از گزینه ها ، قرارگیری مفاصل در محل هایی غیر از تكیه گاه ها ( محل مفصل های داخلی در تیرهای یكسره ) در سازه می باشد كه همزمان با استفاده از مزایای توزیع گشتاور در تیرهای یكسره به دلیل نا معین بودن كل سازه ، مشكلات ناشی از تغییرات درجه حرارت و نشست تكیه گاهی نیز مرتفع می گردد .

ب) در انتخاب نحوه ساخت ، تابلیه با تیرهای پیش ساخته و تابلیه با تیرهای درجا مورد توجه هستند .
پیش ساختگی تیرها علاوه بر افزایش سرعت اجرای پل به علت عدم استفاده از داربست جهت قالب بندی دال ، مشكلات اجرایی كمتری خواهد داشت ، اما دقت بیشتر را اجتناب ناپذیر می نماید . از نظر ساخت ، عموما تیرهای یكسره بصورت درجا راحت تر اجرا می گردند ؛ در حالی كه برای دهانه های ساده تیرهای پیش ساخته مناسب تر هستند . با این وجود می توان تیرهای دهانه های مختلف را پیش ساخته نموده و سپس به همراه بتن ریزی دال ، یكسرگی در تیرها را نیز بوجود آورد. از مزایای دیگر سیستم پیش ساخته ، نمای تمیزتر و زیباتر آن می باش

د .
در این روش برای تكیه گاه های روی پایه های میانی نیز دو حالت می تواند مورد بررسی قرار گیرد ، در حالت اول دو نئوپرن روی هر پایه كه هر یك برای یكی از دهانه های مجاور مورد استفاده واقع می شود. در این حالت نیروی برشی بین تكیه گاه ها زیاد بوده و طراحی برش اصطكاكی ، نیازهای طراحی را بر آورده خواهد نمود. در حالت دوم یك نئوپرن روی هر پایه وجود دارد كه تكیه گاه تیرهای هر دو دهانه مجاور می باشد. در این حالت برش بین دو نئوپرن وجود ندارد. اما جزئیات تكیه گاه تیرها پیچیده تر بوده و كاربرد تكیه گاه های موقت لازم است. در این نوع از یكسرگی ، سیستم پل در مقابل نشست های تكیه گاهی حساسیت زیادی دارد. اما امكانات یكسرگی كه محدود به ق

رار گیری آرماتورهای كششی در داخل دال بین دو سر تیرهای طولی دو دهانه مجاور می باشد ، توجیه كننده حساسیت این سیستم به نشست تكیه گاهی می باشد.
ج) امروزه تركیبی از سازه های فولادی، سازه های بتن مسلح و سازه های بتن پیش تنیده ( پس كشیده و پیش كشیده ) ساختار اصلی اكثر پل ها را تشكیل می دهد. به طور مثال جهت ساخت قسمت های زیرین پل شامل فونداسیون ، كوله ها و پایه ها و دیوارهای حایل ، جداول كناری پل و پیاده روها ، اكثرا از بتن مسلح استفاده می گردد و تنها تفاوت در عرشه پل ها است كه می تواند از جنس فولاد ، بتن مسلح و یا بتن پیش تنیده باشد. از دیدگاه طراحی با توجه به عوامل زیست محیطی استفاده هر یك از مصالح اخیر در پل بلامانع است. اما از نظر زمانی ، ساخت پل با عرشه فولادی ، بتن مسلح و بتن پیش تنیده به ترتیب كمتر می باشد. درحال حاضر برای تمامی موارد ذكر شده ، متخصصین طراحی و اجرا در داخل كشور یافت می شود و دلیل این ادعا وجود پل هایی با سیستم های فوق الذكر و یا در حال اجرا بودن آنها در كشور است. در ادامه به تقسیم بندی انواع تابلیه از لحاظ نوع مصالح مصرفی پرداخت می شود.
2-8-2-1-1 عرشه فلزی
عرشه نوع اول كه مورد بررسی قرار می گیرد ، عرشه ساخته شده از تیر ورق ( تیرهای باربر جان پر) ، پروفیل فلزی جعبه (box )و یا خرپای فلزی می باشد.
اینگونه عرشه ها می توانند تماما از فلز ساخته شوند و سیستم عرشه می تواند به صورت سه عنصری یا چهار عنصری طراحی گردد. اكثر قطعات عرشه را می توان در كارخانه و با كیفیت مناسب، اجرا ودر محل توسط اتصالات جوشی یا ترجیحا پیچی به یكدیگر وصل نمود. همچنین به علت كاهش وزن عرشه، كوله و پایه ها را می توان ظریف تر طراحی كرد. بجای دال بتنی نیز

ازصفحات نازك فولادی جهت عبورگاه ترافیك و انتقال بار چرخ به دیافراگم ها استفاده می شود.
استفاده از خرپا به دلیل اتصالات زیاد و هزینه ساخت نسبتا بالا تنها در دهانه های بلندتر از 60 متر تا حدودی توجیه پذیر می باشد. ضمنا استفاده از فلز در ساخت تمام قطعات موجب افزایش هزینه نگهداری در زمان بهره برداری می گردد. قیمت نسبتا زیاد فولاد و ارتعاش محسوس عرشه ، این سیستم را توجیه ناپذیرمینماید بطوریكه در پل هایی كه اخیرا ساخته می شود، از سیستم فوق بسیار محدود شده است .

شایان ذكراست استفاده از فولاد در مقاطع مركب فولاد و بتن توجیه پذیرتر است . در این سیستم ، دال بتن مسلح بر روی تیر ورق، جعبه فلزی (box ) یا خرپا كه به صورت پیش ساخته در محل كا رخانه تهیه می شوند ، تكیه می كند و با نصب برشگیر برروی تیرها سیستم دال پس از سخت شدن بتن قسمتی از باربری سازه را تامین می نماید. قابل ذكر است كه سهیم شدن دال پل ها در باربری تحت بار مرده و زنده وارد شده بعد از سخت شدن بتن دال ، اساس طراحی این نوع از سازه ها بوده و مزیت عمده این سیستم عرشه ها ، از نظر صرفه جویی اقتصادی می باشد .
ضمنا در صورت پیوسته نمودن عرشه، جهت كاهش اثر بار مرده اولیه در مرحله قبل از سخت شدن بتن ، می توان اجرای دال را به صورت مرحله ای تقسیم بندی نمود. بطوری كه ابتدا دال روی پایه ها را اجرا و پس ازسخت شدن و تامین شرط پیوستگی قسمت دیگر دال را اجرا نمود. از محاسن این روش می توان به موارد زیر اشاره نمود :
الف) استفاده آسان تر از پل یكسره در مقایسه با پل پیش ساخته بتنی .
ب) امكان پیش ساخته نمودن قسمت اعظم سازه در كارخانه و در نتیجه كنترل كیفیت مطلوب و سرعت ساخت و اجرای سازه نسبت به سایر روشها به دلیل كم بودن وزن تیر ورق .
ج) تعمیرات پس از ساخت ساده ، سریع و كم هزینه خواهد بود و به دلیل نفوذ ناچیز رطوبت هزینه نگهداری پل تقلیل می یابد. جهز به دستگاه جوش خودكار و با كنترل كیفیت مناسب ، قابل ساخت می باشند .
ه) استفاده از دهانه های نسبتا بلند امكان پذیر می گردد.
و) امكان استفاده از این نوع مقاطع در پل های قوسی با قوس دار ساختن تیر ورق ها و اعمال شكست در اتصال قطعات مختلف و تامین شعاع مورد نظر میسر می گردد.
از معایب این روش می توان به لرزش عرشه ، عدم هماهنگی شكل سازه با محیط اطراف ، لغزنده بودن سطح عرشه در صورت عدم وجود روكش مناسب و هزینه بیشتر این سیستم نسبت به سیستم های بتنی اشاره كرد.

2-8-2-1-2 عرشه بتن مسلح
2-8-2-1-2-1 تیر پیش ساخته
در این روش پس از حمل مصالح مورد نیاز به محل ساخت تیرها ، قطعات مختلف بتن ریزی می گردند.
كارگاه های پیش ساختگی در محل های مناسب در نظر گرفته می شوند تا علاوه بر سهولت اجرا و حمل ونقل ، كنترل بتن به طور سیستماتیك در آزمایشگاه مجاور كارگاه ، امكان پذیر می باشد.
محاسن تیرهای بتنی عبارتنداز:
الف) كلیه مصالح در كشور موجود است و نیاز به ارزبری ندارد .
ب) كلیه قطعات در محل ، قابل ساخت است

.
ج) با اجرای دیافراگم و دال درجا در محل پایه ها و تعبیه آرماتور لنگر منفی ، می توان از تیرهای ممتد استفاده نمود.
از جمله معایب این تیرها ، محدودیت در طول دهانه ها ، تعمیرت دشوارتر و گران تر نسبت به تیرهای فلزی و زمان ساخت طولانی تر آن ها است. به منظور تامین قوس افقی در سیستم می توان به سه طریق عمل نمود:
الف) استفاده از تیرهایی با طول یكسان ،كه دراین صورت با اجرای سر ستون به شكل ذوزنقه قوس موردنظر با شكست های متوالی تامین وحد فاصل انتهای دو تابلیه با اجرای دال درجا پر می شود.

ب) استفاده از تیرهایی با طول متفاوت ؛ در این حالت با انتخاب قالبی با مقطع ثابت و جابجا كردن دو صفحه انتهایی قالب ، می توان تیرهای مذكور را اجرا نمود. در این صورت رفتار پل به صورت پل كج ( Skew ) بوده و در هنگام قالب بندی اجرای طول دقیق تیرها بسیار مهم می باشد.
ج) استفاده از دهانه های متفاوت ، بطوری كه تمامی پایه ها و كوله ها با یكدیگر موازی باشند ؛ در این حالت فاصله تیرها در هر تابلیه با دیگری متفاوت است ، ولی طول تیرها یكسان می باشد.
2-8-2-1-2-2 تیر بتن درجا
استفاده از دال تنها با استفاده از داربست به طریق كلاسیك در دهانه های محدود تا دهانه 10 متری توجیه پذیر می باشد. برای دهانه های بزرگتر تا حدود 20 متر می توان از سیستم تیر و دال درجا استفاده نمود ، به شرطی كه ارتفاع تابلیه از سطح زمین ، استفاده از داربست را غیر اقتصادی ننماید. ضمنا استفاده از این سیستم در رودخانه های سیلابی كه موجب آب بردگی داربست
می شود ، توصیه نمی گردد.
یكی از سیستم های مناسب در اجرای بتن درجا ، سیستم دال مجوف (Voided Slab) می باشد. در این سیستم با ایجاد اتصال بین پایه ها و تابلیه می توان از قاب خمشی بوجود آمده جهت كاهش ابعاد و وزن تابلیه و همچنین ظریف تركردن ابعادپایه ها استفاده نمود. همچنین در مورد

پلهایی كه در قوس واقع اند (بخصوص با شعاع كم) ، كاربری این سیستم از نظر زیبایی و سهولت اجرا كاملا توجیه پذیر است. همچنین انتخاب طول دهانه در این سیستم با اجرای دال مجوف ممتد تا حدود 30 متر توجیه اقتصادی دارد. از معایب این سیستم ، زمان نسبتا طولانی تر در اجرای عرشه نسبت به سایر روش ها می باشد.
همچنین مقاطع جعبه ای بتنی نیز به دلیل مقاومت پیچشی زیادشان می توانند مناسب باشند.

شكل عمومی این نوع از سازهها ظاهری یكنواخ

ت و سراسری داشته و بدین جهت زیبایی خاصی نسبت به سایر موارد دارند.
امكان پیش تنیده كردن این مقاطع نیز وجود دارد كه در این صورت می توان از قطعات پیش ساخته نیز استفاده نمود . به طور كلی با وجودی كه این از مقاطع تمامی مزایای عرشه های متشكل از تیر و دال را به همراه مقاومت پیچش بالا دارند، به دلیل مشكلات اجرایی بیشتر و تخصص و امكانات بیشتر مورد نیاز برای ساخت آنها ، قابل توصیه برای دهانه های بلند و خصوصا برای پل های واقع در قوس می باشند.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

About admin

Check Also

پیش بینی جایگاه شرکت مخابرات استان کرمان در مقایسه با رقبا در بازار فروش ADSL در word

 پیش بینی جایگاه شرکت مخابرات استان کرمان در مقایسه با رقبا در بازار فروش ADSL …