Home / admin

admin

مدیریت عملکرد با تاکید بر ارزیابی منابع انسانی در word

 مدیریت عملکرد با تاکید بر ارزیابی منابع انسانی در word دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مدیریت عملکرد با تاکید بر ارزیابی منابع انسانی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  …

Read More »

مقاله بررسی اثر نسبت آب به سیمان بر میزان نفوذ پذیری بتن های پلاستیک دیواره آب بند سدها در word

 مقاله بررسی اثر نسبت آب به سیمان بر میزان نفوذ پذیری بتن های پلاستیک دیواره آب بند سدها در word دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله بررسی اثر نسبت آب به سیمان بر میزان …

Read More »

مقاله تخمین خطای کلی در روش بدون مش محلی پتروف – گالرکین در word

 مقاله تخمین خطای کلی در روش بدون مش محلی پتروف – گالرکین در word دارای 4 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله تخمین خطای کلی در روش بدون مش محلی پتروف – گالرکین در word  کاملا …

Read More »

مقاله بررسی شهر هوشمند به عنوان روشی نوین جه حل مسائل شهری در word

 مقاله بررسی شهر هوشمند به عنوان روشی نوین جه حل مسائل شهری در word دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله بررسی شهر هوشمند به عنوان روشی نوین جه حل مسائل شهری در word  کاملا …

Read More »

مقاله تغییروتحول ساختار شهری شوش در دوره سلوکیان در word

 مقاله تغییروتحول ساختار شهری شوش در دوره سلوکیان در word دارای 11 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله تغییروتحول ساختار شهری شوش در دوره سلوکیان در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  …

Read More »

مقاله تعامل اجتماعی و کیفیت ایده های تولید شده دانشگاهی در word

 مقاله تعامل اجتماعی و کیفیت ایده های تولید شده دانشگاهی در word دارای 28 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله تعامل اجتماعی و کیفیت ایده های تولید شده دانشگاهی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم …

Read More »

مقاله مزایا و معایب برنامه ریزی متمرکز و غیر متمرکز در ایران در word

 مقاله مزایا و معایب برنامه ریزی متمرکز و غیر متمرکز در ایران در word دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله مزایا و معایب برنامه ریزی متمرکز و غیر متمرکز در ایران در word  کاملا …

Read More »

مقاله بررسی اثرات انفجار و هویت طرح سد و نیروگاه مسجدسلیمان در word

 مقاله بررسی اثرات انفجار و هویت طرح سد و نیروگاه مسجدسلیمان در word دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله بررسی اثرات انفجار و هویت طرح سد و نیروگاه مسجدسلیمان در word  کاملا فرمت بندی …

Read More »

مقاله جایگاه کتابخانه مجازی در آموزش از راه دور در word

 مقاله جایگاه کتابخانه مجازی در آموزش از راه دور در word دارای 18 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله جایگاه کتابخانه مجازی در آموزش از راه دور در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در …

Read More »

مقاله بررسی و مقایسه توان مصرفی، زمان تغییر طول مسیر RESET در زمان GLITCH در آشکارسازی های فاز /فرکانس در word

 مقاله بررسی و مقایسه توان مصرفی، زمان تغییر طول مسیر RESET در زمان GLITCH در آشکارسازی های فاز /فرکانس در word دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله بررسی و مقایسه توان مصرفی، زمان تغییر …

Read More »