Breaking News
Home / admin

admin

مقاله کلونینگ و بیان پروتئین ضد انعقادی هیدرودین با استفاده از وکتور pEZZ18 در word

 مقاله کلونینگ و بیان پروتئین ضد انعقادی هیدرودین با استفاده از وکتور pEZZ18 در word دارای 5 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله کلونینگ و بیان پروتئین ضد انعقادی هیدرودین با استفاده از وکتور pEZZ18 در …

Read More »

مقاله ممیزی انرژی در ساختمانهای آموزشی و ارائه راه حل برای کم شدن مصرف انرژی با توجه به نتیجه ممیزی در word

 مقاله ممیزی انرژی در ساختمانهای آموزشی و ارائه راه حل برای کم شدن مصرف انرژی با توجه به نتیجه ممیزی در word دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله ممیزی انرژی در ساختمانهای آموزشی و …

Read More »

شناسایی حالات چهره با استفاده از ترکیب وزن دار طبقه بندها مبتنی بر رویکرد تطبیقی عصبی فازی در word

 شناسایی حالات چهره با استفاده از ترکیب وزن دار طبقه بندها مبتنی بر رویکرد تطبیقی عصبی فازی در word دارای 15 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد شناسایی حالات چهره با استفاده از ترکیب وزن دار طبقه …

Read More »

بهبود ساختار و شبیه سازی دروازه منطقی تمام نوری AND براساس موج بربلور نوری تداخل سنج ماخ زنر در word

 بهبود ساختار و شبیه سازی دروازه منطقی تمام نوری AND براساس موج بربلور نوری تداخل سنج ماخ زنر در word دارای 4 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد بهبود ساختار و شبیه سازی دروازه منطقی تمام نوری …

Read More »

مقاله براورد بارش موثر ونیاز آب مصرفی برای کشت گندم و برنج درشهرستان ساری در word

 مقاله براورد بارش موثر ونیاز آب مصرفی برای کشت گندم و برنج درشهرستان ساری در word دارای 5 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله براورد بارش موثر ونیاز آب مصرفی برای کشت گندم و برنج درشهرستان …

Read More »

مروری بر الگوریتم جست و جوی هارمونی:تغییر در پارامترها در word

 مروری بر الگوریتم جست و جوی هارمونی:تغییر در پارامترها در word دارای 11 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مروری بر الگوریتم جست و جوی هارمونی:تغییر در پارامترها در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در …

Read More »

مقاله بررسی اثر غیر خطی کر بر توزیع شدت و رفتار فرکانسی در لیزر تصادفی در word

 مقاله بررسی اثر غیر خطی کر بر توزیع شدت و رفتار فرکانسی در لیزر تصادفی در word دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله بررسی اثر غیر خطی کر بر توزیع شدت و رفتار فرکانسی …

Read More »

مقاله بررسی وضعیت سیستمهای تهویه در لابراتوارهای دندان پزشکی در word

 مقاله بررسی وضعیت سیستمهای تهویه در لابراتوارهای دندان پزشکی در word دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله بررسی وضعیت سیستمهای تهویه در لابراتوارهای دندان پزشکی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در …

Read More »

بررسی رابطه شادکامی و بهزیستی روانشناختی با رضایت شغلی دبیران زن متوسط دوم در word

 بررسی رابطه شادکامی و بهزیستی روانشناختی با رضایت شغلی دبیران زن متوسط دوم در word دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد بررسی رابطه شادکامی و بهزیستی روانشناختی با رضایت شغلی دبیران زن متوسط دوم در …

Read More »

بررسی رابطه چندگانه بین خودکارآمدی عمومی و موفقیت تحصیلی با رضایت از تصویر بدندانشآموزان دوره دوم متوسطه در word

 بررسی رابطه چندگانه بین خودکارآمدی عمومی و موفقیت تحصیلی با رضایت از تصویر بدندانشآموزان دوره دوم متوسطه در word دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد بررسی رابطه چندگانه بین خودکارآمدی عمومی و موفقیت تحصیلی با …

Read More »