Home / پژوهش هاي دانشگاهي

پژوهش هاي دانشگاهي

مالکیت معنوی با رویکرد مالکیت صنعتی در حقوق ایران در word

 مالکیت معنوی با رویکرد مالکیت صنعتی در حقوق ایران در word دارای 61 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مالکیت معنوی با رویکرد مالکیت صنعتی در حقوق ایران در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در …

Read More »

کورماتوگرافی برای تعیین اوزان ملکولی در word

 کورماتوگرافی برای تعیین اوزان ملکولی در word دارای 5 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد کورماتوگرافی برای تعیین اوزان ملکولی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. این …

Read More »

پروپوزال رابطه سرمایه های اجتماعی ، فرهنگی واقتصادی با میزان مصرف كالاهای فرهنگی دربین دانشجویان در word

 پروپوزال رابطه سرمایه های اجتماعی ، فرهنگی واقتصادی با میزان مصرف كالاهای فرهنگی دربین دانشجویان در word دارای 21 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد پروپوزال رابطه سرمایه های اجتماعی ، فرهنگی واقتصادی با میزان مصرف كالاهای …

Read More »

کاربرد رادارهای هواشناسی در ایران در word

 کاربرد رادارهای هواشناسی در ایران در word دارای 44 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد کاربرد رادارهای هواشناسی در ایران در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. این …

Read More »