Breaking News
Home / مهندسي کشاورزي

مهندسي کشاورزي

تحقیق و مقاله ای در مورداهمیت اجزای عملکرد برنج در word

 تحقیق و مقاله ای در مورداهمیت اجزای عملکرد برنج در word دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد تحقیق و مقاله ای در مورداهمیت اجزای عملکرد برنج در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در …

Read More »

بررسی اثر سطوح مختلف نیتروژن بر عملکرد و اجزاء عملکرد دو رقم ذرت شیرین (رقم زودرس 540 و میان رس 666) به عنوان کشت دوم بعد از برداشت گندم پاییزه در word

 بررسی اثر سطوح مختلف نیتروژن بر عملکرد و اجزاء عملکرد دو رقم ذرت شیرین (رقم زودرس 540 و میان رس 666) به عنوان کشت دوم بعد از برداشت گندم پاییزه در word دارای 77 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ …

Read More »

بررسی اثر زئولیت و سوپرجاذب در شرایط تنش خشکی بر روی صفات کمی وکیفی گیاه کلزا در شهرستان شیراز در word

 بررسی اثر زئولیت و سوپرجاذب در شرایط تنش خشکی بر روی صفات کمی وکیفی گیاه کلزا در شهرستان شیراز در word دارای 130 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد بررسی اثر زئولیت و سوپرجاذب در شرایط تنش …

Read More »

كارخانه شیر و محصولات لبنی پگاه مشهد در word

 كارخانه شیر و محصولات لبنی پگاه مشهد در word دارای 30 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد كارخانه شیر و محصولات لبنی پگاه مشهد در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز …

Read More »

پاورپوینت بررسی افزودنی های غذایی در word

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد  پاورپوینت بررسی افزودنی های غذایی در word دارای 36 اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در Power Point می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل پاور پوینت پاورپوینت بررسی افزودنی های غذایی در word  …

Read More »

پرورش میوه ی کیوی در word

 پرورش میوه ی کیوی در word دارای 15 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد پرورش میوه ی کیوی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. این پروژه توسط …

Read More »

پروژه اتم در خدمت كشاورزی و منابع طبیعی در word

 پروژه اتم در خدمت كشاورزی و منابع طبیعی در word دارای 159 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد پروژه اتم در خدمت كشاورزی و منابع طبیعی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  …

Read More »

تحقیق و مقاله ای در مورد دو افت سر خرطومی برنجو زنجیره برنج در word

 تحقیق و مقاله ای در مورد دو افت سر خرطومی برنجو زنجیره برنج در word دارای 4 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد تحقیق و مقاله ای در مورد دو افت سر خرطومی برنجو زنجیره برنج در …

Read More »

پروژه طراحی و ساخت مزارع آبی در word

 پروژه طراحی و ساخت مزارع آبی در word دارای 100 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد پروژه طراحی و ساخت مزارع آبی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می …

Read More »

پاورپوینت بررسی جامع مخمرها در word

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد  پاورپوینت بررسی جامع مخمرها در word دارای 12 اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در Power Point می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل پاور پوینت پاورپوینت بررسی جامع مخمرها در word  کاملا فرمت …

Read More »