Breaking News
Home / مهندسي کشاورزي

مهندسي کشاورزي

پاورپوینت بررسی افزودنی های غذایی در word

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد  پاورپوینت بررسی افزودنی های غذایی در word دارای 36 اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در Power Point می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل پاور پوینت پاورپوینت بررسی افزودنی های غذایی در word  …

Read More »

پرورش میوه ی کیوی در word

 پرورش میوه ی کیوی در word دارای 15 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد پرورش میوه ی کیوی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. این پروژه توسط …

Read More »

پروژه اتم در خدمت كشاورزی و منابع طبیعی در word

 پروژه اتم در خدمت كشاورزی و منابع طبیعی در word دارای 159 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد پروژه اتم در خدمت كشاورزی و منابع طبیعی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  …

Read More »

تحقیق و مقاله ای در مورد دو افت سر خرطومی برنجو زنجیره برنج در word

 تحقیق و مقاله ای در مورد دو افت سر خرطومی برنجو زنجیره برنج در word دارای 4 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد تحقیق و مقاله ای در مورد دو افت سر خرطومی برنجو زنجیره برنج در …

Read More »

پروژه طراحی و ساخت مزارع آبی در word

 پروژه طراحی و ساخت مزارع آبی در word دارای 100 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد پروژه طراحی و ساخت مزارع آبی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می …

Read More »

پاورپوینت بررسی جامع مخمرها در word

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد  پاورپوینت بررسی جامع مخمرها در word دارای 12 اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در Power Point می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل پاور پوینت پاورپوینت بررسی جامع مخمرها در word  کاملا فرمت …

Read More »

بررسی تاثیرسطوح مختلف کنجاله گوار با استفاده از آنزیم همی سل بر عملکرد، کیفیت تخم مرغ و فراسنجه های خونی مرغ های تخم گذار تجاری لگهورن در دوره دوم ت در word

 بررسی تاثیرسطوح مختلف کنجاله گوار با استفاده از آنزیم همی سل بر عملکرد، کیفیت تخم مرغ و فراسنجه های خونی مرغ های تخم گذار تجاری لگهورن در دوره دوم ت در word دارای 81 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ …

Read More »

بررسی تأثیر عوامل مدیریتی بر صفات اقتصادی گله های مرغ مادر گوشتی در word

 بررسی تأثیر عوامل مدیریتی بر صفات اقتصادی گله های مرغ مادر گوشتی در word دارای 159 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد بررسی تأثیر عوامل مدیریتی بر صفات اقتصادی گله های مرغ مادر گوشتی در word  کاملا …

Read More »