Home / مقالات رشته علوم تربيتي

مقالات رشته علوم تربيتي

تحقیق در مورد یك خانواده ی سالم چگونه خانواده ای است در word

 تحقیق در مورد یك خانواده ی سالم چگونه خانواده ای است در word دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد تحقیق در مورد یك خانواده ی سالم چگونه خانواده ای است در word  کاملا فرمت بندی …

Read More »

مقاله اهمیت مطالعه كردن در تعلیم و تربیت در word

 مقاله اهمیت مطالعه كردن در تعلیم و تربیت در word دارای 175 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله اهمیت مطالعه كردن در تعلیم و تربیت در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  …

Read More »

پایان نامه بررسی رابطه بین نگرش اقتضایی مدیران با عملكرد دبیران مدارس راهنمایی پسرانه شهر تهران در سال تحصیلی 84در1383) در word

 پایان نامه بررسی رابطه بین نگرش اقتضایی مدیران با عملكرد دبیران مدارس راهنمایی پسرانه شهر تهران در سال تحصیلی 84در1383) در word دارای 96 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد پایان نامه بررسی رابطه بین نگرش اقتضایی …

Read More »

تحقیق در مورد نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در یادگیری در word

 تحقیق در مورد نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در یادگیری در word دارای 24 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد تحقیق در مورد نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در یادگیری در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم …

Read More »

مقاله پینت بال در word

 مقاله پینت بال در word دارای 22 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله پینت بال در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. این پروژه توسط مرکز مرکز …

Read More »

مقاله ناشنوایان و مشكلات تدریس آنها در word

 مقاله ناشنوایان و مشكلات تدریس آنها در word دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله ناشنوایان و مشكلات تدریس آنها در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می …

Read More »

مقاله خانواده و دشواریهای رفتاری كودكان در word

 مقاله خانواده و دشواریهای رفتاری كودكان در word دارای 34 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله خانواده و دشواریهای رفتاری كودكان در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می …

Read More »

مقاله كودكان و دانش آموزان ناشنوا در word

 مقاله كودكان و دانش آموزان ناشنوا در word دارای 17 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله كودكان و دانش آموزان ناشنوا در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می …

Read More »