Home / مقالات رشته طراحي صنعتي

مقالات رشته طراحي صنعتي

تحقیق در مورد صنعت کامیون در word

 تحقیق در مورد صنعت کامیون در word دارای 30 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد تحقیق در مورد صنعت کامیون در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. این …

Read More »

مقاله شـــیشه در word

 مقاله شـــیشه در word دارای 29 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله شـــیشه در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های …

Read More »

مقاله اصول كار با PDMS The Principles of PDMS در word

 مقاله اصول كار با PDMS The Principles of PDMS در word دارای 32 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله اصول كار با PDMS The Principles of PDMS در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در …

Read More »

پروژه طراحی سیستم های تبرید و سردخانه در word

 پروژه طراحی سیستم های تبرید و سردخانه در word دارای 62 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد پروژه طراحی سیستم های تبرید و سردخانه در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز …

Read More »

مقاله علائم استاندارد برای جوشكاری ،‌لحیم كاری و آزمون های غیر مخرب در word

 مقاله علائم استاندارد برای جوشكاری ،‌لحیم كاری و آزمون های غیر مخرب در word دارای 88 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله علائم استاندارد برای جوشكاری ،‌لحیم كاری و آزمون های غیر مخرب در word  کاملا …

Read More »

مقاله تكنولوژی تولید پیچ در word

 مقاله تكنولوژی تولید پیچ در word دارای 33 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله تكنولوژی تولید پیچ در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. این پروژه توسط …

Read More »

مقاله عملیات حرارتی آلیاژهای آلومینیوم در word

 مقاله عملیات حرارتی آلیاژهای آلومینیوم در word دارای 25 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله عملیات حرارتی آلیاژهای آلومینیوم در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. این …

Read More »

تحقیق در مورد تولید طناب نایلونی در word

 تحقیق در مورد تولید طناب نایلونی در word دارای 25 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد تحقیق در مورد تولید طناب نایلونی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می …

Read More »

مقاله صنعت چاپ و بسته بندی در word

 مقاله صنعت چاپ و بسته بندی در word دارای 17 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله صنعت چاپ و بسته بندی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می …

Read More »

مقاله انواع پودرهای جوشكاری در word

 مقاله انواع پودرهای جوشكاری در word دارای 91 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله انواع پودرهای جوشكاری در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. این پروژه توسط …

Read More »