Home / مقالات رشته فيزيک

مقالات رشته فيزيک

نظریه‌های اینشتین (نسبیت عام و خاص) در word

 نظریه‌های اینشتین (نسبیت عام و خاص) در word دارای 21 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد نظریه‌های اینشتین (نسبیت عام و خاص) در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می …

Read More »

مطالعه عددی تاثیر میدانهای الكترو مغناطیس بر روی جدایی جریان در ایرفویل در word

 مطالعه عددی تاثیر میدانهای الكترو مغناطیس بر روی جدایی جریان در ایرفویل در word دارای 40 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مطالعه عددی تاثیر میدانهای الكترو مغناطیس بر روی جدایی جریان در ایرفویل در word  کاملا …

Read More »

مقاله تست توان در word

 مقاله تست توان در word دارای 19 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله تست توان در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. این پروژه توسط مرکز مرکز …

Read More »

تحقیق در مورد فیـزیك در word

 تحقیق در مورد فیـزیك در word دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد تحقیق در مورد فیـزیك در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. این پروژه توسط …

Read More »

تحقیق در مورد فیزیک هسته ای و بمب اتم در word

 تحقیق در مورد فیزیک هسته ای و بمب اتم در word دارای 23 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد تحقیق در مورد فیزیک هسته ای و بمب اتم در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در …

Read More »

تحقیق در مورد مراحل زندگی یک ستاره از تولد تا مرگ در word

 تحقیق در مورد مراحل زندگی یک ستاره از تولد تا مرگ در word دارای 20 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد تحقیق در مورد مراحل زندگی یک ستاره از تولد تا مرگ در word  کاملا فرمت بندی …

Read More »

تحقیق در مورد راز های منظومه ما در word

 تحقیق در مورد راز های منظومه ما در word دارای 45 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد تحقیق در مورد راز های منظومه ما در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز …

Read More »

مقاله ارائه راهكارهایی برای صرفه جویی در مصرف انرژی در word

 مقاله ارائه راهكارهایی برای صرفه جویی در مصرف انرژی در word دارای 23 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله ارائه راهكارهایی برای صرفه جویی در مصرف انرژی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در …

Read More »

تحقیق در مورد قانون شارل در word

 تحقیق در مورد قانون شارل در word دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد تحقیق در مورد قانون شارل در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. این …

Read More »

تحقیق در مورد قطب نما ها در word

 تحقیق در مورد قطب نما ها در word دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد تحقیق در مورد قطب نما ها در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می …

Read More »