Home / نمونه سوالات کنکور کارشناسي

نمونه سوالات کنکور کارشناسي

جزوه نمونه سوالات کنکور سراسری آزمـون فرهنگ و معارف اقلیتهای دینی و زبانهای خارجی غیرانگلیسی در word

توجه : این فایل به صورت فایل PDF (پی دی اف) ارائه میگردد  جزوه نمونه سوالات کنکور سراسری آزمـون فرهنگ و معارف اقلیتهای دینی و زبانهای خارجی غیرانگلیسی در word دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در PDF می باشد و آماده پرینت یا چاپ …

Read More »

نمونه سوالات کنکور سراسری آزمـون عمومی گروه ازمایشی علوم ریاضی و فنی در word

توجه : این فایل به صورت فایل PDF (پی دی اف) ارائه میگردد  نمونه سوالات کنکور سراسری آزمـون عمومی گروه ازمایشی علوم ریاضی و فنی در word دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در PDF می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل پی …

Read More »

نمونه سوالات کنکور سراسری آزمـون اختصاصی گروه ازمایشی علوم تجربی در word

توجه : این فایل به صورت فایل PDF (پی دی اف) ارائه میگردد  نمونه سوالات کنکور سراسری آزمـون اختصاصی گروه ازمایشی علوم تجربی در word دارای 4 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در PDF می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل پی دی اف …

Read More »

نمونه سوالات کنکور سراسری آزمـون فرهنگ و معارف اقلیتهای دینی و زبانهای خارجی غیرانگلیسی در word

توجه : این فایل به صورت فایل PDF (پی دی اف) ارائه میگردد  نمونه سوالات کنکور سراسری آزمـون فرهنگ و معارف اقلیتهای دینی و زبانهای خارجی غیرانگلیسی در word دارای 15 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در PDF می باشد و آماده پرینت یا چاپ است …

Read More »

نمونه سوالات کنکور سراسری آزمـون اختصاصی گروه ازمایشی علوم انسانی 1 در word

توجه : این فایل به صورت فایل PDF (پی دی اف) ارائه میگردد  نمونه سوالات کنکور سراسری آزمـون اختصاصی گروه ازمایشی علوم انسانی 1 در word دارای 32 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در PDF می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل پی دی …

Read More »

درنمونه سوالات کنکور سراسری آزمـون اختصاصی گروه ازمایشی هنر در word

توجه : این فایل به صورت فایل PDF (پی دی اف) ارائه میگردد  درنمونه سوالات کنکور سراسری آزمـون اختصاصی گروه ازمایشی هنر در word دارای 20 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در PDF می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل پی دی اف درنمونه …

Read More »

نمونه سوالات کنکور سراسری آزمـون اختصاصی گروه ازمایشی علوم انسانی در سـال1393 در word

توجه : این فایل به صورت فایل PDF (پی دی اف) ارائه میگردد  نمونه سوالات کنکور سراسری آزمـون اختصاصی گروه ازمایشی علوم انسانی در سـال1393 در word دارای 28 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در PDF می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل پی …

Read More »

نمونه سوالات کنکور سراسری آزمـون اختصاصی گروه ازمایشی علوم ریاضی و فنی در word

توجه : این فایل به صورت فایل PDF (پی دی اف) ارائه میگردد  نمونه سوالات کنکور سراسری آزمـون اختصاصی گروه ازمایشی علوم ریاضی و فنی در word دارای 20 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در PDF می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل پی …

Read More »