Home / عمران

عمران

اثر زمان بر آبشستگی پایه های استوانه ای (پل ها) در word

 اثر زمان بر آبشستگی پایه های استوانه ای (پل ها) در word دارای 107 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد اثر زمان بر آبشستگی پایه های استوانه ای (پل ها) در word  کاملا فرمت …

Read More »

دكوراسیون داخلی ساختمان در word

 دكوراسیون داخلی ساختمان در word دارای 60 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد دكوراسیون داخلی ساختمان در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. این پروژه …

Read More »

آشنایی با نقشه كشی ساختمان در word

 آشنایی با نقشه كشی ساختمان در word دارای 45 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد آشنایی با نقشه كشی ساختمان در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی …

Read More »

پلان معماری مجتمع مسکونی به همراه تاسیسات و برق در word

توجه : این پروژه به صورت فایل AutoCAD (اتوکد) ارائه میگردد  پلان معماری مجتمع مسکونی به همراه تاسیسات و برق در word دارای 50 صفحه می باشد و دارای تنظیمات کامل در AutoCAD می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل اتوکد پلان معماری مجتمع مسکونی به همراه تاسیسات …

Read More »

آشنایی با المان های ساندویچ پانل در word

 آشنایی با المان های ساندویچ پانل در word دارای 70 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد آشنایی با المان های ساندویچ پانل در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و …

Read More »

آشنایی با مهندسی آب و فاضلاب در word

 آشنایی با مهندسی آب و فاضلاب در word دارای 210 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد آشنایی با مهندسی آب و فاضلاب در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و …

Read More »

بررسی عوامل و نشانه های فوران آتش نشان ها در word

 بررسی عوامل و نشانه های فوران آتش نشان ها در word دارای 50 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد بررسی عوامل و نشانه های فوران آتش نشان ها در word  کاملا فرمت بندی و …

Read More »

مکانیزاسیون سد در word

 مکانیزاسیون سد در word دارای 155 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مکانیزاسیون سد در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. این پروژه توسط مرکز …

Read More »

بررسی بهسازی و زهکشی خاک در word

 بررسی بهسازی و زهکشی خاک در word دارای 60 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد بررسی بهسازی و زهکشی خاک در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی …

Read More »

سد سازی و چگونگی ساخت سدهای خاکریز در word

 سد سازی و چگونگی ساخت سدهای خاکریز در word دارای 100 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد سد سازی و چگونگی ساخت سدهای خاکریز در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد …

Read More »