Home / ارتباطات

ارتباطات

تحقیق بررسی سازه های شخص القایی صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران بر مخاطبان در word

 تحقیق بررسی سازه های شخص القایی صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران بر مخاطبان در word دارای 50 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد تحقیق بررسی سازه های شخص القایی صدا و سیما جمهوری …

Read More »

تاریخ مطبوعات و سانسور در ایران در word

 تاریخ مطبوعات و سانسور در ایران در word دارای 81 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد تاریخ مطبوعات و سانسور در ایران در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و …

Read More »

مقاله مخابرات و پشتیبانی GPRS خطوط تلفن همراه در word

 مقاله مخابرات و پشتیبانی GPRS خطوط تلفن همراه در word دارای 116 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله مخابرات و پشتیبانی GPRS خطوط تلفن همراه در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده …

Read More »

مقاله روابط عمومی در word

 مقاله روابط عمومی در word دارای 44 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله روابط عمومی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. این پروژه …

Read More »

مقاله نقش تلفن همراه در ارتباطات اجتماعی در word

 مقاله نقش تلفن همراه در ارتباطات اجتماعی در word دارای 24 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله نقش تلفن همراه در ارتباطات اجتماعی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد …

Read More »

مقاله خبر در اصول روابط عمومی در word

 مقاله خبر در اصول روابط عمومی در word دارای 46 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله خبر در اصول روابط عمومی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و …

Read More »

تحقیق بررسی مقایسه اخبار مربوط به زنان در دو سایت بی بی سی فارسی و واحد مرکزی خبر با تاکید بر نظریه برجسته سازی در word

 تحقیق بررسی مقایسه اخبار مربوط به زنان در دو سایت بی بی سی فارسی و واحد مرکزی خبر با تاکید بر نظریه برجسته سازی در word دارای 132 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد …

Read More »

تحقیق میزان رضایتمندی کارفرمایان از ارتباطات انسانی کارکنان در word

 تحقیق میزان رضایتمندی کارفرمایان از ارتباطات انسانی کارکنان در word دارای 182 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد تحقیق میزان رضایتمندی کارفرمایان از ارتباطات انسانی کارکنان در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده …

Read More »

پایان نامه پیاده سازی بلادرنگ کدک صحبت استاندارد G.728 بر روی پردازنده TMS320C5402 در word

 پایان نامه پیاده سازی بلادرنگ کدک صحبت استاندارد G.728 بر روی پردازنده TMS320C5402 در word دارای 103 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد پایان نامه پیاده سازی بلادرنگ کدک صحبت استاندارد G.728 بر روی …

Read More »

مقاله چیپهای خانواده ی DSP و کدینگ G729 در word

 مقاله چیپهای خانواده ی DSP و کدینگ G729 در word دارای 48 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله چیپهای خانواده ی DSP و کدینگ G729 در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده …

Read More »