Home / برنامه ريزي درسي

برنامه ريزي درسي

پایان نامه بررسی رابطه بین روشهای تدریس معلم در کلاس با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در word

 پایان نامه بررسی رابطه بین روشهای تدریس معلم در کلاس با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در word دارای 133 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد پایان نامه بررسی رابطه بین روشهای تدریس معلم در …

Read More »

تحقیق تهدیدات و معضلات موبایل (تلفن همراه ) در مدارس در word

 تحقیق تهدیدات و معضلات موبایل (تلفن همراه ) در مدارس در word دارای 53 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد تحقیق تهدیدات و معضلات موبایل (تلفن همراه ) در مدارس در word  کاملا فرمت …

Read More »

تحقیق میزان اثر بخشی روش تدریس فعال همیاری بر میزان یادگیری و پیشرفت تحصلیی در word

 تحقیق میزان اثر بخشی روش تدریس فعال همیاری بر میزان یادگیری و پیشرفت تحصلیی در word دارای 70 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد تحقیق میزان اثر بخشی روش تدریس فعال همیاری بر میزان …

Read More »

مقاله توجه به رویکرد سیستمی چه تلاشهایی را برای برنامه‌ ریز ایجاد می‌کند در word

 مقاله توجه به رویکرد سیستمی چه تلاشهایی را برای برنامه‌ ریز ایجاد می‌کند در word دارای 44 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله توجه به رویکرد سیستمی چه تلاشهایی را برای برنامه‌ ریز …

Read More »

تحقیق نیازهای دانش آموزان برای انتخاب بهینه رشته تحصیلی در مقطع متوسطه در word

 تحقیق نیازهای دانش آموزان برای انتخاب بهینه رشته تحصیلی در مقطع متوسطه در word دارای 101 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد تحقیق نیازهای دانش آموزان برای انتخاب بهینه رشته تحصیلی در مقطع متوسطه …

Read More »

تحقیق بررسی و ارزیابی برنامه آموزش زبان انگلیسی در سطح دانشگاه هوایی در word

 تحقیق بررسی و ارزیابی برنامه آموزش زبان انگلیسی در سطح دانشگاه هوایی در word دارای 77 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد تحقیق بررسی و ارزیابی برنامه آموزش زبان انگلیسی در سطح دانشگاه هوایی …

Read More »

مقاله مطالعه عوامل مؤثر در افزایش مهارت نوشتن خلاق در دانش آموزان متوسطه در word

 مقاله مطالعه عوامل مؤثر در افزایش مهارت نوشتن خلاق در دانش آموزان متوسطه در word دارای 136 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله مطالعه عوامل مؤثر در افزایش مهارت نوشتن خلاق در دانش …

Read More »

تجربیات تدریس و مشکلات و چالش های اداره کلاس در word

 تجربیات تدریس و مشکلات و چالش های اداره کلاس در word دارای 40 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد تجربیات تدریس و مشکلات و چالش های اداره کلاس در word  کاملا فرمت بندی و …

Read More »