Home / دندانپزشکي

دندانپزشکي

تعیین میزان استئواینتگریشن و بررسی اپیتلیوم در سطح ایمپلنت به روش بدون فلپ در پنج گروه مختلف در word

 تعیین میزان استئواینتگریشن و بررسی اپیتلیوم در سطح ایمپلنت به روش بدون فلپ در پنج گروه مختلف در word دارای 95 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد تعیین میزان استئواینتگریشن و بررسی اپیتلیوم در سطح ایمپلنت به …

Read More »

تحقیق بررسی سرامیک های مورد استفاده در دندانسازی در word

 تحقیق بررسی سرامیک های مورد استفاده در دندانسازی در word دارای 61 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد تحقیق بررسی سرامیک های مورد استفاده در دندانسازی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده …

Read More »

مقاله بررسی نیاز به درمان های ارتودنسی در دانش آموزان 16در14 ساله در word

 مقاله بررسی نیاز به درمان های ارتودنسی در دانش آموزان 16در14 ساله در word دارای 57 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله بررسی نیاز به درمان های ارتودنسی در دانش آموزان 16در14 ساله …

Read More »

مقاله بررسی پذیرش تکنیکهای کنترل رفتاری از سوی والدین مراجعه کننده به بخش کودکان در word

 مقاله بررسی پذیرش تکنیکهای کنترل رفتاری از سوی والدین مراجعه کننده به بخش کودکان در word دارای 63 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله بررسی پذیرش تکنیکهای کنترل رفتاری از سوی والدین مراجعه …

Read More »