Breaking News
Home / اقتصاد (page 21)

اقتصاد

مقاله قرارداد کار و شرایط آن در word

 مقاله قرارداد کار و شرایط آن در word دارای 89 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله قرارداد کار و شرایط آن در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و …

Read More »

بررسی دگرگونی های صادرات و اقتصاد كشور در word

 بررسی دگرگونی های صادرات و اقتصاد كشور در word دارای 70 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد بررسی دگرگونی های صادرات و اقتصاد كشور در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد …

Read More »

مقاله اقتصاد ایران در word

 مقاله اقتصاد ایران در word دارای 183 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله اقتصاد ایران در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. این پروژه …

Read More »

مقاله برداشت اقتصاد نهادگرا و مطالعه اقتصاد اسلامی در word

 مقاله برداشت اقتصاد نهادگرا و مطالعه اقتصاد اسلامی در word دارای 23 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله برداشت اقتصاد نهادگرا و مطالعه اقتصاد اسلامی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده …

Read More »

مقاله بورس فلزات در word

 مقاله بورس فلزات در word دارای 113 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله بورس فلزات در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. این پروژه …

Read More »

تحقیق علل عدم اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده و بیان علل تعلیق این قانون در word

 تحقیق علل عدم اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده و بیان علل تعلیق این قانون در word دارای 15 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد تحقیق علل عدم اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده …

Read More »

مقاله ارزش افزوده اقتصادی (EVA) و نرخ بازده دارائی‌ها (ROA) در word

 مقاله ارزش افزوده اقتصادی (EVA) و نرخ بازده دارائی‌ها (ROA) در word دارای 29 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله ارزش افزوده اقتصادی (EVA) و نرخ بازده دارائی‌ها (ROA) در word  کاملا فرمت …

Read More »

بررسی تطبیقی مبانی نظری توسعه اقتصادی در غرب با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در word

 بررسی تطبیقی مبانی نظری توسعه اقتصادی در غرب با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در word دارای 52 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد بررسی تطبیقی مبانی نظری توسعه اقتصادی در غرب با قانون …

Read More »

بررسی تامین مالی و سرمایه در word

 بررسی تامین مالی و سرمایه در word دارای 153 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد بررسی تامین مالی و سرمایه در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی …

Read More »

مقاله اولین گزارش ملی تجارت الکترونیکی در ایران در word

 مقاله اولین گزارش ملی تجارت الکترونیکی در ایران در word دارای 57 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله اولین گزارش ملی تجارت الکترونیکی در ایران در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده …

Read More »