Home / اقتصاد (page 5)

اقتصاد

مقاله بورس در word

 مقاله بورس در word دارای 56 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله بورس در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. این پروژه توسط مرکز …

Read More »

پایان نامه تأمین اجتماعی ،بیمه و حوادث ناشی از کار در word

 پایان نامه تأمین اجتماعی ،بیمه و حوادث ناشی از کار در word دارای 176 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد پایان نامه تأمین اجتماعی ،بیمه و حوادث ناشی از کار در word  کاملا فرمت …

Read More »

مقاله بررسی وضعیت فعلی مدیریت بازار فیروزه صادراتی استان خراسان و ارائه راهکارههای مناسب جهت افزایش صادرات مصنوعات فیروزه ای در word

 مقاله بررسی وضعیت فعلی مدیریت بازار فیروزه صادراتی استان خراسان و ارائه راهکارههای مناسب جهت افزایش صادرات مصنوعات فیروزه ای در word دارای 115 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله بررسی وضعیت فعلی …

Read More »

بررسی مشکلات پیاده سازی بودجه بندی عملیاتی و ارائه راهکار مناسب در بانک ها در word

 بررسی مشکلات پیاده سازی بودجه بندی عملیاتی و ارائه راهکار مناسب در بانک ها در word دارای 150 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد بررسی مشکلات پیاده سازی بودجه بندی عملیاتی و ارائه راهکار …

Read More »

تاثیر اقتصادی مسجد جامع بر شهر یزد در word

 تاثیر اقتصادی مسجد جامع بر شهر یزد در word دارای 65 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد تاثیر اقتصادی مسجد جامع بر شهر یزد در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد …

Read More »

بررسی مجتمع تجاری آرمان در word

 بررسی مجتمع تجاری آرمان در word دارای 95 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد بررسی مجتمع تجاری آرمان در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. …

Read More »

مقاله برنامه و بودجه بازاریابی در word

 مقاله برنامه و بودجه بازاریابی در word دارای 21 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله برنامه و بودجه بازاریابی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی …

Read More »

مقاله تخمین مدل و استنتاج آماری در word

 مقاله تخمین مدل و استنتاج آماری در word دارای 26 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله تخمین مدل و استنتاج آماری در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و …

Read More »

مقاله بررسی دگرگونی های صادرات و اقتصاد کشور در word

 مقاله بررسی دگرگونی های صادرات و اقتصاد کشور در word دارای 68 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله بررسی دگرگونی های صادرات و اقتصاد کشور در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده …

Read More »

مقاله بررسی‌ اثر‌ صادرات‌ غیرنفتی‌ بر رشد اقتصادی‌ در ایران‌ در word

 مقاله بررسی‌ اثر‌ صادرات‌ غیرنفتی‌ بر رشد اقتصادی‌ در ایران‌ در word دارای 23 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله بررسی‌ اثر‌ صادرات‌ غیرنفتی‌ بر رشد اقتصادی‌ در ایران‌ در word  کاملا فرمت …

Read More »