Home / مديريت آموزشي

مديريت آموزشي

مقاله برنامه ریزی استراتژیک در نظام آموزشی در word

 مقاله برنامه ریزی استراتژیک در نظام آموزشی در word دارای 28 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله برنامه ریزی استراتژیک در نظام آموزشی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد …

Read More »

مقاله برنامه درسی، ابزاری برای نیل به تربیت اخلاقی در word

 مقاله برنامه درسی، ابزاری برای نیل به تربیت اخلاقی در word دارای 29 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله برنامه درسی، ابزاری برای نیل به تربیت اخلاقی در word  کاملا فرمت بندی و …

Read More »

مقاله آموزش و یادگیری سازمانی بهره وری نیروی انسانی در آموزش و پرورش در word

 مقاله آموزش و یادگیری سازمانی بهره وری نیروی انسانی در آموزش و پرورش در word دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله آموزش و یادگیری سازمانی بهره وری نیروی انسانی در آموزش …

Read More »

مقاله برنامه ریزی درسی در word

 مقاله برنامه ریزی درسی در word دارای 21 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله برنامه ریزی درسی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. …

Read More »

مقاله روش های تدریس در word

 مقاله روش های تدریس در word دارای 25 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله روش های تدریس در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. …

Read More »

تجربیات تدریس دبیر الهیات (ویژه ارتقاء شغلی ) در word

 تجربیات تدریس دبیر الهیات (ویژه ارتقاء شغلی ) در word دارای 55 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد تجربیات تدریس دبیر الهیات (ویژه ارتقاء شغلی ) در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده …

Read More »

مقاله نیازهای انسانی در word

 مقاله نیازهای انسانی در word دارای 87 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله نیازهای انسانی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. این پروژه …

Read More »

تحقیق کارشناسی بررسی مسائل و مشکلات مدیران گروه های آموزشی در word

 تحقیق کارشناسی بررسی مسائل و مشکلات مدیران گروه های آموزشی در word دارای 71 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد تحقیق کارشناسی بررسی مسائل و مشکلات مدیران گروه های آموزشی در word  کاملا فرمت …

Read More »

تحقیق بررسی تاثیر استفاده از وسایل کمک آموزشی در word

 تحقیق بررسی تاثیر استفاده از وسایل کمک آموزشی در word دارای 89 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد تحقیق بررسی تاثیر استفاده از وسایل کمک آموزشی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده …

Read More »

تحقیق بررسی میزان اشتغال مدیران به وظایف در word

 تحقیق بررسی میزان اشتغال مدیران به وظایف در word دارای 64 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد تحقیق بررسی میزان اشتغال مدیران به وظایف در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد …

Read More »