Home / آموزش (page 4)

آموزش

بررسی تاریخ مذهب شیعه در مکه و مدینه در word

 بررسی تاریخ مذهب شیعه در مکه و مدینه در word دارای 41 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد بررسی تاریخ مذهب شیعه در مکه و مدینه در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده …

Read More »

ارزشیابی کیفی و بازخوردهای یادگیری – یاددهی در word

 ارزشیابی کیفی و بازخوردهای یادگیری – یاددهی در word دارای 24 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد ارزشیابی کیفی و بازخوردهای یادگیری – یاددهی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد …

Read More »

امام غایب (ع) و سیر تاریخی مسئله غیبت امام زمان (ع) در word

 امام غایب (ع) و سیر تاریخی مسئله غیبت امام زمان (ع) در word دارای 41 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد امام غایب (ع) و سیر تاریخی مسئله غیبت امام زمان (ع) در word  …

Read More »

بررسی لزوم اتحاد ملی و انسجـام اسلامی از دیدگاه آیات و روایات اسلامی در word

 بررسی لزوم اتحاد ملی و انسجـام اسلامی از دیدگاه آیات و روایات اسلامی در word دارای 31 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد بررسی لزوم اتحاد ملی و انسجـام اسلامی از دیدگاه آیات و …

Read More »

مقاله اهداف تربیت را از دو منظر درون دینی و برون دینی در word

 مقاله اهداف تربیت را از دو منظر درون دینی و برون دینی در word دارای 47 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله اهداف تربیت را از دو منظر درون دینی و برون دینی …

Read More »

سیری در وصیت نامه شهیدان در word

 سیری در وصیت نامه شهیدان در word دارای 148 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد سیری در وصیت نامه شهیدان در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی …

Read More »

تحقیق موانع استفاده از روشهای نوین آموزشی توسط دبیران در word

 تحقیق موانع استفاده از روشهای نوین آموزشی توسط دبیران در word دارای 140 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد تحقیق موانع استفاده از روشهای نوین آموزشی توسط دبیران در word  کاملا فرمت بندی و …

Read More »

بررسی واژه یتیم درقرآن کریم در word

 بررسی واژه یتیم درقرآن کریم در word دارای 107 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد بررسی واژه یتیم درقرآن کریم در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی …

Read More »

دیدگاه شیعه و سنی درباره ولایت فقیه در word

 دیدگاه شیعه و سنی درباره ولایت فقیه در word دارای 177 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد دیدگاه شیعه و سنی درباره ولایت فقیه در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد …

Read More »

نقد و بررسی دیوان سید رضی (ره) در word

 نقد و بررسی دیوان سید رضی (ره) در word دارای 149 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد نقد و بررسی دیوان سید رضی (ره) در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد …

Read More »