Home / آموزش ابتدايي

آموزش ابتدايي

تحقیق روش های نوین تدریس در word

 تحقیق روش های نوین تدریس در word دارای 57 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد تحقیق روش های نوین تدریس در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی …

Read More »

تجربیات تدوین شده در زمینه تدریس در word

 تجربیات تدوین شده در زمینه تدریس در word دارای 61 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد تجربیات تدوین شده در زمینه تدریس در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و …

Read More »

تجربیات مدون آموزشی نقش معلمان و مدرسه در پرورش خلاقیت و نوآوری در دانش آموزان در word

 تجربیات مدون آموزشی نقش معلمان و مدرسه در پرورش خلاقیت و نوآوری در دانش آموزان در word دارای 58 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد تجربیات مدون آموزشی نقش معلمان و مدرسه در پرورش …

Read More »

تجربیات دوران آموزشی معلمی ویژه ارتقاء شغلی در word

 تجربیات دوران آموزشی معلمی ویژه ارتقاء شغلی در word دارای 39 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد تجربیات دوران آموزشی معلمی ویژه ارتقاء شغلی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد …

Read More »

تحقیق بررسی راهکارهای افزایش سرعت روان خوانی در فراگیران پایه ی اول ابتدایی در word

 تحقیق بررسی راهکارهای افزایش سرعت روان خوانی در فراگیران پایه ی اول ابتدایی در word دارای 40 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد تحقیق بررسی راهکارهای افزایش سرعت روان خوانی در فراگیران پایه ی …

Read More »

تجربیات معلم در مورد مشکلات ریاضی،فارسی،مشکلات رفتاری و اخلاقی دانش آموزان در word

 تجربیات معلم در مورد مشکلات ریاضی،فارسی،مشکلات رفتاری و اخلاقی دانش آموزان در word دارای 41 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد تجربیات معلم در مورد مشکلات ریاضی،فارسی،مشکلات رفتاری و اخلاقی دانش آموزان در word  …

Read More »

مقاله آموزش بزرگسالان در word

 مقاله آموزش بزرگسالان در word دارای 27 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله آموزش بزرگسالان در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. این پروژه …

Read More »

تحقیق عوامل مؤثر بر عملکرد مدیران آموزشی مراکز دانش آموزان عقب مانده ذهنی در word

 تحقیق عوامل مؤثر بر عملکرد مدیران آموزشی مراکز دانش آموزان عقب مانده ذهنی در word دارای 75 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد تحقیق عوامل مؤثر بر عملکرد مدیران آموزشی مراکز دانش آموزان عقب …

Read More »

تحقیق نقش فناوری اطلاعات در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در word

 تحقیق نقش فناوری اطلاعات در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در word دارای 195 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد تحقیق نقش فناوری اطلاعات در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در word  کاملا فرمت بندی و …

Read More »

مقاله عوامل مؤثر بر یادگیری در word

 مقاله عوامل مؤثر بر یادگیری در word دارای 48 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله عوامل مؤثر بر یادگیری در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی …

Read More »