Home / آموزش ابتدايي (page 2)

آموزش ابتدايي

تحقیق نقش فناوری اطلاعات در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در word

 تحقیق نقش فناوری اطلاعات در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در word دارای 195 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد تحقیق نقش فناوری اطلاعات در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در word  کاملا فرمت بندی و …

Read More »

مقاله عوامل مؤثر بر یادگیری در word

 مقاله عوامل مؤثر بر یادگیری در word دارای 48 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله عوامل مؤثر بر یادگیری در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی …

Read More »

تجربیات مدون عوامل موثر در یادگیری دانش آموزان ( ویژه ارتقاء شغلی معلمان ) در word

 تجربیات مدون عوامل موثر در یادگیری دانش آموزان ( ویژه ارتقاء شغلی معلمان ) در word دارای 59 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد تجربیات مدون عوامل موثر در یادگیری دانش آموزان ( ویژه …

Read More »

تجربیات مدون بررسی نقش اختلالات خواندن و نوشتن در میزان یادگیری دانش آموزان در word

 تجربیات مدون بررسی نقش اختلالات خواندن و نوشتن در میزان یادگیری دانش آموزان در word دارای 66 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد تجربیات مدون بررسی نقش اختلالات خواندن و نوشتن در میزان یادگیری …

Read More »

مقاله بررسی تاثیر دوره پیش دبستانی بر پیشرفت تحصیلی دختر در word

 مقاله بررسی تاثیر دوره پیش دبستانی بر پیشرفت تحصیلی دختر در word دارای 95 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله بررسی تاثیر دوره پیش دبستانی بر پیشرفت تحصیلی دختر در word  کاملا فرمت …

Read More »

تحقیق بررسی و شناخت راههای مناسب ، ترغیب و تشویق دانش آموزان در word

 تحقیق بررسی و شناخت راههای مناسب ، ترغیب و تشویق دانش آموزان در word دارای 101 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد تحقیق بررسی و شناخت راههای مناسب ، ترغیب و تشویق دانش آموزان …

Read More »

مقاله اختلال یادگیری در نوشتن در word

 مقاله اختلال یادگیری در نوشتن در word دارای 30 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله اختلال یادگیری در نوشتن در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی …

Read More »

پایان نامه بررسی راهکارهای ایجاد انگیزه درمعلمان برای استفاده از روش های نوین آموزشی در word

 پایان نامه بررسی راهکارهای ایجاد انگیزه درمعلمان برای استفاده از روش های نوین آموزشی در word دارای 189 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد پایان نامه بررسی راهکارهای ایجاد انگیزه درمعلمان برای استفاده از …

Read More »

تحقیق چالش ها و مشکلات یک معلم در word

 تحقیق چالش ها و مشکلات یک معلم در word دارای 103 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد تحقیق چالش ها و مشکلات یک معلم در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد …

Read More »

تحقیق نقش مدرسه در رشد در word

 تحقیق نقش مدرسه در رشد در word دارای 40 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد تحقیق نقش مدرسه در رشد در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی …

Read More »