Home / آموزش ابتدايي (page 4)

آموزش ابتدايي

تحقیق روش های فعال کردن کلاس ریاضی و علاقمند کردن دانش آموزان به درس ریاضی در word

 تحقیق روش های فعال کردن کلاس ریاضی و علاقمند کردن دانش آموزان به درس ریاضی در word دارای 59 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد تحقیق روش های فعال کردن کلاس ریاضی و علاقمند …

Read More »

مقاله ارزشیابی پیشرفت تحصیلی ( کیفی – یادگیری ) در word

 مقاله ارزشیابی پیشرفت تحصیلی ( کیفی – یادگیری ) در word دارای 30 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله ارزشیابی پیشرفت تحصیلی ( کیفی – یادگیری ) در word  کاملا فرمت بندی و …

Read More »

بررسی روش‌های مؤثر کاربرد رایانه در ایجاد و رشد خلاقیت در word

 بررسی روش‌های مؤثر کاربرد رایانه در ایجاد و رشد خلاقیت در word دارای 120 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد بررسی روش‌های مؤثر کاربرد رایانه در ایجاد و رشد خلاقیت در word  کاملا فرمت …

Read More »

تجربیات مدون ادبیات فارسی در سند تحول بنیادین و روش تدریس ادبیات فارسی در word

 تجربیات مدون ادبیات فارسی در سند تحول بنیادین و روش تدریس ادبیات فارسی در word دارای 57 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد تجربیات مدون ادبیات فارسی در سند تحول بنیادین و روش تدریس …

Read More »

مقاله انگیزش در کلاس درس در word

 مقاله انگیزش در کلاس درس در word دارای 42 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله انگیزش در کلاس درس در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی …

Read More »

تحقیق بررسی رابطه نگرش سلطه گرایانه والدین با میزان تمایل به پرخاشگری در مدارس در word

 تحقیق بررسی رابطه نگرش سلطه گرایانه والدین با میزان تمایل به پرخاشگری در مدارس در word دارای 56 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد تحقیق بررسی رابطه نگرش سلطه گرایانه والدین با میزان تمایل …

Read More »

تحقیق مقایسه پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پسر مقطع ابتدایی دارای معلم مرد و زن در شهر تهران در word

 تحقیق مقایسه پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پسر مقطع ابتدایی دارای معلم مرد و زن در شهر تهران در word دارای 80 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد تحقیق مقایسه پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پسر …

Read More »

تحقیق مطالعه نگرش معلمان نسبت به آموزش های ضمن خدمت از راه دور در word

 تحقیق مطالعه نگرش معلمان نسبت به آموزش های ضمن خدمت از راه دور در word دارای 160 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد تحقیق مطالعه نگرش معلمان نسبت به آموزش های ضمن خدمت از …

Read More »

تجربیاتی پیرامون ویژگی ها و شرایط ایده آل مدرسه ، معلمان و دانش آموزان در word

 تجربیاتی پیرامون ویژگی ها و شرایط ایده آل مدرسه ، معلمان و دانش آموزان در word دارای 56 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد تجربیاتی پیرامون ویژگی ها و شرایط ایده آل مدرسه ، …

Read More »

مقاله اثرات تکلیف شب برای دانش آموزان در word

 مقاله اثرات تکلیف شب برای دانش آموزان در word دارای 137 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله اثرات تکلیف شب برای دانش آموزان در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد …

Read More »