Home / انگليسي با ترجمه (page 3)

انگليسي با ترجمه

مقاله انگلیسی درمان ایدز HIV با ترجمه فارسی در word

 مقاله انگلیسی درمان ایدز HIV با ترجمه فارسی در word دارای 34 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله انگلیسی درمان ایدز HIV با ترجمه فارسی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده …

Read More »

مقاله انگلیسی ارتباط سطوح ویتامین D با فشار خون در جمعیت دو نژادی با ترجمه فارسی در word

 مقاله انگلیسی ارتباط سطوح ویتامین D با فشار خون در جمعیت دو نژادی با ترجمه فارسی در word دارای 24 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله انگلیسی ارتباط سطوح ویتامین D با فشار …

Read More »

مقاله انگلیسی رابطه بین مدیریت درآمد عملکردهای آینده با ترجمه فارسی در word

 مقاله انگلیسی رابطه بین مدیریت درآمد عملکردهای آینده با ترجمه فارسی در word دارای 67 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله انگلیسی رابطه بین مدیریت درآمد عملکردهای آینده با ترجمه فارسی در word  …

Read More »

مقاله انگلیسی اثر عمق خاک روی پاسخ لرزه ای غیرارتجاعی سازه ها با ترجمه فارسی در word

 مقاله انگلیسی اثر عمق خاک روی پاسخ لرزه ای غیرارتجاعی سازه ها با ترجمه فارسی در word دارای 52 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله انگلیسی اثر عمق خاک روی پاسخ لرزه ای …

Read More »

مقاله انگلیسی عوامل اعتماد تاثیرگذار بر اعضای جامعه در جوامع مجازی با ترجمه فارسی در word

 مقاله انگلیسی عوامل اعتماد تاثیرگذار بر اعضای جامعه در جوامع مجازی با ترجمه فارسی در word دارای 26 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله انگلیسی عوامل اعتماد تاثیرگذار بر اعضای جامعه در جوامع …

Read More »

مقاله انگلیسی توسعه روشهای مراقبتی درCOPD با ترجمه فارسی در word

 مقاله انگلیسی توسعه روشهای مراقبتی درCOPD با ترجمه فارسی در word دارای 11 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله انگلیسی توسعه روشهای مراقبتی درCOPD با ترجمه فارسی در word  کاملا فرمت بندی و …

Read More »

مقاله انگلیسی پایداری و تغییر در حسابرسی مدیریتی درطی زمان – یک قرن شواهد موجود از Guinness‌ با ترجمه فارسی در word

 مقاله انگلیسی پایداری و تغییر در حسابرسی مدیریتی درطی زمان – یک قرن شواهد موجود از Guinness‌ با ترجمه فارسی در word دارای 56 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله انگلیسی پایداری و …

Read More »

مقاله انگلیسی راهنمای مراحل جنین شناسی قلب جوجه با ترجمه فارسی در word

 مقاله انگلیسی راهنمای مراحل جنین شناسی قلب جوجه با ترجمه فارسی در word دارای 75 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله انگلیسی راهنمای مراحل جنین شناسی قلب جوجه با ترجمه فارسی در word  …

Read More »

مقاله بررسی در مورد سیستم پرداخت ودستمزد با ترجمه فارسی در word

 مقاله بررسی در مورد سیستم پرداخت ودستمزد با ترجمه فارسی در word دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله بررسی در مورد سیستم پرداخت ودستمزد با ترجمه فارسی در word  کاملا فرمت …

Read More »

مقاله انگلیسی کیفیت درآمد هدف و تصمیمات تحویل گیرنده پیشنهاد کننده با ترجمه فارسی در word

 مقاله انگلیسی کیفیت درآمد هدف و تصمیمات تحویل گیرنده پیشنهاد کننده با ترجمه فارسی در word دارای 90 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله انگلیسی کیفیت درآمد هدف و تصمیمات تحویل گیرنده پیشنهاد …

Read More »