Home / file

file

پایان نامه ویژگی های شخصیتی مردان مصرف کننده داروهای روان پزشکی با مردان غیر مصرف کننده داروهای … در word

توجه : این پروژه به صورت فایل PDF (پی دی اف) ارائه میگردد  پایان نامه ویژگی های شخصیتی مردان مصرف کننده داروهای روان پزشکی با مردان غیر مصرف کننده داروهای … در word دارای 107 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در PDF می باشد و آماده …

Read More »

پایان نامه ارزیابی عملکرد به روش ترکیبی AHP،BSC و TOPSIS در word

 پایان نامه ارزیابی عملکرد به روش ترکیبی AHP،BSC و TOPSIS در word دارای 108 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد پایان نامه ارزیابی عملکرد به روش ترکیبی AHP،BSC و TOPSIS در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم …

Read More »

پرسشنامه ارزیابی ابعاد مدیریت دانش در سازمان در word

 پرسشنامه ارزیابی ابعاد مدیریت دانش در سازمان در word دارای 4 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد پرسشنامه ارزیابی ابعاد مدیریت دانش در سازمان در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز …

Read More »

پایان نامه ارزیابی مشتری مداری بر اساس مدل سروکوال در شهرداری های استان مازندراندر مطالعه موردی در word

توجه : این پروژه به صورت فایل PDF (پی دی اف) ارائه میگردد  پایان نامه ارزیابی مشتری مداری بر اساس مدل سروکوال در شهرداری های استان مازندراندر مطالعه موردی در word دارای 207 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در PDF می باشد و آماده پرینت یا …

Read More »

تئوری محدودیتها و کاربردهای آن در word

 تئوری محدودیتها و کاربردهای آن در word دارای 39 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد تئوری محدودیتها و کاربردهای آن در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. این …

Read More »

مقاله بهبود مدیریت كیفیت در زنجیره تامین به كمك فن آوری اطلاعات در word

توجه : این پروژه به صورت فایل PDF (پی دی اف) ارائه میگردد  مقاله بهبود مدیریت كیفیت در زنجیره تامین به كمك فن آوری اطلاعات در word دارای 11 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در PDF می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل پی …

Read More »

کتاب قلعه حیوانات در word

توجه : این پروژه به صورت فایل PDF (پی دی اف) ارائه میگردد  کتاب قلعه حیوانات در word دارای 234 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در PDF می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل پی دی اف کتاب قلعه حیوانات در word  کاملا فرمت …

Read More »

پایان نامه بررسی و تعیین شاخصهای ارزیابی عملکرد مدیران میانی در word

 پایان نامه بررسی و تعیین شاخصهای ارزیابی عملکرد مدیران میانی در word دارای 145 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد پایان نامه بررسی و تعیین شاخصهای ارزیابی عملکرد مدیران میانی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم …

Read More »

پایان نامه توسعه الگوریتم بهینه سازی اجتماعی و بررسی كارایی آن در word

توجه : این پروژه به صورت فایل PDF (پی دی اف) ارائه میگردد  پایان نامه توسعه الگوریتم بهینه سازی اجتماعی و بررسی كارایی آن در word دارای 103 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در PDF می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل پی دی …

Read More »