Breaking News
Home / زبان هاي خارجي

زبان هاي خارجي

تجربیات مدون تدریس زبان انگلیسی در word

 تجربیات مدون تدریس زبان انگلیسی در word دارای 30 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد تجربیات مدون تدریس زبان انگلیسی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. این …

Read More »

مقاله آموزش عربی در word

 مقاله آموزش عربی در word دارای 138 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله آموزش عربی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. این پروژه توسط مرکز مرکز …

Read More »

تحقیق رایگان کلمات مرکب در word

 تحقیق رایگان کلمات مرکب در word دارای 4 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد تحقیق رایگان کلمات مرکب در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. این پروژه توسط …

Read More »

?پروژه ترجمه ی صفحات 391 تا 414 کتاب زبانشناسی کاربردی در word

 ?پروژه ترجمه ی صفحات 391 تا 414 کتاب زبانشناسی کاربردی در word دارای 54 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد ?پروژه ترجمه ی صفحات 391 تا 414 کتاب زبانشناسی کاربردی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم …

Read More »

تحقیق ماذا تفعل فی الحالات التالیه ؟ در word

 تحقیق ماذا تفعل فی الحالات التالیه ؟ در word دارای 20 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد تحقیق ماذا تفعل فی الحالات التالیه ؟ در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز …

Read More »

(کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات عرب (M.Sc) )اقوالُ عُلماءِ اللغه حول الترادف فی اللغه العربیه و ذکر نماذجَ من الترادف در word

 (کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات عرب (M.Sc) )اقوالُ عُلماءِ اللغه حول الترادف فی اللغه العربیه و ذکر نماذجَ من الترادف در word دارای 190 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد (کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات …

Read More »

تحقیق أکذوبه إنجیل برنابا در word

 تحقیق أکذوبه إنجیل برنابا در word دارای 24 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد تحقیق أکذوبه إنجیل برنابا در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. این پروژه توسط …

Read More »

تحقیق عربی سال سوم راهنمایی درس پنجم در word

 تحقیق عربی سال سوم راهنمایی درس پنجم در word دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد تحقیق عربی سال سوم راهنمایی درس پنجم در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز …

Read More »

تحقیق سرد و قطبیدر Polar climate در word

 تحقیق سرد و قطبیدر Polar climate در word دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد تحقیق سرد و قطبیدر Polar climate در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می …

Read More »

تحقیق زبان (گرامر) در word

 تحقیق زبان (گرامر) در word دارای 44 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد تحقیق زبان (گرامر) در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. این پروژه توسط مرکز مرکز …

Read More »