Home / مديريت صنعتي

مديريت صنعتي

مقاله بررسی صادرات غیرنفتی در word

 مقاله بررسی صادرات غیرنفتی در word دارای 87 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله بررسی صادرات غیرنفتی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. …

Read More »

مقاله مدیریت صنعتی و جایگاه آن در word

 مقاله مدیریت صنعتی و جایگاه آن در word دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله مدیریت صنعتی و جایگاه آن در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و …

Read More »

پایان نامه ارتباط بین نابی، چابکی سازمانی و رقابت پذیری سازمانی در word

 پایان نامه ارتباط بین نابی، چابکی سازمانی و رقابت پذیری سازمانی در word دارای 223 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد پایان نامه ارتباط بین نابی، چابکی سازمانی و رقابت پذیری سازمانی در word  …

Read More »

مدل ارزیابی EFQM و بررسی آن در شرکت فنی فتح در word

 مدل ارزیابی EFQM و بررسی آن در شرکت فنی فتح در word دارای 115 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مدل ارزیابی EFQM و بررسی آن در شرکت فنی فتح در word  کاملا فرمت …

Read More »

گزارش کارآموزی مراحل تولید دارو و ارزیابی کار و زمان در شرکت داروسازی در word

 گزارش کارآموزی مراحل تولید دارو و ارزیابی کار و زمان در شرکت داروسازی در word دارای 99 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد گزارش کارآموزی مراحل تولید دارو و ارزیابی کار و زمان در …

Read More »

گزارش کارآموزی بررسی نقش مدیریت و مباحث کنترل پروژه در شرکت های ساختمانی در word

 گزارش کارآموزی بررسی نقش مدیریت و مباحث کنترل پروژه در شرکت های ساختمانی در word دارای 92 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد گزارش کارآموزی بررسی نقش مدیریت و مباحث کنترل پروژه در شرکت …

Read More »

مقاله ارزیابی کار و زمان تلویزیون های پارس الکتریک در word

 مقاله ارزیابی کار و زمان تلویزیون های پارس الکتریک در word دارای 84 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله ارزیابی کار و زمان تلویزیون های پارس الکتریک در word  کاملا فرمت بندی و …

Read More »

مقاله سنجش میزان آمادگی شرکت آب منطقه ای استان یزد جهت اجرای سیستم ERP در word

 مقاله سنجش میزان آمادگی شرکت آب منطقه ای استان یزد جهت اجرای سیستم ERP در word دارای 160 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله سنجش میزان آمادگی شرکت آب منطقه ای استان یزد …

Read More »

مقاله کارگاه مهارتهای عمومی مدیریت در word

 مقاله کارگاه مهارتهای عمومی مدیریت در word دارای 66 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله کارگاه مهارتهای عمومی مدیریت در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی …

Read More »