Home / فقه و حقوق اسلامي

فقه و حقوق اسلامي

ازآستین طبیبان ، قولی درمسئولیت مدنی پزشكان در word

 ازآستین طبیبان ، قولی درمسئولیت مدنی پزشكان در word دارای 35 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد ازآستین طبیبان ، قولی درمسئولیت مدنی پزشكان در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز …

Read More »

حقوق بشر(جمهوری اسلامی افغانستان) در word

 حقوق بشر(جمهوری اسلامی افغانستان) در word دارای 50 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد حقوق بشر(جمهوری اسلامی افغانستان) در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. این پروژه توسط …

Read More »

بحران اشتغال در افغانستان در word

 بحران اشتغال در افغانستان در word دارای 54 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد بحران اشتغال در افغانستان در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. این پروژه توسط …

Read More »

تحقیق آماده با عنوان کاهش سرمایه در شرکت های سهامی در word

 تحقیق آماده با عنوان کاهش سرمایه در شرکت های سهامی در word دارای 27 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد تحقیق آماده با عنوان کاهش سرمایه در شرکت های سهامی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم …

Read More »

پاورپوینت صفات خداوند در word

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد  پاورپوینت صفات خداوند در word دارای 31 اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در Power Point می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل پاور پوینت پاورپوینت صفات خداوند در word  کاملا فرمت بندی و …

Read More »

اثبات اهلیت حقوقی سازمان ملل متحد در word

 اثبات اهلیت حقوقی سازمان ملل متحد در word دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد اثبات اهلیت حقوقی سازمان ملل متحد در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می …

Read More »

‌اساسنامه صندوق بین‌المللی پول در word

 ‌اساسنامه صندوق بین‌المللی پول در word دارای 45 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد ‌اساسنامه صندوق بین‌المللی پول در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. این پروژه توسط …

Read More »

فرهنگ اخلاقی تربیتی معصومین و اخلاق جنسی مطهری در word

 فرهنگ اخلاقی تربیتی معصومین و اخلاق جنسی مطهری در word دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد فرهنگ اخلاقی تربیتی معصومین و اخلاق جنسی مطهری در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  …

Read More »

اماالحارصه در word

 اماالحارصه در word دارای 47 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد اماالحارصه در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه …

Read More »

مقام انسانی زن از نظر قرآن كریم در word

 مقام انسانی زن از نظر قرآن كریم در word دارای 35 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقام انسانی زن از نظر قرآن كریم در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز …

Read More »