Home / IT

IT

مقاله Spyware چیست؟ (نرم افزارهای جاسوسی) در word

 مقاله Spyware چیست؟ (نرم افزارهای جاسوسی) در word دارای 18 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله Spyware چیست؟ (نرم افزارهای جاسوسی) در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می …

Read More »

مقاله javaDON که یک سیستم خبره openدرsource در word

 مقاله javaDON که یک سیستم خبره openدرsource در word دارای 21 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله javaDON که یک سیستم خبره openدرsource در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز …

Read More »

تحقیق فشرده سازی صوت در word

 تحقیق فشرده سازی صوت در word دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد تحقیق فشرده سازی صوت در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. این پروژه توسط …

Read More »

مقاله C سی (زبان برنامه‌نویسی) در word

 مقاله C سی (زبان برنامه‌نویسی) در word دارای 17 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله C سی (زبان برنامه‌نویسی) در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. این …

Read More »

مقاله فناوری اطلاعات و کتابخانه در word

 مقاله فناوری اطلاعات و کتابخانه در word دارای 31 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله فناوری اطلاعات و کتابخانه در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. این …

Read More »

تحقیق تعریف از شبکه های کامپیوتری و مراحل نصب windows Server 2003 در word

 تحقیق تعریف از شبکه های کامپیوتری و مراحل نصب windows Server 2003 در word دارای 71 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد تحقیق تعریف از شبکه های کامپیوتری و مراحل نصب windows Server 2003 در word  کاملا …

Read More »

تحقیق رایگان تجارت الکترونیک در word

 تحقیق رایگان تجارت الکترونیک در word دارای 5 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد تحقیق رایگان تجارت الکترونیک در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. این پروژه توسط …

Read More »

مقاله Self system (خود پویایی) در word

 مقاله Self system (خود پویایی) در word دارای 7 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله Self system (خود پویایی) در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. این …

Read More »

تحقیق NAT در اینترنت در word

 تحقیق NAT در اینترنت در word دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد تحقیق NAT در اینترنت در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. این پروژه توسط …

Read More »

کنترل قطعات الکتریکی از طریق وب در word

 کنترل قطعات الکتریکی از طریق وب در word دارای 93 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد کنترل قطعات الکتریکی از طریق وب در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می …

Read More »