Home / IT

IT

تحقیق بازنگری C در word

 تحقیق بازنگری C در word دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد تحقیق بازنگری C در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. این پروژه توسط مرکز مرکز …

Read More »

تحقیق آموزش فتوشاپ 6 در word

 تحقیق آموزش فتوشاپ 6 در word دارای 99 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد تحقیق آموزش فتوشاپ 6 در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. این پروژه توسط …

Read More »

تحقیق فرآیند یکپارچه رشنال یا آریوپیدرRational Unified Process در word

 تحقیق فرآیند یکپارچه رشنال یا آریوپیدرRational Unified Process در word دارای 41 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد تحقیق فرآیند یکپارچه رشنال یا آریوپیدرRational Unified Process در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  …

Read More »

مقاله یادگیری مقدماتی ویندوز XP در word

 مقاله یادگیری مقدماتی ویندوز XP در word دارای 47 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله یادگیری مقدماتی ویندوز XP در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. این …

Read More »

?پروژه تجزیه و تحلیل سیستم فروش موبایل در word

 ?پروژه تجزیه و تحلیل سیستم فروش موبایل در word دارای 26 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد ?پروژه تجزیه و تحلیل سیستم فروش موبایل در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز …

Read More »

تحقیق مالتی مدیا بیلدر درMULTIMEDIA BUILDER در word

 تحقیق مالتی مدیا بیلدر درMULTIMEDIA BUILDER در word دارای 33 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد تحقیق مالتی مدیا بیلدر درMULTIMEDIA BUILDER در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می …

Read More »

مقاله Spyware چیست؟ (نرم افزارهای جاسوسی) در word

 مقاله Spyware چیست؟ (نرم افزارهای جاسوسی) در word دارای 18 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله Spyware چیست؟ (نرم افزارهای جاسوسی) در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می …

Read More »

مقاله javaDON که یک سیستم خبره openدرsource در word

 مقاله javaDON که یک سیستم خبره openدرsource در word دارای 21 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله javaDON که یک سیستم خبره openدرsource در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز …

Read More »

تحقیق فشرده سازی صوت در word

 تحقیق فشرده سازی صوت در word دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد تحقیق فشرده سازی صوت در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. این پروژه توسط …

Read More »

مقاله C سی (زبان برنامه‌نویسی) در word

 مقاله C سی (زبان برنامه‌نویسی) در word دارای 17 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله C سی (زبان برنامه‌نویسی) در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. این …

Read More »