Home / IT (page 10)

IT

مقاله روشی برای کنترل کیفیت کامپیوتری ، بر اساس سنجش مختصات سه بعدی در word

 مقاله روشی برای کنترل کیفیت کامپیوتری ، بر اساس سنجش مختصات سه بعدی در word دارای 20 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله روشی برای کنترل کیفیت کامپیوتری ، بر اساس سنجش مختصات سه بعدی در …

Read More »

تحقیق برخی از روشهای نفوذ به شبکه و راههای مقابله باآن در word

 تحقیق برخی از روشهای نفوذ به شبکه و راههای مقابله باآن در word دارای 33 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد تحقیق برخی از روشهای نفوذ به شبکه و راههای مقابله باآن در word  کاملا فرمت بندی …

Read More »

مقاله AESدرAKU:چارچوبی برای مقایسه و انتخاب روش های ارزیابی معماری نرم افزار در word

 مقاله AESدرAKU:چارچوبی برای مقایسه و انتخاب روش های ارزیابی معماری نرم افزار در word دارای 11 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله AESدرAKU:چارچوبی برای مقایسه و انتخاب روش های ارزیابی معماری نرم افزار در word  کاملا …

Read More »

مقاله رایگان گرافیک رایانه‌ای در word

 مقاله رایگان گرافیک رایانه‌ای در word دارای 4 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله رایگان گرافیک رایانه‌ای در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. این پروژه توسط …

Read More »

مقاله امضای دیجیتال (Digital Sign) در word

 مقاله امضای دیجیتال (Digital Sign) در word دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله امضای دیجیتال (Digital Sign) در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. این …

Read More »

تحقیق در مورد محدوده فرکانسی و استانداردهای RFID      در word

 تحقیق در مورد محدوده فرکانسی و استانداردهای RFID      در word دارای 104 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد تحقیق در مورد محدوده فرکانسی و استانداردهای RFID      در word  کاملا فرمت …

Read More »

تحقیق پروکسی ها در word

 تحقیق پروکسی ها در word دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد تحقیق پروکسی ها در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. این پروژه توسط مرکز مرکز …

Read More »

تحقیق اینترنت و آموزش از راه دور در word

 تحقیق اینترنت و آموزش از راه دور در word دارای 31 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد تحقیق اینترنت و آموزش از راه دور در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز …

Read More »

تحقیق رایگان توابعی که هیچ مقداری را برنمی گردانند در word

 تحقیق رایگان توابعی که هیچ مقداری را برنمی گردانند در word دارای 4 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد تحقیق رایگان توابعی که هیچ مقداری را برنمی گردانند در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در …

Read More »

مقاله ویندوز ویستا در word

 مقاله ویندوز ویستا در word دارای 22 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله ویندوز ویستا در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. این پروژه توسط مرکز مرکز …

Read More »