Home / IT (page 30)

IT

مقاله مفاهیم پایه فناوری اطلاعات عوامل موثر بر توسعه آن و مقایسه آن با فناوری مولد در word

 مقاله مفاهیم پایه فناوری اطلاعات عوامل موثر بر توسعه آن و مقایسه آن با فناوری مولد در word دارای 52 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله مفاهیم پایه فناوری اطلاعات عوامل موثر بر توسعه آن و …

Read More »

?پروژه طراحی و پیاده سازی یک سایت اینترنتی دینامیک در word

 ?پروژه طراحی و پیاده سازی یک سایت اینترنتی دینامیک در word دارای 168 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد ?پروژه طراحی و پیاده سازی یک سایت اینترنتی دینامیک در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در …

Read More »

مرکز داده Data Center در word

 مرکز داده Data Center در word دارای 182 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مرکز داده Data Center در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. این پروژه توسط …

Read More »

تحقیق رایگان ارسال و دریافت فیلم در شبکه در word

 تحقیق رایگان ارسال و دریافت فیلم در شبکه در word دارای 3 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد تحقیق رایگان ارسال و دریافت فیلم در شبکه در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  …

Read More »

مقاله مدل ها و تئوریهای محاسباتی باز شناسی اشیاء در word

 مقاله مدل ها و تئوریهای محاسباتی باز شناسی اشیاء در word دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله مدل ها و تئوریهای محاسباتی باز شناسی اشیاء در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در …

Read More »

مقاله نوع‌شناسی سیستم‌های اطلاعات در word

 مقاله نوع‌شناسی سیستم‌های اطلاعات در word دارای 24 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله نوع‌شناسی سیستم‌های اطلاعات در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. این پروژه توسط …

Read More »

مقاله آموزش Html در word

 مقاله آموزش Html در word دارای 52 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله آموزش Html در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. این پروژه توسط مرکز مرکز …

Read More »

بررسی مهندسی مجدد سازمان ها در word

 بررسی مهندسی مجدد سازمان ها در word دارای 250 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد بررسی مهندسی مجدد سازمان ها در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی …

Read More »

تحقیق نحوه انتخاب یک کارت گرافیک در word

 تحقیق نحوه انتخاب یک کارت گرافیک در word دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد تحقیق نحوه انتخاب یک کارت گرافیک در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می …

Read More »

تحقیق پردازشها در word

 تحقیق پردازشها در word دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد تحقیق پردازشها در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های …

Read More »